Jubileumi erdészeti szakkonferenciát rendeznek Erdélyben

Október 22-23. között, jubileumi, 20-ik alkalommal szervezi meg az Erdészeti szakkonferenciát az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Erdészeti Szakosztálya az Országos Erdészeti Egyesület Erdélyi Helyi Csoportjával közösen, mely a szakmai szervezet legfontosabb éves rendezvénye. Az EMT Erdészeti Szakosztálya szervesen bekapcsolódott az Anyaország legfontosabb szakmai szervezetébe és most mint az Országos Erdészeti Egyesület Erdélyi Helyi Csoportja is tevékenykedik, az erdélyi és ezzel a kárpát-medencei erdész szakma összekovácsolásán.
Jubileumi erdészeti szakkonferenciát rendeznek Erdélyben
A konferencia minden évben az erdészeti ágazat egy-egy aktuális témájával foglalkozik. Így a 20-ik alkalommal az erdő hármas szerepének törékeny egyensúlyával valamint az aktív gazdálkodás ezek egyensúlyban tartásában betöltött szerepével kíván foglalkozni. Az erdőgazdálkodásban hagyományosan megfogalmazott: gazdasági, társadalmi és ökológiai szempontok prioritizálásából egyre nagyobb vélemény különbségek és ebből eredő konfliktusfelületek származnak a társadalom eltérő csoportjai között. Ennek megfelelően a 20-ik konferencia transzdiszciplináris konferencia kíván lenni, amelyen a résztvevők megismerhetik a különböző szakterületek szakemberei által várt stratégiai tendenciákat. Ugyanitt a kapcsolódó szakterületek véleményformálóinak az erdőgazdálkodással kapcsolatos elképzelései is megfogalmazásra kerülnek. A helyszínt biztosító Zetelakai Erdőrendezési Hivatal kezelési területe, a székelyudvarhelyi régió erdészeti szempontból is sok dimenziós: különböző magántulajdonosi formák (közbirtokosságok, önkormányzatok, iskolák, egyházak, magánszemélyek), eltérő erdei élőhelyek a tölgyesektől a magashegyi lucosokig, turisztikai érdekeltségekkel, üdülőhelyekkel tarkított erdőtömbök és egy olyan társadalom, amely tisztában van az erdő és az általa nyújtott szolgáltatások iránti elvárásaival, ami térben (város/vidék) gyakran ellentétes. Ennek a megújuló erőforrásnak a fenntartható kezeléséhez megalapozott szakmaiságra és körültekintő megközelítésre van szükség az érdekeltek elvárásainak egyensúlyban tartásához. Ily módon, szeretnénk egy multidiszciplináris és jövőképpel rendelkező megközelítést nyújtani a viták során, amely segítséget nyújt erdőgazdálkodó szakembereknek, erdőtulajdonosoknak, abban, hogy komplex képet kapjanak a várható intézkedésekről és a közösségi szinten elfogadható stratégiákról. Szeretnénk, ha ez a konferencia lehetőséget kínálna az érdekeltek (kormányzati szervek, nem kormányzati szervezetek, erdőtulajdonosok, a tudományos élet és az erdészeti igazgatás) jelenleg eltérő nézeteinek közelítésére, valamint egy fenntartható párbeszéd megindítására. erdo1

A konferenciát Ivóban rendezik meg október 22–23 között.

A két nap közül az elsőt a kisrégió kultúrájának és megismerésének szentelik. Másnap, szombaton, a konferencia kap otthont, előadások és szakmai viták, a fenti témákkal, főleg egy építő jellegű párbeszéd megindításáért az erdőgazdálkodást érintő szakterületekkel és érdekelt felekkel. A konferencián a szervezők 200-300 személy részvételére számítanak, kiemelten az erdészeti igazgatásból, szakmai szervezetekből, a tulajdonosok képviselőiből és a térség érdekeltjeiből. Részletes program>>> (OEE Erdélyi Helyi Csoport, Zetelaka Erdőrendészeti Hivatal)