OMVV: minden, amit az éjjellátó eszközök használatáról tudni kell

Az OMVV – felismerve, hogy vélhetően az elmúlt évek jogszabályváltozásai miatt a vadgazdálkodók és a vadászok gyakorta fél- és tévinformációkkal rendelkeznek a témával kapcsolatban az Agrárminisztériummal egyeztetve az alábbi összefoglalót készítette az éjszakai lövésre alkalmas célzóeszközök használatát érintően:

OMVV: minden, amit az éjjellátó eszközök használatáról tudni kell

  • Az elektronikus képnagyítóból vagy képátalakítóból álló, éjszakai lövésre alkalmas célzóeszközök a hatályos szabályozás szerint tiltott vadászati eszköznek minősülnek. (Vadászati törvény, 37/A. § (1), 11. pont)
  • Már az ilyen célzóeszközök vadászaton (tehát a beiratkozástól a kiiratkozásig tartó időszakban) történő birtoklása is a vadászat rendje megsértésének minősül, így akkor is szankciót von maga után, ha az eszköz nincs felszerelve a puskára, vagy akár csak a hátizsákban, autóban hagyja a vadász. (A Vadászati törvény végrehajtási rendelete, 75/A. § (2) bekezdés)
  • Éjjellátó keresőtávcsövet ugyanakkor a hivatásos vadász munkaköri feladatainak ellátásakor, illetve a vadász vadászata során használhat. (Vadászati törvény, 37/A. § (2), 2018. január 2-ától hatályos)
  • A félreértések és pontatlan értelmezések táptalaja valószínűleg leginkább az Országos Főállatorvos 2/2021. számú, jelenleg is hatályos határozata (megjelent a Földművelésügyi Értesítő LXXI. évfolyam 8. számában, 2021. szeptember 22-én), amelynek melléklete Magyarország ASP felszámolására vonatkozó mentesítési terve. Eszerint a vaddisznóállomány gyérítésekor használhatók a szóban forgó eszközök
o   az ASP-vel fertőzött terület szigorúan korlátozott területen (SZKT-n) kívüli részén (a mentesítési terv 2.3.2.4.3 pontja), o   az ASP szempontjából magas kockázatú területen és (3.2.4.2 pont) és o   az ASP szempontjából közepes kockázatú területen (4.2.4.2 pont) az alábbiak szerint: az állománygyérítés sikeres végrehajtásához speciális eszközök (éjjellátó céltávcső és keresőtávcső, hőkamera céltávcső és keresőtávcső, hangtompító) használatára csak a tájegységi fővadászok, az erdészeti zrt-k szakszemélyzete, az erdészeti zrt-k hivatásos vadászai és a fegyveres testületek tagjai az Országos Járványvédelmi Központ (OJK) vezetőjének rendelkezése alapján kaphatnak engedélyt. A speciális eszközök használatára jogosult személyek állománygyérítésre való aktív közreműködésre kötelezése a fertőzött területek SZKT-n kívüli részén és a magas kockázatú területeken a Helyi Járványvédelmi Központ (HJK), míg közepes kockázatú területen a járási főállatorvos feladata. (A fenti rendelkezéseket egyébként már a mentesítési terv előző, 1.2 verziója is tartalmazta, a terv az Értesítő LXX. évfolyam 2. számában jelent meg, 2020. március 6-án, az Országos Főállatorvos 2/2020. számú határozatának mellékleteként.) Mindebből tehát az következik, hogy éjszakai lövésre alkalmas célzóeszközöket
  • csak meghatározott személyek,
  • csak meghatározott területeken,
  • megfelelő engedély birtokában és
  • csak a vaddisznóállomány gyérítésére használhatnak.
(OMVK)