Figyelem! Július 1-jéig kérhető támogatás az erdészeti potenciál helyreállításához

szalalas_01A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívja az erdőgazdálkodók figyelmét, hogy július 1-jéig lehet pályázni támogatásra a katasztrófasújtott erdészeti potenciál helyreállításához.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló  32/2008. (III. 27.) FVM rendelet értelmében az erdőgazdálkodók támogatási kérelmeiket a természeti katasztrófával sújtott erdőrészlet szerint területileg illetékes kormányhivatal erdészeti igazgatóságához nyújthatják be.

Az erdők állományának, termőképességének helyreállítását segítő pályázat célja, hogy megkönnyítse az erdőket érő természeti károk (tűz, jég, belvíz, aszály stb.) felszámolását, az erdők rekonstruálását (például a károsodott faállomány pótlását) és a másodlagos veszteségek megelőzését.

Az erdészeti potenciál helyreállítását szolgáló támogatás alap- és kiegészítő támogatásból áll. Előbbi az erdőfelújítást megelőző terület-előkészítési munkát, a károsodott faállomány letermelését; az első kivitelt vagy pótlást; illetve  tőre vágást vagy sarjaztatást támogathatja. Az utóbbi csoportba tartozó támogatások bakhátak; a 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka; a 15 fokot meghaladó lejtésű területen rőzsefonat vagy talajfogó gát létesítésére adhatók. Ugyanarra a területre csak egy alaptámogatás vehető igénybe, kivéve az erdőfelújítást megelőző terület-előkészítési és a károsodott faállomány letermelésére való alaptámogatást, amely az első kiviteli vagy pótlási alaptámogatással együtt is igényelhető.

A legkisebb támogatható terület nagysága olyan egybefüggő 0,5 hektár, amely egy erdőrészleten belül vagy a szomszédos erdőrészleteket érintően helyezkedik el. A támogatás igénybevételére a kérelmező – a folyamatos erdősítés esetét kivéve – csak akkor jogosult, ha rendelkezik az adott területre vonatkozó erdőterv-határozattal. Természeti katasztrófa által sújtott ugyanazon erdőterületre egy adott természeti katasztrófa káreseménye után csak egyszer vehető igénybe támogatás. Egy pályázó hektáronként legfeljebb 685 ezer forintot (2365 eurót) igényelhet.

Támogatást azok az erdőgazdálkodók kérhetnek, akiket az erdészeti hatóság nyilvántartásba vett. A támogatási kérelemhez csatolni kell a károsodott terület elhelyezkedését ábrázoló erdészeti nyilvántartási térképet és egyedi blokktérképet; továbbá a padka, rőzsefonat, talajfogó gát, valamint a bakhát pontos hosszának és elhelyezkedésének leírását, és az ezekkel érintett terület határvonalainak feltüntetésével kiegészített egyedi blokktérképet, de csak abban az esetben, ha ezen kiegészítő intézkedések a károsodott területnek csak bizonyos részét érintik.

A támogatásról bővebb információk a 90/2013. (VI. 04.) számú MVH közleményben érhetők el.

(piacesprofit.hu)

erdomezolike

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?