Taroltak a gazdasági és pedagógiai képzések a Nyugat-magyarországi Egyetemen – nyolc százalékkal növelte eredményeit a soproni kampusz

Országos átlag felett növelte eredményeit Sopron A 2016-os általános felsőoktatási felvételi eljárás során több mint száztizenegy ezer továbbtanulni vágyó fiatal adta be a jelentkezését az ország hatvanhat felsőoktatási intézményének valamelyikére. Az áprilisi jelentkezési adatok alapján a Nyugat-magyarországi Egyetemre jelentkezők száma összesen 6%-kal nőtt, míg azok aránya, akik az összes választott intézmény közül első helyen jelölték az egyetemet, 10%-kal volt magasabb a tavalyi számnál.
Taroltak a gazdasági és pedagógiai képzések a Nyugat-magyarországi Egyetemen – nyolc százalékkal növelte eredményeit a soproni kampusz
„Már a jelentkezési adatok is bizakodásra adtak okot, hiszen az országos átlag feletti eredményekkel büszkélkedhettünk – mondta Dr. Katona György rektori biztos - ám a végleges számok még szebb képet mutatnak: szeptembertől ugyanis 8%-kal több elsős hallgatót üdvözölhetünk a soproni karok valamelyikén. Az új tanévben 916 elsős kezdheti meg tanulmányait a megújuló Nyugat-magyarországi Egyetemen Sopronban, a szombathelyi karokkal együtt pedig több, mint 1600 jelentkező nyert felvételt Egyetemünkre. A legnépszerűbb területeken nincs változás: a munkaerő-piaci trendeknek és elvárásoknak megfelelően az idei felvételi eljárás nyerteseinek a gazdaságtudományi és pedagógiai területek bizonyultak.” Működik a „megújuló tudásközpont” –stratégia „2016 szeptemberében még hat karral kezdjük a munkát, 2017 januárjától viszont a szombathelyi karok leválásával minden tekintetben megújultan, erőteljesebb fókusszal, szakmailag megalapozott oktatási és kutatási portfoliót nyújtó minőségi egyetemként folytatjuk Sopronban a négy tradicionális karral”– mutatott rá Prof Dr. Faragó Sándor rektor. „A felvételi eredmények igazolják a stratégiánk helyességét. Az erdőmérnöki és faipari mérnöki képzések, valamint az ezekhez kapcsolódó mérnök-tanárképzések kizárólag nálunk elérhetőek az országban, ezek további fejlesztésével pedig kiemelt státuszú egyetemmé alakulhatunk, hiszen nemzetgazdasági szinten kulcsfontosságú területekről van szó. Nagyrégiós és országos viszonylatban a legfontosabb területeknek a pedagógusképzést, a pénzügyeket és a turizmust jelöltük meg, s az iparági igényekre szabva alakítottuk ki és indítjuk el szeptembertől Sopronban a mechatronikai képzésünket. A kijelölt célokat sikerült tartanunk, a stratégiában meghatározott több új képzésünk is el tud indulni szeptembertől” – tette hozzá a rektor. Országos szinten is fejleszteni kell a fiatalok műszaki és természettudományos érdeklődését „Az országos adatok jól tükrözik, hogy a diákok pályaválasztási szándéka nem feltétlenül találkozik a gazdaság szereplőinek igényeivel” – mutatott rá Dr. Katona György, az oktatási ügyekért felelős rektori biztos a tendenciákat elemezve. „Óriási munkaerőhiány van több ágazatban is, a mérnöki, műszaki és agrár területeken egyrészt fejlődő iparágakkal és kitűnő munkaerőpiaci lehetőségekkel találkozunk, másfelől viszont úgy tűnik, hogy a felsőoktatásba jelentkezőknél nem alakult ki korábban az e területek felé mutató érdeklődés. Az intézmények tárt kapukkal várják a fiatalokat, a jövő nagy kihívása pedig, hogy már középiskolás korban megszerettessük a fiatalokkal az említett pályák szépségét. A Nyugat-magyarországi Egyetemen rengeteg pályaorientációs programmal, nyílt napokkal, konferenciákkal és táborokkal vártuk a fiatalokat, a jövőben pedig még több hasonló kezdeményezésünk lesz az ipari és szakmai partnereinkkel közösen. A cél, hogy a középiskolától a munkaerőpiacig össze tudjuk hangolni a képzéseken részt vevők számát a vállalatok elvárásaival.” A karok eredményei: Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar: A szombathelyi karon már a jelentkezi számok után prognosztizálható volt a létszám növekedése, a tavalyi eredményekhez képest 6%-kal tudta növelni a kar a felvettek létszámát, így szeptemberben 565 elsős kezdheti el tanulmányait. Rendkívül népszerűnek bizonyultak a sporttudományokhoz kapcsolódó képzések: az alap, osztatlan és felsőfokú szakképzésre felvettek egyharmada a rekreáció és egészségfejlesztés, sportszervező, testnevelő-edző, és a 10 féléves testnevelő tanár szakon tanulnak szeptembertől. A tanító képzésre összesen 39-en nyertek felvételt alapszakon, államilag finanszírozott képzésre. Benedek Elek Pedagógiai Kar: a pedagógusképzés egyik bástyájaként minden tekintetben jól teljesített a soproni kar, 21 %-kal tudta növelni a tavalyi eredményeket, így 321-en iratkozhatnak be szeptemberben a kar képzéseire, ebből 226-an valamelyik alapképzésre. Az országos élvonalba tartozó karon a legnépszerűbb szaknak az óvodapedagógus képzés bizonyult 147 felvett hallgatóval a magyar nyelvű, 25 hallgatóval pedig a nemzetiségi német nyelvű képzésre. Nem panaszkodhat a csecsemő- és kisgyermeknevelő szak sem, hiszen a bölcsődei dolgozóknak is meghirdetett életpályamodellnek köszönhetően népszerű képzésre összesen 75-en nyertek felvételt. Erdőmérnöki Kar: az unikális képzéseket gondozó karon tradicionálisan az erdőmérnöki osztatlan szak a legnépszerűbb: itt 42-en kezdhetik tanulmányaikat szeptembertől. A karon az első évesek több, mint 90%-a államilag finanszírozott helyen tanulhat, összesen 88-an nyertek felvételt a kar valamely képzésére. Nem volt egyszerű bekerülni a már hagyományosan szintén induló természetvédelmi mérnök és vadgazda mérnök szakokra, hiszen e képzésekhez a NymE-re jelentkezőknek kellett a legmagasabb pontszámmal rendelkezni, előbbi szak közel 40 ponttal előzte meg az országos mezőnyt. A karon minden szaknak hagyományosan erőssége a gyakorlati képzés, a kar kiemelt partnerei az állami és magán-erdőgazdaságok, nemzeti parkok, hazai és multinacionális vállalatok és kutatóintézetek, akikkel közösen készítik fel a hallgatókat nem csak magyar, de európai és globális környezetben is az erdészet feladatainak megoldására. A Közgazdaságtudományi Kar óriásit lépett előre: az alap-, mester- és felsőoktatási szakképzésekre idén 21%-kal többen nyertek felvételt, mint tavaly. Erősen indít a turizmus-vendéglátás szak: az új alapképzéssel már a teljes paletta elérhető a szakképzésektől a mesterképzésig a karon, az új szemesztert összesen 44-en kezdhetik szeptembertől az alapképzésen és a felsőoktatási szakképzésen, nappali tagozaton. A tavalyihoz képest több mint kétszer annyian nyertek felvételt az idei évben a pénzügy és számvitel, a gazdálkodás és menedzsment és a nemzetközi gazdálkodás felsőoktatási szakképzésekre. A mesterképzések közül Szombathelyen a számvitel, Sopronban a vezetés és szervezés szakra 2,5-szer több hallgató érte el a felvételhez szükséges pontszámokat, ráadásul a felvettek átlagpontszáma is növekedett. Simonyi Károly Műszaki, Faanyag-tudományi és Művészeti Kar: az országosan egyedülálló faipari mérnök-képzést is gondozó kar az utóbbi években jelentősen fejlesztette képzési palettáját, illetve idén indítja először a mechatronikai mérnök duális alapképzését, amellyel a korábban Zalaegerszegen az intézmény által gondozott képzés szeptembertől visszakerül a soproni Alma Materbe. A karon összesen 141-en kezdhetik tanulmányaikat szeptembertől, a legnépszerűbbnek az alapképzési szakok bizonyultak 108 felvett hallgatóval. A tradicionális faipari mérnöki képzésre összesen 32-en nyertek felvételt, gazdaságinformatikán 24-en, tervezőgrafikus képzésen pedig 18-an kezdhetik el tanulmányaikat. E szakokon egyébként a mesterszakok is indulnak Sopronban. Természettudományi és Műszaki Kar: A természettudományos tanárképzést és környezettudományi doktori képzést is végző szombathelyi kar a tavalyi évben indította útjára a duális formában is működő gépészmérnöki alapképzését, amely idén is vezeti a népszerűségi listát, 53 felvett hallgatóval. A biológia alapképzés a következő a rangsorban: nappali és levelező képzésre 24 főt, a műszaki menedzser alapképzésre pedig 18 jelentkezőt vettek fel. A geográfus mesterképzés továbbra is népszerű, itt 10 fő kezdheti meg tanulmányait. A karon legtöbben nappali képzésen kezdik majd meg tanulmányaikat. Még nincs vége - indul a pótfelvételi!  A pótfelvételi eljárásban július 28-án indul a jelentkezési időszak mindazoknak, akik korábban nem adták be jelentkezésüket egyetlen helyre sem, vagy nem nyertek felvételt az általános eljárás során. Augusztus 7-ig lehet benyújtani a dokumentumokat, a hitelesítés augusztus 12-én zárul az ügyfélkapus rendszerben. Az intézmények ezután augusztus 16-a és 23-a között tartják a felvételi vagy alkalmassági vizsgákat és beszélgetéseket, a végső vonalhúzásra pedig 25-én kerül sor. A pótfelvételiben már csak egyetlen helyre, költségtérítéses formában lehet jelentkezni, a jelentkezőket pedig arra bíztatjuk, hogy bármilyen kérdésük esetén keressék bizalommal az Egyetemi Tanulmányi Központ munkatársait. (Nyugat-magyarországi Egyetem) erdomezolike