Módosult az Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek című erdészeti pályázat

Módosult az Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek című erdészeti pályázat - olvasható a szechenyi2020.hu oldalon.
Módosult az Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek című erdészeti pályázat
Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
·         Az 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezetben módosult a felhívás keretösszege. ·         Az 1.3. A támogatás háttere fejezetben a támogatói intézményrendszerben bekövetkezett változások kerültek átvezetésre. ·         A 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások fejezet kiegészült európai uniós forrásból támogatott projektekre vonatkozó általonos előírásokkal. ·          A 3.7.1. Indikátorok fejezetben módosultak a felhívás indikátorszámai. ·         A felhívás 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam fejezetében a megvalósítási időszak 24 hónapról 36 hónapra módosult. E határidő az összes folyamatban lévő ügyre alkalmazandó. ·         A 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja  fejezetben a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló utolsó határnap  2021. március 2-re módosult. ·         A 7. További Információk fejezetben az általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) kapcsolatos előírások kerültek átvezetésre. ·         A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.
unnamed