Időt nyertek a civil szervezetek – így a vadásztársaságok is

vadaszoA vadásztársaságok, mint civil szervezetek, egyesületi formában működnek. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépésével összefüggő felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény egyértelműen meghatározta, hogy a civil szervezetek a Ptk. 2014. március 15-ei hatályba lépését követően két év haladékot kaptak arra, hogy alapszabályukat a Ptk. rendelkezéseihez igazítsák, működésüket annak hatálya alá helyezzék. A kétéves határidő 2016. március 15-ével járt volna le.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) február 19-én tájékoztatta a kormányt arról, hogy 81 000 magyarországi civil szervezetből 53 000, az érintettek 65%-a még nem hajtotta végre az előírt változtatásokat, aminek eredményeként 2016. március 15-e után a kötelezettségüknek eleget nem tevő szervezetek működése jogellenessé vált volna.

Az OBH tájékoztatására tekintettel a Fidesz parlamenti képviselője, Gulyás Gergely törvénymódosítási kérelmet nyújtott be arra hivatkozva, hogy elfogadhatatlan hogy ellehetetlenüljön adminisztratív mulasztás miatt az országban működő civil szervezetek nagy többsége.

Az Országgyűlés a módosítási kezdeményezést befogadva 2016. március 1-jén egyhangú határozattal soron kívül döntött a kezdeményezés tárgyában, és a 2016. március 15-ei határidőt 1 évvel meghosszabbította 2017. március 15-éig. Ez az egyéves hosszabbítás rendkívül méltányos döntés volt, hiszen 2 év már idáig is rendelkezésére állt az egyesületeknek. Nyomatékosan felhívjuk az egyesületek figyelmét arra, hogy ezen módosított határidőben biztosított lehetőséggel élve tegyenek eleget törvényi kötelezettségüknek, mert ha ezt is elmulasztják, az illetékes törvényszék a nyilvántartásból törölni fogja a mulasztó vadásztársaságot!

Ugyanezen döntés érintette a korlátozott felelősségű társaságokat is, amire csupán azért hívjuk fel a figyelmet, mert a vadászati jog haszonbérlője meghatározott feltételek mellett kft. is lehet. A Ptk. hatályba lépésével kapcsolatos, fent hivatkozott törvény ugyanis a kft.-kre két előírást tartalmazott, mindkettő vonatkozásában a kétéves türelmi időre tekintettel 2016. március 15-éig kellett volna eleget tenniük. Az egyik előírás azt tartalmazta, hogy a kft.-nek szintén át kell alakítania társasági szerződését az új Ptk.-nak megfelelően, amit a szükséges okiratokkal az illetékes törvényszék cégbíróságához be kell nyújtania. Ebben az előírásban változás nincs, az egyéves halasztás erre a kft.-k esetében nem vonatkozik. A másik kötelezettség viszont azt tartalmazta, hogy a kötelező 3 000 000 forintos törzstőkénél alacsonyabb összegű törzstőkével rendelkező kft.-knek fel kellett emelniük a törzstőke összegét 3 000 000 forintra. A felhatalmazó rendelkezés ebben a vonatkozásban viszont a kft.-knek is haladékot biztosít egyéves időtartamra, tehát azonkívül, hogy 2016. március 15-éig eleget kell tenniük annak, hogy társasági szerződésük és erre tekintettel működésük az új Ptk.-nak megfeleljen – az ezt igazoló okiratokat a törvényszékhez be kell nyújtani – a kötelező törzstőke-emelést viszont 2017. március 15-éig kell végrehajtaniuk.

A szükséges módosításokról az Országos Magyar Vadászati Védegylet tagszervezetei adnak felvilágosítást tagjaiknak. Az elérhetőségek itt érhetők el.

(omvk.hu)

erdomezolike

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?