Ülésezett az Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezetének Elnöksége

2014. október 14-én összeült az Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezetének elnöksége. Az ülésen többek között napirenden volt az erdészeti ágazat új vezetésével történt kapcsolatfelvétel, a XVIII. Országos Erdészeti Sportnapok tapasztalatainak kiértékelése, az országos érdekvédelem eseményeivel kapcsolatos tájékoztatás.
Ülésezett az Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezetének Elnöksége
Az EFDSZ tagjainak és vezetésének érdeke, hogy az ágazati érdekvédelmi tevékenysége a lehető legmagasabb szinteken is működjön. Ezért keres meg és tart fenn kapcsolatot minden olyan szervezettel és intézménnyel, amely ebben a tevékenységben partner lehet. Így a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkáránál, Ugron Ákos Gábor erdőmérnöknél is bemutatkozó látogatást kért a vezetés. A fogadtatás kedvező volt. A szakszervezet részéről elhangzottak azok a legfontosabb problémakörök, melyek az ágazati munkavállalókat legjobban érintik (esetleges átszervezések, bér és létszám helyzet). Helyettes államtitkár úr tájékoztatta az EFDSZ elnökét és főtitkárát a Minisztérium ágazati szervezetének felállásáról, működéséről. Az ágazat jövőjével kapcsolatos kérdésekre türelmet kért. Jelenleg az átvilágítások kiértékelése zajlik. Megnyugtató válaszában kitért arra, hogy bármiféle szerkezeti változás történne is, annak során arra törekszenek, hogy a szakszemélyzet ne lássa kárát. A szakszervezet, az ágazatban működő vállalati és szakigazgatás bér és létszámhelyzetének alakulásáról készít összeállítást, mely érvanyagul szolgálhat további érdekvédelmi tevékenységéhez. Köztudott ugyanis, mondta el a szakszervezet elnöke az elnökség ülésén, hogy az erdőgazdálkodásban dolgozók bére a KSH adatai szerint, 2013-ban a bruttó átlagkereset a versenyszférában 242 ezer forint volt kerekítve, míg az erdőgazdálkodásban kisüzemi szinten 130 000 Ft alatt van, a nagyüzemeknél pedig a 160 000 forintot alig haladja meg. Ez a jelentős elmaradás nagyon nehezen „dolgozható” le, de nem mondhatunk le arról, hogy ezt az „ollót” folyamatosan zárjuk. Az ágazatban, jelen pillanatban, az erdészeti szakigazgatásban, kiemelten a kormányhivataloknál dolgozók helyzete legnehezebb, mivel őket is érinti az illetményalap évek óta történt befagyasztása valamint leterheltségük sem feloldható a létszám korlátok miatt. Ebben erős együttműködés alakul ki az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban (OKÉT) résztvevő szakszervezeti Konföderációval, az ÉSZT-el. Az ülésen elhangzott javaslat alapján az EFDSZ időben szeretné elkezdeni a felkészülést a XIX. és a 2016-ban megrendezendő, XX. jubileumi Országos Szakszervezeti Erdészeti és Faipari Sportnapokra. (efdsz.hu) erdomezolike