Ösztöndíj pályázat szociálisan rászoruló erdészeti felsőfokú képzésben résztvevők számára

A VALETE 82 SZOCIÁLIS ÉS ISMERETTERJESZTŐ ALAPÍTVÁNY (a továbbiakban: Alapítvány) pályázatot hirdet szociálisan rászoruló, Magyarországon erdészeti tevékenységet ellátó, aktív, nyugdíjas, illetve elhunyt erdész végzettségű szülő, illetve szülők erdészeti felsőfokú képzésben (Erdőmérnöki Kar) résztvevő gyermekei részére.
Ösztöndíj pályázat szociálisan rászoruló erdészeti felsőfokú képzésben résztvevők számára
A pályázattal elnyerhető ösztöndíj összege 150.000,- Ft/fő, azaz százötvenezer forint/fő, amely a 2015-2016 évi tanulmányok kiadásaihoz való hozzájárulás, támogatás az Alapítvány részéről. A támogatást csak két hallgató nyerheti el. Az Alapítvány Kuratóriuma a benyújtott pályázatokat pontozza, rangsorolja és a rangsorban első két, legmagasabb pontszámmal rendelkező pályázó részesül támogatásban, akik a támogatást a Kuratórium által szervezett 2015. december 16-én tartandó rendezvényen vehetik át. A pontozási rendszer két részből áll: - egy szociális körülményekre vonatkozó részből, amely a pályázó szüleinek, családjának és magának jövedelmi és lakhatási viszonyait tárja fel, továbbá, - a tanulmányi eredményre vonatkozó részből. A támogatás elbírálásánál a szociális helyzet 67%, míg a tanulmányi eredmény 33% súllyal számít. A támogatás odaítélését a szociális és tanulmányi helyzetet is feltáró kérelem és önéletrajz benyújtásával lehet kezdeményezni. A pályázati kérelemhez csatolni kell: - a szülők végzettségét igazoló okirat másolata, - születési anyakönyvi kivonat másolata, - az utolsó két félév tanulmányi eredményeit igazoló dokumentumok másolata, - a szülők-, eltartottak jövedelmi helyzetét igazoló okiratok másolata. - Erdőmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának támogató nyilatkozata A pályázónak minden olyan állítását igazolnia kell, amely a rászorultságot hivatott alátámasztani. A pályázat beküldési határideje: 2015.december 3. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a Wisnovszkyk@nebih.gov.hu e-mail címére küldött elektronikus levélben lehet feltenni, melyre a beérkezést követő 3 napon belül válaszolunk. A pályázatot postai úton kell legkésőbb 2015 december 3.-i feladással a Wisnovszky Károly, 2000, Szentendre, Patak sor 3. címre kell elküldeni. A pályázatot elnyerő személyek neve az Országos Erdészeti Egyesület www.oee.hu című honlapján 2015. december 11-től lesz megtekinthető. (Forrás: VALETE 82 Alapítvány - Országos Erdészeti Egyesület)