Ki lesz az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára? Pályázatot hirdettek

Pályázati felhívás az Országos Erdészeti Egyesület főtitkári munkakörének ellátására. Jelentkezési határidő: április 12!
Ki lesz az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára? Pályázatot hirdettek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET FŐTITKÁRI MUNKAKÖRÉNEK ELLÁTÁSÁRA

Az Országos Erdészeti Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) pályázatot hirdet főtitkári munkakörének ellátására. A főtitkár főbb feladatai a következők: - az Egyesület szervezési és igazgatási ügyeinek irányítása, - az Egyesület anyagi-, pénzügyi gazdálkodásának vezetése és fejlesztése, - az Egyesület éves költségvetésének és beszámolójának előkészítése, - az egyesületi működés szabályzatok aktualizálásának, módosításának kezdeményezése és az Elnökség elé terjesztése, - az Egyesület szakmai tevékenységéhez szükséges eszközrendszer és a pénzügyi lehetőségek összhangjának megteremtése, - pályázatok felkutatása, pályázatok elkészítésének koordinálása, részvétel a pályázatok pénzügyi beszámolóinak elkészítésében, - az Egyesület kommunikációs és sajtó munkájának szervezése-, vezetése és fejlesztése, - az Egyesület titkársága munkájának irányítása, - az Egyesület hazai, külföldi és nemzetközi szakmai-tudományos egyesületekkel, szövetségekkel és szervezetekkel való együttműködésének koordinációja. A főtitkári munkaviszony határozatlan idejű, az annak ellátására irányuló pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. A főtitkár felett a munkáltatói jogokat az Egyesület elnöke gyakorolja. A főtitkár bérezése: versenyképes jövedelem a munkaszerződésben megállapított feltételek szerint. Pályázhatnak azok a magyar állampolgárságú, büntetlen előéletű cselekvőképes szakemberek, akik rendelkeznek: - okleveles erdőmérnöki egyetemi végzettséggel, - az elmúlt 10 évben szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalattal, - jó kommunikációs készséggel, - legalább 1 európai nyelvből szerzett legalább középfokú nyelvvizsgával. A pályázatnál előnyt jelent kommunikációs és pályázatkezelési tapasztalat. oee A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó részletes életútját bemutató szakmai önéletrajzot, az eddigi munkahelyek és munkakörök feltüntetésével, szakmai munkájának részletes ismertetésével, - az iskolai végzettséget, idegen nyelv tudását igazoló okirat másolatát, - a főtitkári állás ellátására vonatkozó, röviden összefoglalt elképzeléseket, - 3 hónapnál nem régebbi keletű erkölcsi bizonyítványt, - orvosi igazolást, amellyel a pályázó a vezetői munkakör ellátására alkalmas egészségi állapotát igazolja. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 12. (péntek) 12.00 óra A határidőre benyújtott pályázatok a beadási határidőtől számított 30 napon belül elbírálásra kerülnek. A pályázatokat postai úton vagy személyesen az Egyesület címére (1021 Budapest, Budakeszi út 91.) kell benyújtani 2 eredeti példányban. A borítékra kérjük ráírni: „OEE főtitkári pályázat”. A pályázatok a jogszabályban meghatározott módon kerülnek kezelésre. A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az OEE Titkárságán.(E-mail:titkarsag@oee.hu, Tel.: +36(1)201-6293) Az Egyesület tevékenységéről a www.oee.hu címen nyerhető további információ. Zambó Péter sk. elnök,OEE (Forrás: Országos Erdészeti Egyesület)