Logset forwarder kalapács alatt – Árverés a Mecsekerdő Zrt.-nél

OLYMPUS DIGITAL CAMERAA Mecsekerdő Zrt. árverésre bocsájtja a tulajdonában lévő Logset 5F (5F 405/2005) kihordó szerelvényt.

Árverési szabályok a 2015. január 28-án tartandó, a Mecsekerdő Zrt. tulajdonában lévő Logset 5F (5F 405/2005) kihordó szerelvény értékesítéséről

Az árverés helyszíne: Mecsekerdő Zrt. Sásdi Erdészete (7370 Sásd, Rákóczi u. 49.)
Árverés ideje: 2015. január 28. 09.00 óra
A kihordó szerelvény megtekinthető: 7370 Sásd, MÁV rakodó, munkanapokon 8.00-16.00 között.

Kapcsolat:
Pintér Ottó erdészeti igazgató +36 30 663 0971
Németh Rudolf műszaki és fejlesztési osztályvezető +36 30/277 7837
A regisztráció kezdete: 2015. január 28. 08.00 óra

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

1. Regisztráció
Regisztrálni csak az alábbi – a Mecsekerdő Zrt honlapján közzétett – feltételeknek megfelelő személyeknek lehet:
A vásárlásra pályázó telefonon, levélben, vagy elektronikus módon jelentkezhet a Mecsekerdő Zrt. központjában (levélcím: 7623 Pécs Rét u. 8. tel.: +36 72 508 200, fax: +36 72 508 201; e-mail: nemeth.rudolf@mecsekerdo.hu).
Az érvényes jelentkezés feltétele, hogy a pályázó 1 190 000 Ft bánatpénzt átutal a Mecsekerdő Zrt 11731001-20690586 számú számlájára, továbbá az átutalásról szóló igazolást eljuttatja az előzőekben leírt módok valamelyikén a Mecsekerdő Zrt. részére.
Jelentkezés és bánatpénz beérkezésének határideje: 2015. január 27.
A regisztráció aláírásával egyúttal a pályázó írásban nyilatkozik arról, hogy megismerte és elfogadja a licitálás szabályait.
A regisztráció során az árverésre való jogosultságot alátámasztó személy adatai is rögzítésre kerülnek. A gazdálkodó szervezetet egy személy képviselheti. A képviseleti jogosultságot írásbeli meghatalmazással, vagy más okirattal (pl. cégkivonat) igazolni kell.
Csak regisztrált személy vehet részt a licitáláson.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2. A licitálás menete
Regisztráció, a jelentkezési feltételek ellenőrzése.
Sorszámok kiosztása a résztvevők számára.
A licitálás a levezető irányításával szóban történik.
A kikiáltási ár 11 900 000 forint + Áfa.
A licit lépcső 100 000 forint + Áfa.
Szünet kérésére licit közben van lehetőség, a szünet időtartamát a levezető határozza meg.
A nyertes a leütést megelőző egyedüli legmagasabb ajánlatot adó személy, vagy gazdálkodó szervezet.
A nyertes ajánlattevő 3 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni az eladóval. Amennyiben ez elmarad, a Mecsekerdő Zrt. fenntartja magának azt a jogot, hogy az árverést az adott terület vonatkozásában eredménytelenné nyilvánítsa, és egy későbbi időpontban újabb árverést hirdessen, vagy az árverésen második helyezett pályázónak értékesítse a kihordó szerelvényt.
A nyertes ajánlattevő a vételárat a szerződésben foglaltak szerint egyenlíti ki az eladó felé.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

3. Egyéb rendelkezések
Az a nyertes, aki a saját maga által ajánlott összeget a megadott határidőig nem fizeti meg, a Mecsekerdő Zrt. későbbi árveréseiről kizárásra kerül.
A nem nyertes ajánlattevők részére a befizetett bánatpénzt 3 napon belül a Zrt. visszautalja.
A Mecsekerdő Zrt. az árverést indokolás nélkül az eljárás bármelyik szakaszában az adásvételi szerződés aláírásának időpontjáig felfüggesztheti, elhalaszthatja, vagy teljes egészében megszüntetheti. Ebben az esetben az ajánlattevők kártérítési vagy egyéb igénnyel a Mecsekerdő Zrt. felé nem élhetnek.
A licitálásról a Mecsekerdő Zrt. jegyzőkönyvet készít, mely nem nyilvános, és nem köteles a licitáláson résztvevők, vagy más személyek részére átadni.

Jogfenntartás: A Mecsekerdő Zrt. részéről az árverés lebonyolítása nem minősül bármely licitáló ajánlata elfogadásának, ezért a Mecsekerdő Zrt. az adásvételi szerződés aláírásáig jogosult akár véglegesen is felfüggeszteni az árverés útján történő értékesítést, döntését nem köteles indokolni. Az ajánlattevőket ebben az esetben kártérítési vagy egyéb igény a Mecsekerdő Zrt-vel szemben nem illeti meg.

További képek a Logset forwarder állapotáról >>>

Pécs, 2015. január 10.

Németh Rudolf
Műszaki és fejlesztési Osztály
Mecsekerdő Zrt.

 

erdomezolike

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?