Felsőoktatás átalakítása - 2017-ben faipari és erdőmérnöki ágazati egyetem jön létre Sopronban

A Nyugat-magyarországi Egyetem soproni székhelyén egy erős, faipari és erdőmérnöki képzési profilra építő ágazati egyetem jön létre 2017. július 1-jétől a szombathelyi karok önállóvá válásával egyidejűleg.
Felsőoktatás átalakítása - 2017-ben faipari és erdőmérnöki ágazati egyetem jön létre Sopronban
Megszületett a javaslat az állami felsőoktatási intézmények átalakulásáról. A változtatás célja strukturáltabb, hatékonyabban működő, Magyarország térszerkezetéhez jobban igazodó, koncentrált képzési profillal rendelkező intézményrendszer létrehozása. Az átalakításokra vonatkozó államtitkársági javaslat minden érintett intézmény esetében hosszas egyeztetéseket követően, az intézmények által kidolgozott elemzések, hatástanulmányok figyelembe vételével történt. Az átalakítás 8 jelenlegi felsőoktatási intézményt érint és az átalakulás eredményeként a jövőben 3 új intézmény létrehozására kerül sor. A jelenlegi állapothoz képest 9 képzési hely irányítása kerül más intézményhez. A tervezett intézményátalakulások három lépcsőben, 2016 januárjában, 2016 júliusában, illetve a megfelelő feltételek esetén 2017 júliusában következnek be. Az intézmény átalakulás az alábbiak szerint valósul meg: - A soproni központtal működő Nyugat-magyarországi Egyetem mosonmagyaróvári telephelyén működő Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, valamint a győri telephelyen működő Apáczai Csere János Kar 2016. január 1-jétől kiválik, és csatlakozik a győri székhelyű Széchenyi István Egyetemhez. - A Nyugat-magyarországi Egyetem mechatronikai képzést folytató zalaegerszegi képzési helye szintén 2016. január 1-jétől a Pannon Egyetem részeként működik tovább. - A Nyugat-magyarországi Egyetem szombathelyi telephelyén működő karok kiválása jelenleg nem eredményezne stabil és gazdaságosan fenntartható önálló intézményt. A campus képzési és szervezeti struktúrájának és döntéshozatali mechanizmusainak átalakítására van szükség annak érdekében, hogy 2017. július 1-jétől önálló intézménnyé válhasson. - A Nyugat-magyarországi Egyetem soproni székhelyén egy erős, faipari és erdőmérnöki képzési profilra építő ágazati egyetem jön létre 2017. július 1-jétől a szombathelyi karok önállóvá válásával egyidejűleg. - A Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola egyesülésének eredményeként új intézmény, alkalmazott tudományok egyeteme jön létre 2016. július 1-jétől. - A Károly Róbert Főiskola és az Eszterházy Károly Főiskola 2016. július 1-jével egyesül, kiegészülve a Szent István Egyetem jászberényi képzési helyével. Az egyesülés szintén egy új intézmény létrehozását vetíti előre, amely megfelel az alkalmazott tudományok egyeteme kritériumainak. - A Budapesti Corvinus Egyetem budai campusán működő három kar (Élelmiszertudományi, Kertészettudományi, Tájépítészeti és Településtervezési Kar) 2016. január 1-jétől kiválik és csatlakozik a Szent István Egyetemhez. - A Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kara 2016. július 1-jével kiválik, és ennek eredményeként önálló felsőoktatási intézmény jön létre állatorvostudományi képzési profilra koncentráló ágazati egyetemként. Minden meghirdetett képzésen a tanulmányok befejezése az eredeti szakmai-tartalmi feltételekkel biztosított, ezért azok a hallgatók, akik az intézmény-átalakításokban érintettek – jelenlegi hallgatók, illetve a 2015/2016-os tanévben beiratkozó hallgatók – változatlan feltételek mellett, de egy másik intézményben fejezhetik be tanulmányaikat és szerezhetik meg diplomájukat, a jogelőd intézmény nevének feltüntetésével. (EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság) erdomezolike