Ki lesz az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára? Pályázatot hirdettek

oeePályázati felhívás az Országos Erdészeti Egyesület főtitkári munkakörének ellátására. Jelentkezési határidő: április 12!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET FŐTITKÁRI MUNKAKÖRÉNEK ELLÁTÁSÁRA

Az Országos Erdészeti Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) pályázatot hirdet főtitkári munkakörének ellátására.

A főtitkár főbb feladatai a következők:
– az Egyesület szervezési és igazgatási ügyeinek irányítása,
– az Egyesület anyagi-, pénzügyi gazdálkodásának vezetése és fejlesztése,
– az Egyesület éves költségvetésének és beszámolójának előkészítése,
– az egyesületi működés szabályzatok aktualizálásának, módosításának kezdeményezése és az Elnökség elé terjesztése,
– az Egyesület szakmai tevékenységéhez szükséges eszközrendszer és a pénzügyi lehetőségek összhangjának megteremtése,
– pályázatok felkutatása, pályázatok elkészítésének koordinálása, részvétel a pályázatok pénzügyi beszámolóinak elkészítésében,
– az Egyesület kommunikációs és sajtó munkájának szervezése-, vezetése és fejlesztése,
– az Egyesület titkársága munkájának irányítása,
– az Egyesület hazai, külföldi és nemzetközi szakmai-tudományos egyesületekkel, szövetségekkel és szervezetekkel való együttműködésének koordinációja.

A főtitkári munkaviszony határozatlan idejű, az annak ellátására irányuló pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A főtitkár felett a munkáltatói jogokat az Egyesület elnöke gyakorolja.

A főtitkár bérezése: versenyképes jövedelem a munkaszerződésben megállapított feltételek szerint.

Pályázhatnak azok a magyar állampolgárságú, büntetlen előéletű cselekvőképes szakemberek, akik rendelkeznek:
– okleveles erdőmérnöki egyetemi végzettséggel,
– az elmúlt 10 évben szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalattal,
– jó kommunikációs készséggel,
– legalább 1 európai nyelvből szerzett legalább középfokú nyelvvizsgával.

A pályázatnál előnyt jelent kommunikációs és pályázatkezelési tapasztalat.

oee

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes életútját bemutató szakmai önéletrajzot, az eddigi munkahelyek és munkakörök feltüntetésével, szakmai munkájának részletes ismertetésével,
– az iskolai végzettséget, idegen nyelv tudását igazoló okirat másolatát,
– a főtitkári állás ellátására vonatkozó, röviden összefoglalt elképzeléseket,
– 3 hónapnál nem régebbi keletű erkölcsi bizonyítványt,
– orvosi igazolást, amellyel a pályázó a vezetői munkakör ellátására alkalmas egészségi állapotát igazolja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 12. (péntek) 12.00 óra

A határidőre benyújtott pályázatok a beadási határidőtől számított 30 napon belül elbírálásra kerülnek.

A pályázatokat postai úton vagy személyesen az Egyesület címére (1021 Budapest, Budakeszi út 91.) kell benyújtani 2 eredeti példányban. A borítékra kérjük ráírni: „OEE főtitkári pályázat”.

A pályázatok a jogszabályban meghatározott módon kerülnek kezelésre. A pályázat eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az OEE Titkárságán.(E-mail:titkarsag@oee.hu, Tel.: +36(1)201-6293)

Az Egyesület tevékenységéről a www.oee.hu címen nyerhető további információ.

Zambó Péter sk.
elnök,OEE

(Forrás: Országos Erdészeti Egyesület)

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?