TDK – Érdekes előadások hangoztak el az Erdőmérnöki Karon

tdkA Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara 2016. december 7-én rendezte meg idei Tudományos Diákköri Konferenciáját (TDK). Bartha Dénes, a Kari Tudományos Diákköri Tanács elnöke megköszönte a számos támogató segítségét, majd kifejezte csalódottságát is, hogy idén csupán 9 hallgatónak maradt ideje tanulmányi kötelezettségei mellett a felkészülésre. Így az erdészeti szekcióban négy, míg a természetvédelmi szekcióban öt hallgató mutathatta be pályamunkáját.

Lakatos Ferenc, az Erdőmérnöki Kar dékánja nyitóbeszédében elmondta, hogy a TDK – nevéből fakadóan is – a hallgatók önálló munkájának, tudásvágyának és szakma iránti elkötelezettségének bizonysága.

Az erdészeti szekcióban elsőként Bátai József, erdőmérnök hallgató mutatta be két éves vizsgálatának eredményeit. Egy soproni erdőrészletben található mintaterületen a bontóvágás előtti és utáni állapot teljes, egyesfa-felvételezését végezte el, törzstérképpel és a lombkorona paraméterek becslésével. Az így kapott tér- és időbeli elemzésekre alkalmas térinformatikai modellel szeretnék nyomon követni a bontóvágás során bekövetkező dendrometriai és állományszerkezeti változásokat.

Iski Richárd erdőmérnök hallgató mag- és sarj eredetű akác választék-kihozatal összehasonlítását végezte el, már elvégzett fakitermelések alapján. A különböző eredetű állományok erdőrészlet szintű adatait használta fel az összehasonlításra. Eredménye alapján az általa vizsgált részletekben gazdasági különbséget nem talált, a választékeloszlás azonban különböző volt. Ez az eltérő eredetnek, de akár az akkori piaci igényeknek is lehet a következménye, továbbgondolásra mindenképpen érdemes a kutatás.

Fehér Katalin természetvédelmi mérnök hallgató az erdei talajban található ugróvillás fajok genetikai vizsgálatával foglalkozott munkája során. Fontos eredményeket kapott az eddig bizonytalan fajok elkülönítésében, új fajok felfedezésében, illetve az általa tesztelt 3 marker összehasonlításában. Ez utóbbi a további kutatások gyakorlati megvalósítása során fontos iránymutatás lesz a kutatóknak.

nyme_legi

Szabó Ádám különböző származású (francia, skót és magyar) kocsányos tölgy fiatal állományok fenológiai vizsgálatát végezte el, illetve növényvédelmi szempontok szerint is összehasonlította a származásokat. Az ilyen irányú vizsgálatok a jövőben felértékelődnek, hiszen egyre nagyobb az igény a jövő klimatikus kihívásainak megfelelő fajok, alfajok, ökotípusok hazai bevezetésére. Ahhoz azonban tudnunk kell, hogyan állják meg helyüket a mi környezeti feltételeink, károsítóink nyomása alatt.

A végeredmény:

Erdészeti szekció:
1. Fehér Katalin
2. Bátai József
3. Szabó Ádám
4. Iski Richárd

Természetvédelmi szekció:
1. Dulai Dávid
2. Tóth Anna
3. Szőke Előd
4. Dócs Olívia és Berta József Balázs

Gratulálunk minden résztvevőnek az elvégzett munkához! Sok sikert kívánunk az országos megmérettetésen, amelyet jövő év áprilisában rendeznek Mosonmagyaróváron!

(Hajdu Márk – Erdő-Mező Online – www.erdo-mezo.hu)

erdomezolike

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?