Szervezeti megújulás és új kari vezetők a Soproni Egyetemen

soproni egyetem_DSC3451Jelentős szervezeti modellváltást hajtott végre az alapítványi működést követően a fenntarthatóságot zászlójára tűző Soproni Egyetem. A fenntarthatóság gondolata nemcsak a képzések és kutatási területek újragondolásában, hanem a fenntartható módon működtethető intézmény kialakítása területén is érvényesül. 2021 júliusában új, egyszerűbb szervezeti struktúra lép életbe, amely új kari vezetők irányításával hivatott az intézmény egyedülálló, a 21. század kihívásaira választ adó oktatási és kutatási kínálatát erősíteni.

„Természetesen veled!” – szól a megújult Soproni Egyetem jelmondata, jól érzékeltetve azt a fenntarthatósági fordulatot, amely a természeti értékek kezelését oktató hagyományos szakokra alapozva a regionális szerep mellett országos szinten és nemzetközileg is egyedülálló intézménnyé kívánja emelni a több évszázados tudásanyaggal gazdálkodó egyetemet.

A stratégiai megújulás fontos lépéseként a Soproni Egyetemen átalakult a szervezeti struktúra. Ennek keretében a négy karon folyó képzések kevesebb, de egymással aktívan együtt dolgozó intézetbe szerveződnek. Az intézetek működési területei lefedik a fenntarthatóság társadalmi, gazdasági és természeti területeit. A pedagógiai és a közgazdasági karokon 3-3, az erdőkkel és a faiparral kapcsolatos képzéseket nyújtó karokon 4-4, összesen 14 intézetet hoztak létre. Az egyszerűbb kari szervezetek mellett magasabb szintre emelkedett az idegen nyelvek oktatása, valamint a vállalati kapcsolatok és az innovációs terület fejlesztése, amiben a rektorhelyettesek alá tartozó megújult szervezeti egységek – az Egyetemi Idegennyelvi Központ és a Vállalati Kapcsolatok és Innovációs Központ – adnak hatékony támogatást az egyes szakterületek számára.

soproni egyetem_DSC3544

Kiemelt szerepe van az Informatikai Igazgatóságnak, amelynek az oktatási és kutatási tevékenység 21. századi igényekhez igazodó kiszolgálása, és az informatikai területen tervezett jelentős fejlesztések lebonyolítása a feladata. A különböző tudományterületeket szintetizáló struktúrára jó példa az Ökológiai Gazdaságtan Intézet megalakulása, amely egyedülálló módon hivatott foglalkozni a fenntartható gazdálkodás közgazdaságtani vonatkozásaival. Az új struktúra integrálja az egyetemhez csatlakozott Erdészeti Tudományos Intézet és a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. képzési kapacitásait is.

A szervezeti átalakulás 2021. július 1-ével lép életbe, amikor az új kari, illetve intézményi vezetők is megkezdik, illetve folytatják munkájukat. Az új dékáni kinevezéseket a tanévzáró tanácsülések keretében adták át, így az új tanévet már az új, illetve újra kinevezett vezetők irányításával kezdi el az intézmény: a Benedek Elek Pedagógiai Karon Dr. Varga László, a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon Dr. Széles Zsuzsanna, az új nevet kapó Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karon Dr. Magoss Endre irányításával. Az Erdőmérnöki Kar vezetésére Dr. Heil Bálint kapott megbízást.

(Soproni Egyetem)

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?