Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok – Középpontban az erdőgazdálkodás (+Részletek)

babolnaMájus 22. és 25. között rendezik meg a Bábolnai Nemzetközi Gazdanapokat, amely a hazai gépes kiállítások közül az egyik legfontosabb az erdőgazdálkodás szempontjából is. A kiállítók között is sok erdészeti gépeket forgalmazó vállalkozással találkozhatunk, de pénteken egy önálló konferencia foglalkozik majd az erdészeti gépesítéssel. Szombaton STIHL Tim­ber­sports bemu­tató is lesz.

MEZŐGÉP FÓRUM
az Országos Erdészeti Egyesület – OEE – Gépesítési Szakosztálya és a MEGOSZ közös rendezvénye a Bábolnai Nemzetközi Gazdanapokon

Helyszín: Bábolna Ötösfogat étterem különterme
Időpont: 2013. május 24. péntek 10 óra

1. Megnyitó
Előadó: Lőrincz László MEGOSZ elnök
2. Energiaerdő-projekt a SEFAG Zrt-nél
Előadó: Isó Lajos erdőművelési ea., SEFAG Zrt.
3. Sorfüggetlen erdészeti betakarítógép (döntő-aprító gép) fejlesztése
Előadó: Kaczor Sándorigazgató, Bagodi Mezőgép Kft.
4. Erdészeti gépesítés-fejlesztések az ERFARET keretében
Előadó: Prof. Dr. Horváth Béla egyetemi tanár, intézetigazgató NYME EMKI
5. Kamera képalkotással vezérelt kultivátor soron tartó rendszer fejlesztése
Előadó: Gubacsi Imre igazgató, Omikron Kft.
6. Köszöntők
7. Ebéd

Erdészeti gépek a kiállításon

A kiállítók között további erdészeti érdekességeket találunk majd. Ott lesz a Bábolnai Nemzetközi Gazdanapokon a Valkon 2007. Kft. Valtra traktoraival, de a JG-MAX Bt. is POSCH újdonságaival. A szervezők külön kategóriában foglalkoznak az erdők tele­pí­tésével, gon­do­zásával, a faki­ter­me­lés gépeivel, a fafel­dol­go­zás gépeivel, beren­de­zé­seivel és a vad­gaz­dál­ko­dással valamint annak eszközeivel is.

Természetesen kiállítóként részt vesz a rendezvényen az Andreas STIHL, de láthatjuk majd a Makita gépeket is forgalmazó Axiál Kft-t is.  A hazai gépgyártók közül a Bagodi Mezőgép Kft. is bérelt standot, a DM-Ker Kft. kiállítói területén pedig erdészeti célokra is kiválóan használható Bobcat rakodógépeket találhatnak az érdeklődők. Nem maradhat ki a listából a Tempel Kft., amely szintén foglalkozik erdészeti gépek kereskedelmével.

Azt ugyan jelenleg nem tudjuk, hogy az erdészeti kihordókocsikat kiállítják-e, de mind a Fliegl, mind pedig az IKR Zrt. ott lesz a rendezvényen, így ha a pótkocsikat nem is látjuk, érdeklődni mindenképpen lehet a termékekről.
A FLIEGL HRW 13 rönkszállító tandem pótkocsiról és a BPT 10 MOZ erdészeti többcélú kihordóról bővebben >>>

Természetesen az itt felsorolt cégek mellett még sok más erdőgazdálkodásban érdekelt vállalat lesz jelen a Bábolnai Nemzetközi Gazdanapokon. Ha csak az ágaprítókat említjük, máris tucatnyi cég jöhet még szóba.

Favágók Bábolnán

Szombaton 13 órától látványos programelemként STIHL Tim­ber­sports bemu­tatót is láthat majd a közönség a csar­nok mel­letti szabad területen.
Képek és videók a STIHL Tim­ber­sports bemutatóról >>>

dsc04486

Nyitvatar­tás:
május 22–24. 9–18 óráig
május 25. 9–17 óráig
Belépő ára: 1000 Ft/fő,
(18 év alatt, diá­kok­nak és bábol­nai lak­cím­kár­tyá­val ren­del­kezők­nek ingyenes)

A kiál­lí­tás pon­tos címe: Bábolna, Ménes­bir­tok, Mészá­ros út 1.

Részletes program:

2013. május 22., szerda
11.00 Meg­nyitó – Lovas­har­so­ná­sok (lovaspálya)
12.30–14.00 Szán­tó­földi gép­be­mu­tató (IKR Zrt.) (szán­tó­földi bemutatótér)
14.30 Lovas­har­so­ná­sok, –foga­tok (lovaspálya)
15.00 Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szak­is­kola kar­üsszel bemu­tató (lovaspálya)
15.15 Hagyo­mányőrző lova­sí­já­szok (lovaspálya)
15.45 Lovas kasz­kadőr bemu­tató (lovaspálya)

2013. május 23., csütörtök
10.00 Lovas­har­so­ná­sok, –foga­tok, Shagya-arab ugróbemutató (lovaspálya)
10.00–13.30 Gabo­na­ter­mesztők Orszá­gos Szö­vet­sége kon­fe­ren­cia (Sza­páry kas­tély, színházterem)
Téma:
– Agrár hely­zet­ér­té­ke­lés, vár­ható támogatások
– Gabo­na­pi­aci kilá­tá­sok 2013-ra
– Integ­rált növény­ter­mesz­tés helyzetei
– Agrár finan­szí­ro­zás, agrárpénzügyek
10.30 Hagyo­mányőrző lova­sí­já­szok (lovaspálya)
11.00–13.00 MTA Agrár Műszaki Bizott­ság kihe­lye­zett ülés (köz­ponti épület, tanácsterem)
11.00 Szán­tó­földi gép­be­mu­tató (IKR Zrt.) (szán­tó­földi bemutatótér)
11.00 Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szak­is­kola kar­üsszel bemu­tató (lovaspálya)
11.15 Lovas kasz­kadőr bemu­tató (lovaspálya)
14.30 Lovas­har­so­ná­sok, –foga­tok, Shagya-arab ugró­be­mu­tató (lovaspálya)
15.00 Hagyo­mányőrző lova­sí­já­szok (lovaspálya)
15.30 Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szak­is­kola kar­üsszel bemu­tató (lovaspálya)
15.45 Hamza Vik­tó­ria – sza­ba­do­nido­mí­tás (lovaspálya)
16.00 Lovas kasz­kadőr bemu­tató (lovaspálya)

2013. május 24., pén­tek
10.00–12.00 Mező­gép­gyár­tók Orszá­gos Szö­vet­sége és az Orszá­gos Erdé­szeti Egye­sü­let fóruma (Ötös­fo­gat étte­rem, IV. terem)
Téma:
– Erdé­szeti Gépesítés
– Ener­gia­erdő projekt-Sefag Zrt.
10.00 Lovas­har­so­ná­sok, –foga­tok, Shagya-arab ugró­be­mu­tató (lovaspálya)
10.30 Hagyo­mányőrző lova­sí­já­szok (lovaspálya)
11.00–13.00 Nem­zeti Agrár­gaz­da­sági Kamara kon­fe­ren­cia (Sza­páry kas­tély, színházterem)
Téma:
– EU-s agrár­tá­mo­ga­tá­sok 2013 utáni rendszere
– Az új Nem­zeti Agrár­gaz­da­sági Kamara programja
11.00 Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szak­is­kola kar­üsszel bemu­tató (lovaspálya)
11.00–12.30 Szán­tó­földi gép­be­mu­tató (IKR Zrt.) (szán­tó­földi bemutatótér)
14.30 Lovas­har­so­ná­sok, –foga­tok, Shagya-arab ugró­be­mu­tató (lovaspálya)
15.00 Hagyo­mányőrző lova­sí­já­szok (lovaspálya)
15.30 Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szak­is­kola kar­üsszel bemu­tató (lovaspálya)
15.45 Hamza Vik­tó­ria– sza­ba­do­nido­mí­tás (lovaspálya)
16.00 Nye­re­mény­sor­so­lás (lovaspálya)

2013. május 25., szombat
10.00 Lovas­har­so­ná­sok, –foga­tok, Shagya-arab ugró­be­mu­tató (lovaspálya)
10.30 Hagyo­mányőrző lova­sí­já­szok (lovaspálya)
11.00 Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szak­is­kola kar­üsszel bemu­tató (lovaspálya)
11.30 Pat­ko­ló­ko­vács bemu­tató (lovas­pá­lya mel­letti szabadterület)
11.30 Pusz­ta­ötös bemu­tató (lovaspálya)
11.00–12.30 Szán­tó­földi gép­be­mu­tató (IKR Zrt.) (szántóföldi bemutatótér)
13.00–14.00 Stihl Tim­ber­sports bemu­tató (csar­nok mel­letti szabadterület)
14.30 Lovas­har­so­ná­sok, –foga­tok, Shagya-arab ugróbemutató (lovaspálya)
15.00 Hagyo­mányőrző lova­sí­já­szok (lovaspálya)
15.30 Pettkó-Szandtner Tibor Lovas Szak­is­kola kar­üsszel bemu­tató (lovaspálya)
15.45 Hamza Vik­tó­ria– sza­ba­dido­mí­tás (lovaspálya)
16.00 Lovas kasz­kadőr bemu­tató (lovaspálya)
16.30 Pusz­ta­ötös bemu­tató (lovaspálya)

A prog­ram­vál­toz­ta­tás jogát fenntartjuk!

KIÁLLÍTÓK LISTÁJA, TEMATIKA

TEMA­TIKA
1 Mező­gaz­da­sági gépek
1.1 Szán­tó­földi növény­ter­mesz­tés gépei
1.1.1 Trak­to­rok
1.1.2 Talajmű­velő esz­kö­zök
1.1.3 Szer­ves– és műtrá­gya szóró gépek
1.1.4 Vető­gé­pek, palántázó-, ültető­gé­pek
1.1.5 Növény­vé­de­lem gépei
1.1.6 Öntöző­be­ren­de­zé­sek
1.1.7 Beta­ka­rí­tó­gé­pek
1.1.8 Szálastakarmány-termesztés és –beta­ka­rí­tás gépei
1.1.9 Rét– és leg­elő­gaz­dál­ko­dás gépei
1.1.10 Emelő-, rakodó– és szál­lí­tó­be­ren­de­zé­sek, föld­mun­ka­gé­pek
1.1.11 Ter­mény­tá­roló, szá­rító léte­sít­mé­nyek, beren­de­zé­sek és fel­sze­re­lé­sek
1.1.12 Ültet­vé­nyek, ker­té­sze­tek gépei
1.1.13 Szőlő­ter­mesz­tés és beta­ka­rí­tás gépei
1.1.14 Gyü­mölcs­ter­mesz­tés és beta­ka­rí­tás gépei
1.1.15 Zöld­ség­ter­mesz­tés és –beta­ka­rí­tás gépei, léte­sít­mé­nyei
1.1.16 Mező­gaz­da­sági kom­mu­ni­á­lis gépek
1.1.17 Növény­há­zak, fóli­a­sát­rak gépei
1.2 Mező­gaz­da­sági gépek, beren­de­zé­sek alkat­ré­szei
1.3 Mező­gaz­da­sági gépek vizs­gá­lata, mérőmű­sze­rek és –beren­de­zé­sek
1.4 Mező­gaz­da­sági infor­ma­ti­kai esz­kö­zök és rend­sze­rek
1.5 Műszaki szol­gál­ta­tás, szer­viz, javítás
2 Gép­jármű­vek, szállítóeszközök
2.1 Teher­gép­jármű­vek, kis­te­her­au­tók, terep­já­rók, pick-up-ok
2.2 Pót­ko­csik, vontatmányok
3 Állat­tar­tás és esz­kö­zei, állat­tartó léte­sít­mé­nyek, beren­de­zé­sek, állategészségügy
3.1 Állat­tar­tás gépei és beren­de­zé­sei
3.2 Egyéb állat­tar­tási esz­kö­zök
3.3 Komp­lett állat­tartó léte­sít­mé­nyek
3.4 Állat­gyó­gyá­szat, gene­tika
3.5 Takar­má­nyo­zás gépei és beren­de­zé­sei,
3.6 Takar­má­nyok és tápok
4 Erdé­szet és vadá­szat
4.1 Erdők tele­pí­tése, gon­do­zása, faki­ter­me­lés gépei
4.2 Fafel­dol­go­zás gépei, beren­de­zé­sei
4.3 Vad­gaz­dál­ko­dás és eszközei
5 Dísz– és kony­ha­ker­tek, vala­mint par­kok léte­sí­té­sé­nek, beren­de­zé­sé­nek és gon­do­zá­sá­nak esz­kö­zei, felszerelései
5.1 Par­ko­sí­tás kert­épí­tés
5.2 Kerí­tés­anya­gok (ásvá­nyi, fa, fém és műa­nyag alapú kerí­tés­ele­mek, fa– és fém­ka­puk, stb.)
5.3 Haj­ta­tó­há­zak és azok fel­sze­re­lé­sei
5.4 Kerti búto­rok, kert­be­ren­de­zés, tüze­lés­tech­nika, öntö­zés­tech­nika, növény­tá­roló edények
6 Vető­mag­vak, virág­mag­vak és egyéb sza­po­rító anya­gok
6.1 Gabo­na­neműek vető­mag­vai
6.2 Ola­jos nővé­nyek vető­mag­vai
6.3 Takar­mány­nö­vé­nyek vető­mag­vai és fűma­gok
6.4 Zöld­ség vető­mag­vak és dug­vá­nyok
6.5 Virág­mag­vak, dug­vá­nyok és egyéb dísz­nö­vény sza­po­rító anyagok
7 Élel­mi­szer­biz­ton­ság
8 Vegy­ipari ter­mé­kek és berendezései
8.1 Növény­védő sze­rek
8.2 Műtrá­gyák
8.3 Csá­vázó sze­rek
8.4 Mező­gaz­da­sági fóliák és cso­ma­go­ló­anya­gok
8.5 Bála­kö­töző zsi­ne­gek és hálók
8.6 Kenő– és üzem­anya­gok
8.7 Fertőt­le­nítő és tisztítószerek
9 Bioenergetika
10 Mező­gaz­da­sági terü­le­tek kör­nye­zet­ba­rát fejlesztése
11 Vidék­fej­lesz­tés, Új Magyar­or­szág Vidék­fej­lesz­tési Program
11.1 Támo­ga­tá­sok,
11.2 EU Pályá­za­tok
11.3 Pályá­zat­írók
12 Finan­szí­ro­zás, Ban­kok, Pénzintézetek
13 Falusi turizmus
14 Tudo­mány és szak­iro­da­lom, Oktatás
15 Egyéb

KIÁL­LÍ­TÓK LIS­TÁJA 2013
Áber Gabo­na­tech­ni­kai Kft
Acéllemez.hu Kft
AF Ana­log Kft
AGROFILM Kft
Agro.Bio Hun­gary Kft
Agro-Alfa Kft
Agro-Contakt 2000 Kft
Agro­e­co­po­wer
Agroko Kft
Agro­ma­tic Auto­ma­ti­zá­lási Kft
Agro­or­ga­ni­zá­ció Kft
Agro-Produkt+Handel Kft
AGRO-ROLL 96 Kft
Agro­wolf Kft
AJG Agro­gép Gép­gyártó Kft
Alpha-Vet Kft
Alto­terra Kft
Amazonen-Werke Kft
And­reas Stihl
Audit­ker Kft
Axiál Kft
Bagodi Mező­gép Kft
Barta Zsolt EV
Bauer Hun­gá­ria Kft
Bona­farm Bábolna Takar­mány Kft
Bra­bex Kft
Bridges­tone Magyar­or­szág Kft
Busa Bt
Büh­ler Ag
Cimb­ria Heid Hun­ga­ria Kft
Danubius-Market Kft
Der-Agro Kft
Der­aland Kft
Derby-Túr Bt
DM-Ker Kft
Dor­ker Kft
Erant­his Kft
Eura­sia Motor Hun­gary Kft
Euro-Öko Farm Pro­jekt Kft
Eurot­rade Kft
Ferro-Flex Kft
Fix-Net Kft
Fli­egl Abda Gép­gyártó Kft
FTS Szer­víz­tech­nika
Fuchs Oil Hun­gá­ria Kft
Gabo­na­ku­tató Non­pro­fit Kft
Gabo­na­ter­mesztők Orszá­gos Szövetsége
Gran­dis Kft
Habi Kft
Haszon Lap­ki­adó Kft
Her­ceg­ha­lom Interat Zrt
Hetech Trend Kft
Hettyei Nor­bert építőipari vállalkozó
Heves­gép Kft
HO-Ra Kft
HSC Motor Kft
Hun­duna SRO
Huni­tech Trade Kft
Ihász Keres­kedő­ház Kft
Inf­ra­cont Műszer­ipari Kft
IKR Keres­ke­delmi Zrt.
IKR AGRÁR Kft
Inter-Plant Kft
INVEST Gép­ke­res­ke­delmi Kft
JG-MAX Bt
Készen­lét Kft
Kéz­ker Kft
Komá­romi Béla e.v.
Kon­zum Trade Kft
Kühne Mező­gaz­da­sági Gép­gyár Zrt
Kver­ne­land Group Hun­gá­ria Kft
Kws Magyar­or­szág Kft
Lambda Sys­teme Kft
Landasin-Agrogazda Kft
Liget Gat­ter Kft
Lina­mar Hun­gary Kft
M.C.I. Kft
Mag­tár Kft
Magyar Mező­gaz­da­ság Kft
Mak­ler Kft
Malupe-Agro Kft
Metal­const­ruct Zrt
Metal-Sheet Kft
Metal­wolf Kft
Metripond-M93 Kft
Mező­földi Agro­fó­rum Kft
Mező­gazda Kiadó Kft
Nem­zeti Agrár­gaz­da­sági Kamara
Nem­zeti Élelm­szer­lánc– biz­ton­sági Hivatal
Nit­ro­génmű­vek Zrt
NS-MAG Hol­ding Zrt
Nyír­hid­ra­u­lik Kft
NYME
Odisys Bt
Omik­ron Kft
Opál Média és Kom­mu­ni­ká­ció Bt
Opti­gép Gép­gyártó és Keres­kel­delmi Kft
Pan­non Lite­ra­túra Kft
Pan­no­nagri Kft
Pécsi Mér­leg­stú­dió Kft
Phy­lazo­nit Kft
Powe­red Access hun­gary Kft
Pri­mom Ala­pít­vány Őster­melő Gaz­dál­ko­dók Lapja
PRO-Feed Kft
Pur­tech Kft
Raci­o­nál Műszaki Kft
Rag­rár Kft
Sato-Gép Kft
Selec­tor Export-Import Kft
SGS Hun­gá­ria Kft
Sokoró Ipari és Keres­ke­delmi Kft
Speed-ex Kft
Sz. Agro 2007 Kft
Szal-Agro Kft
Száz Magyar Falu Non­pro­fit Kft
Sze­gána Kft
Szent Ist­ván Egyetem
Sze­ren­cse­já­ték Zrt
Szögi Ist­ván e.v.
Tem­pel Kft
TIRAK-OIL Bt
T-L s.r.o.
Tor­num Kft
Trena­ker Kft
Vad­ers­tad Kft
Val­kon 2007 Kft
Város­kert Kft
Vektor-Holding Kft
Vla­di­mex Kft
Vogel-Noot Kft
Wes­trup A/S
Zetor West Hun­gary Kft

(Erdő-Mező Online – www.erdo-mezo.hu)

erdomezolike

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?