Az erdők tulajdonosi használatáról informálódhattak a magán-erdőgazdálkodók

2020. szeptember 24-én rendezték meg a NAK magán-erdőgazdálkodás szerveződéseinek és szakirányításának új jogszabályi kereteiről szóló online tájékoztatófórum-sorozatának negyedik rendezvényét, ahol az érdeklődők az erdők tulajdonosi használatáról informálódhattak.
Az erdők tulajdonosi használatáról informálódhattak a magán-erdőgazdálkodók
Alapvetésnek tekinthető, hogy az erdő hasznosításának, hasznai szedésének joga elsődlegesen annak tulajdonosát illeti, így azzal kapcsolatban a meghatározó döntéseket is ő hozza. Ilyen döntés elsődlegesen az, hogy a tulajdonában álló erdőt maga használja (azaz ő lesz az erdőgazdálkodó), vagy a használat jogát átadja más személy részére. A fórum keretében az első esetet járhatták körbe a résztvevők. A közvetlen használat mellett tulajdonosi használatnak minősül az is, ha a tulajdonos az osztatlan közös tulajdonban álló és használati megosztással érintett erdőnek minősülő földnek a használati rendben egy másik tulajdonostársa hasznosításába adott részén többlethasználati megállapodással megszerzett jogát gyakorolja. Szélesebb értelemben véve egyfajta tulajdonosi használatként értelmezhetőek továbbá a következő esetek is, hiszen az erdőgazdálkodás ezekben az esetekben is nagyobbrészt a tulajdonos érdekkörében valósul meg: -    osztatlan közös tulajdonú erdő saját jogú használata polgári jogi társaság keretében, -    társult erdőgazdálkodás erdőbirtokossági társulat keretében, -    az erdő használata saját gazdasági társaság keretei között, valamint -    az erdőnek minősülő föld hasznosítása erdőkezelésbe adás útján. erdo_borostyan_biodiverzitas A fórum második felében a résztvevők elhangzottakhoz kapcsolódó kérdéseinek, észrevételeinek megbeszélésre került sor, majd a jelenlévő erdőgazdálkodók, erdészeti szakirányítók fejthették ki, hogy milyen módon szeretnének élni az erdőgazdálkodási lehetőségekkel és mit tartanak a legalkalmasabb megoldásnak. A mostani és a korábbi fórumokról készült videofelvételek és előadásanyagok a fórumsorozat  pdfrendezvénynaptárjából (235 KB) érhetők el. A következő alkalommal, 2020. október 1-én, 15 órától, az erdők használatba adásának lehetőségeiről hallhatnak az érdeklődők, amelyre a rendezvénynaptárban foglaltak szerint lehet regisztrálni. (NAK)