Szakirányú továbbképzéseket indítanak az Erdőmérnöki Karon

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara 2022. szeptemberében három szakirányú továbbképzést indít: erdőpedagógiai szakmérnök illetve szakvezető, talajtani (erdészeti termőhelyfeltárási) szakmérnök és vadgazdálkodási igazgatása szakmérnök illetve szakember.
Szakirányú továbbképzéseket indítanak az Erdőmérnöki Karon

Erdőpedagógiai szakmérnök illetve szakvezető

A gyakorlati szakemberek tapasztalatait integráló és a bevonásukkal megvalósított, gyakorlat-orientált, a kreatív foglalkozásokra és terepi programokra hangsúlyt fektető képzési program elősegíti a környezeti nevelés területén dolgozók módszertani és szakmai ismereteinek szélesítését; magasabb szintű, a mindennapi gyakorlati munkát segítő speciális ismereteket nyújt. A képzés résztvevői nem csak a természeti erőforrások védelmével és a környezettudatos életvitelre neveléssel kapcsolatos alapvető ismereteket szerzik meg, hanem az ésszerű és fenntartható hasznosítás körülményeibe és gazdálkodási kérdéseibe is betekintést nyernek.

Talajtani (erdészeti termőhelyfeltárási) szakmérnök

A képzés célja az agrár (kiemelten erdőmérnöki), illetve természettudományos MSc diplomával rendelkező szakembereknek olyan ismeretek nyújtása, ami lehetővé teszi, hogy még jobban megismerjék az ökológiai rendszerek (kiemelten az erdő) életét befolyásoló termőhelyi tényezőket, ezek felvételezési és értékelési lehetőségeit. A természetben dolgozó szakemberek egyik legnagyobb szakmai kihívása, hogy választ találjanak arra a kérdésre, hogy a környezet – kiemelten a klíma – változása mellett miként tudják megőrizni a rájuk bízott természeti értékeket. Ezt csak akkor tudják megtenni, ha az alapismereteiken túl tudják értékelni a környezeti tényezők komplex hatását. talajtan

Vadgazdálkodási igazgatása szakmérnök illetve szakember

A gyakorlatorientált képzés elősegíti a vadgazdálkodásban dolgozó, azt irányító szakemberek (vadásztársasági elnökök, gazdasági vezetők, vadászmesterek, állami vállalatok vadászati vezetői stb.) gazdálkodási feladatainak megoldását, hivatásos- és sportvadászok szakmai ismereteinek szélesítését. A képzésben részesült szakemberek ismereteik birtokában képesek lesznek önálló ökológiai és ökonómia szemléletű vad- és élőhely-gazdálkodásra, korszerű vadtartási és nevelési technológiák alkalmazására. Képesek lesznek a vadászat és a vadgazdálkodás tervezési és irányítási feladatait környezetkímélő és fenntartható módon ellátni. Elsajátítják a vadászatok hatékony szervezésének és biztonságos, eredményes lebonyolításának munkálatait, megismerik a vadászati ágazat jogi hátterét, ökonómiai jellemzőit, marketing és munkaügyi kérdéseit, kultúrtörténetét, természetvédelmi, erdészeti és mezőgazdasági ágazati kapcsolatait. Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 15. (SOE Erdőmérnöki Kar)