Pro Silva Hungariae kitüntetéseket adnak át az Erdők Nemzetközi Napján az FM-ben

kezfogas_2Múlt hét pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben a Földművelésügyi Minisztérium rendelete a saját hatáskörben adományozható díjak, elismerések bővítéséről. A Pro Silva Hungariae Emlékplakett az erdőgazdálkodás terén kiemelkedőt alkotók jutalma lesz a jövőben, mégpedig nem is olyan sokára, hiszen minden évben az Erdők Nemzetközi Napján, március 21-én díjazzák majd az arra érdemeseket.

A Pro Silva Hungariae, vagyis a Magyar Erdőkért Díj annak adományozható a rendelet szerint, akik az erdőgazdálkodás, erdővédelem terén huzamos időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, valamint az erdőgazdálkodás érdekében kimagasló tudományos, oktatói, szakmai ismeretterjesztői, újságírói tevékenységet folytattak. Évente hat díjat osztanak ki, ebből egyet, mint az előzőekből kiderült, a médiaszolgáltatás vagy a sajtó területén alkotó személy kaphat meg.

Az Emlékplakett az erdőgazdálkodásban végzett munkáért jár majd, de nem csak személyek, hanem szervezetek is megkaphatják a bronzból készülő, 65 mm átmérőjű, 10 mm vastag kör alakú díjat, amelynek egyik oldalát Magyarország tölgykoszorúval keretezett állami címere díszíti. A másik oldalon a „Pro Silva Hungariae” felirat olvasható, a szakmai  jelleget kifejező, sematikus ábrázolású fák között elhelyezve. Az  emlékplakett peremére bevésve a  díjazott neve szerepel majd.

A Magyar Közlönyben fellelhető szöveg:

A földművelésügyi miniszter 17/2016. (III. 11.) FM rendelete a földművelésügyi miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 25/2015. (V. 27.) FM rendelet módosításáról

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.  § (6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 4. pontjában meghatározott feladat- és hatáskörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A földművelésügyi miniszter által adományozható díjakról és más elismerésekről szóló 25/2015. (V. 27.) FM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdés b) pontja a következő 5. alponttal egészül ki: [A földművelésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) által adományozható szakmai elismerések a következők: Emlékplakettek:]
„5. Pro Silva Hungariae Emlékplakett.”

2. § Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„(3) A 14., 19., 24. és 24/A. §-ban foglalt díj és emlékplakett szervezetek részére is adományozható.”

3. § Az R. 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek.
„(1) Pro Silva Hungariae Díj („Magyar Erdőkért Díj”) annak adományozható, aki az  erdőgazdálkodás, erdővédelem terén huzamos időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtott, valamint az  erdőgazdálkodás érdekében kimagasló tudományos, oktatói, szakmai ismeretterjesztői, újságírói tevékenységet folytatott.
(2) Évente hat díj adományozható a  március 21-i Erdők Világnapja alkalmából. A  hat díj közül egyet a médiaszolgáltatás vagy a sajtó területén alkotó személy kaphat.”

4. § Az R. a következő 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A.  § (1) Pro Silva Hungariae Emlékplakett adományozható az  erdőgazdálkodás érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató személyek és szervezetek elismerésére.
(2) Évente 4 emlékplakett adományozható a március 21-ei Erdők Világnapja alkalmából.
(3) Az  elismerésben részesített az  emlékplaketthez az  adományozást igazoló okiratot kap. Az  emlékplakett bronzból készül, kör alakú, felülete bronzpatinázott, 65 mm átmérőjű, 10 mm vastag. Az egyik oldalát Magyarország tölgykoszorúval keretezett állami címere díszíti. A másik oldalon a „Pro Silva Hungariae” felirat olvasható, a szakmai  jelleget kifejező, sematikus ábrázolású fák között elhelyezve. Az  emlékplakett peremére bevésve a  díjazott neve szerepel.”

5. § Az R. 23. § (3) bekezdésében, 24. § (3) bekezdésében és 25. § (3) bekezdésében az „a díjjal emlékplakettet, valamint az” szövegrész helyébe az „az emlékplaketthez” szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

(Magyar Közlöny és figyelo.hu nyomán – Erdő-Mező Online – www.erdo-mezo.hu)

erdomezolike

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?