Figyelem! Február 28-ig lehet pályázni a fiatal erdők állománynevelésének támogatására

Támogatás igénybevételére az az erdőgazdálkodó jogosult, aki legalább 20 hektár olyan erdőrészlet területén gazdálkodik, amely magán- vagy önkormányzati tulajdonban van. Azon erdőrészletekre vonatkozóan is pályázhat az erdőgazdálkodó, amely a 2012. évi támogatási időszakban is szerepelt igényként.
Figyelem! Február 28-ig lehet pályázni a fiatal erdők állománynevelésének támogatására
A 11/2013. (I. 21.) számú MVH közlemény szerint a támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványon 2013. február 1. és február 28. között az erdőrészlet elhelyezkedése szerint illetékes Erdészeti Igazgatósághoz postai úton kell benyújtani egy példányban. A legkisebb támogatható terület tevékenységenként 1 hektár, amelyet a támogatási kérelemben, az adott tevékenységgel érintett erdőrészletek összterülete alapján kell megállapítani. Az erdőrészletek minimális mérete 0,3 ha. Befejezett ápolás esetén azonban az erdőrészlet 0,3 hektár nagyságot elérő részterülete is támogatható. A támogatás mértékének meghatározása erdőrészletenként, területi kategóriák és az igényelt tevékenység alapján történik. A területi kategóriákat a 25/2012. (III. 20.) számú VM rendelet 7. § (1) bekezdése, az erdőrészletenként maximálisan megítélhető támogatás mértékét a 25/2012. (III.20.) VM rendelet 1. melléklete rögzíti. Az erdőrészletenként maximálisan megítélhető támogatás mértéke 83 – 8 000 euró között van. A kifizethető támogatás összege nem haladhatja meg a kiadásigazoló bizonylattal igazolt kiadások 50 százalékát. A támogatási jogosultság megállapítása során az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő adatoknak a támogatási kérelem benyújtási időszakának első napja szerinti aktuális állapotát kell figyelembe venni. (Magyar Agrárkamara) erdomezolike