Kukorica vagy erdő? Kukorica és erdő!

Agrárerdészeti rendszerek a mezőgazdasági alkalmazása Magyarországon még nem igazán elterjedt, pedig a gazdálkodók számára számos előnnyel jár.
Kukorica vagy erdő? Kukorica és erdő!
A XIX. század végéig a gazdálkodók sokfunkciós mezőgazdálkodásra törekedtek. A birtokokon helyet kaptak gabonatermelő-területek, legelők, kaszálók, gyümölcsösök, erdők vagy facsoportok, valamint zöldségeskertek (pl. fás legelők gyümölcsfákkal, illetve mézelő fafajokkal, vagy mezőgazdasági táblák fasorokkal, facsoportokkal). Az intenzív mezőgazdálkodás térhódításával ez a sokszínű tájhasználat megszűnt. A felsorolt földhasználati formák ugyan megmaradtak, de a közöttük fennálló szoros kölcsönhatások megszűntek, a külterületeken egymástól elszigetelt, nagy területű mezőgazdasági táblák alakultak ki. Az intenzív mezőgazdasági művelés hátrányaival (tömörödött, kiélt, szennyezett, víz és szél által erodált talajok, kedvezőtlen klímaviszonyok, stb.) szembesülve több nyugat-európai, illetve mediterrán országban a gazdálkodók körében manapság újra terjed az elaprózottabb térszerkezetű, többfunkciós mezőgazdálkodás. Mivel ezekben a termelési rendszerekben a sokfunkciós használat részeként jellemzően fák, fasorok, facsoportok telepítésére is sor kerül, a termelési rendszer modern elnevezése „agrár-erdészeti rendszer” vagy „agrárerdészet” lett. [caption id="attachment_55857" align="aligncenter" width="700"]Szántóföldi műveléssel kombinált fatermesztés Szántóföldi műveléssel kombinált fatermesztés[/caption] Az agrár-erdészeti rendszerek előnye a gazdálkodó oldaláról, hogy - a hozama összességében nagyobb, mintha az egyes hasznosítási módokra elkülönülten kerülne sor (pl. 1 ha fasorokkal kombinált szántóterület hozama elérheti 0,8 ha szántó és 0,6 ha erdő együttes hozamát), - a létesítéséhez 2009 óta jelentős összegű normatív támogatás igényelhető, - ha telepített faegyedek száma nem haladja meg erdei fafajok esetében a 100 db/ha, illetve ezen felül gyümölcsfák esetén a 99 db/ha mértéket, akkor a terület hosszú távon is SAPS jogosult marad, - hozzájárulhat a zöldítési feltételek teljesítéséhez. Sajnos az említett előnyök mellett az agrár-erdészeti rendszerek hazánkban nem terjedtek el nagyobb mértékben… Tisztelt Gazdálkodó! A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elhivatott mind az agrárgazdálkodás fenntarthatóságának, mind pedig az ország fával, faállománnyal borított területének növelését illetően. Az agrár-erdészeti rendszerek a két célkitűzést együttesen biztosítják, ezért fontosnak tartjuk elősegíteni azok szélesebb körű terjesztését, melyhez meg szeretnénk ismerni az Ön véleményét. Kérjük, hogy ha az agrár-erdészeti rendszerekkel vagy annak létesítésével kapcsolatban véleménye van, akkor írja meg részünkre, hogy miért állna át (vagy állt át), illetve miért nem állna át ilyen típusú vegyes termőföld hasznosításra. Véleményét 2018. október végéig az agrarerdeszet@nak.hu e-mail címre várjuk. (NAK/Szalai Károly) (kép: Borovics Attila, NAIK ERTI)