Kurucz Lászlóné kapta az erdei iskolás díjat

Az Erdei Iskola Egyesület által évente adományozott Lehoczky – díjat szombaton nyújtották át a budapesti Mezőgazdasági Könyvtárban.
Kurucz Lászlóné kapta az erdei iskolás díjat
Rozsnyai Kamilla, a kuratórium elnöke úgy tájékoztatta a Greenfo-t, hogy „a mostani díjazott, Kurucz Lászlóné, Valika az iskolákat, gyerekeket, tanárokat képviseli. Ő volt majdnem 15 évig az Erdei Iskolai egyesület elnöke, társelnöke. Rengeteget dolgozott és dolgozik az erdei iskola, mint speciális tanulás szervezési mód (élménypedagógia) terjesztésért, népszerűsítésért, és az anyagi háttér biztosításáért.” kurucz2 A szombat délelőtti rendezvényt ünneplőbe öltözött általános iskolás gyerekek táncelőadása nyitotta meg, majd Rozsnyai Kamilla ismertette Kurucz Lászlóné érdemeit (ennek szövegét lásd cikkünk második felében). Ezután az egyesület képviselői átadták a díjat, majd az ünnepelt tartott beszédet. Wellis Maja, Lehoczky János özvegye egy Lázár Ervin mesét olvasott fel, majd ismét a gyerekek következtek: népdalokat énekeltek, furulyáztak és szavaltak. kurucz3 Az ünnepi alkalmat kissé beárnyékolja, mint azt Rozsnyai Kamilla a Greenfo-nak elmondta, hogy az erdei iskolákat szervező tanárok manapság nem tudnak hová pályázni, mivel a források csak a szolgáltatók számára állnak rendelkezésre. Kurucz Lászlóné, Valika érdemei Rozsnyai Kamilla összeállítása a hat felterjesztésből Eddigi elismerései: 1981. Miniszteri Dicséret 2009. március 15. Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Elismerő Oklevele „Kurucz Lászlóné, Valika életében az erdei iskoláztatás nagyon fontos szerepet töltött be és tölt be a mai napig. Ennek a sajátos, élménypedagógián alapuló tanulásszervezési és nevelési, közösségépítési módszernek a népszerűsítéséért, elismertetéséért nagyon sokat tett. Tanítványai erdei iskoláztatásán kívül mind elméleti mind gyakorlati tudását tréningeken, továbbképzéseken, publikációkban (Erdei iskola sorozat Középhegység és Alföld kötetei, a Zöld könyv szerkesztése, Hírmagocska), a médiában való szereplésekkel és az Országos Mezőgazdasági Kiállításon és Vásáron is továbbadta. Fáradhatatlanul dolgozott-időnként szélmalomharcot vívva - hosszú éveken keresztül társelnökként és elnökként az Erdei Iskola Egyesületben, ahol Lehoczky János szellemiségét folytatta, tovább vitte. Töretlen, fiatalos lelkesedéssel szervezte az évenkénti országos találkozókat, amely a tanároknak, tanítóknak egy szakmai megújulás, feltöltődés, tapasztalatszerzés és információcsere volt. Eközben hitet adott a csüggedőknek, fáradóknak, és a fiatalokat is lelkesítette.” „Osztályfőnökként nevelő - oktató munkájában kiemelten fontosnak tartotta tanítványai egészséges életmódra, környezettudatos életmódra nevelését. Minden tanévben erdei iskolát szervezett számukra, ahol az általa összeállított programokat valósították meg. A projektek zárásaként kiállításokat rendeztek, amelyet a tanulók értékes, hangulatos kiselőadásokkal varázsoltak emlékezetessé. Igazgatóhelyettesként végzett tevékenységét szintén áthatotta a környezettudatos szemléletmód. Kidolgozta az iskolája Környezeti Nevelési Programját. Bővítette az erdei iskolás osztályok számát. Számtalan segítséget nyújtott azoknak a kollégáknak, akik a nevelésnek ezt a formáját választották. Az Erdei Iskolai sorozat, amelynek társszerzője volt, napjainkig az egyik legfontosabb támasz a programok szervezésénél… Megszervezte és irányította a szelektív hulladékgyűjtést (műanyag flakonok, száraz elem tárolása). Rendszeresen szervezte és irányította az egészséges életmódhoz, a környezetvédelemhez kapcsolódó programokat. Kistérségi szintű Víz Világ Napi rendezvényeiről a környező iskolák pedagógusai és a vízügyi szakemberek teljes elismeréssel nyilatkoztak. A Kiskunsági Nemzeti Park adta lehetőségeket kihasználva túrákat szervezett a tanulóknak. Ezeken a „Csiga – túrákon” megismerkedhettek: a közvetlen környezetük, szűkebb hazájuk földrajzi jellemzőivel, a táj élővilágával, kitekintést kaptak az építészeti hagyományokra, régi mesterségekre, foglalkozásokra. A nem tankönyvből tanulás kiváló példái voltak ezek az alkalmak. Neki köszönhetően az alsó tagozatos iskolaépület udvara fákkal, zöld területekkel gyarapodott, ahol a növények telepítését a tanulókkal és kollégákkal közösen végezte. A fenti pár sor csak néhány abból a számtalan tevékenységből, amelyet pedagógusként végzett mind a kollégák, mind a tanulók között a korszerű környezettudatos nevelésért, az élhetőbb, egészségesebb környezet és életmód, életszemlélet kialakításáért.” „Az egyesület elnökeként mindig fontosnak tekintette a különböző szakmai szervezetekkel való együttműködést, hogy egymás munkáját megismerve, segítve a környezeti nevelés terén egyesületünk tagjai friss információkkal, ismeretekkel rendelkezzenek. Az elmúlt években szoros kapcsolatot épített ki az Országos Erdészeti Egyesülettel. Elnöki munkája során kiemelt feladatának tartotta az erdei iskola, mint sajátos tanulásszervezési forma széleskörű elismertetését.” „Felkészültségével, tudásának és tapasztalatainak átadásával, időt, energiát nem sajnálva fogja össze és képviseli országos szinten az erdei iskola mozgalmat. Az elmúlt években az erdei iskola fogalma összeolvadt Valika nevével. Tevékenységének köszönhetően: • megalakultak a régiós hálózatok, • az Erdei Iskola Egyesület együttműködési megállapodást kötött több szakmai szervezettel, • közreműködött a Lehoczky–díj alapításában és az átadási ünnepség szervezésében, a jó hangulatú, gyakorlatias, szakmaiságot tükröző közgyűlések szervezésében, • szakmai továbbképzéseket és tréningeket szervezett országos szinten és határon túl is, • együttműködési megállapodást készített elő, hozott létre hazai és határon túli szervezetekkel együttműködve, • publikációival, a rádiós és televíziós lehetőségek kihasználásával is népszerűsítette és népszerűsíti az erdei iskolát, • szakértői tevékenységével is segíti az erdei iskolázást, • sok iskolának és pedagógusnak nyújtott és nyújt segítséget napjainkban is a Nemzeti Tankönyvkiadó által megjelent Erdei iskola-sorozatával, a Zöld könyv szerkesztésével, szakmai találkozók vagy akár személyes beszélgetések során, • kapcsolatteremtő képességében, bátorító szavaiban, lelkesedésében, támogató egyéniségében rejlik kezdeményezéseinek sikeressége.” „Minden tevékenységében odaadó, maximalista, körültekintő munkát végez, segítőkész, pozitív személyisége követhető példát nyújt az őt körülvevő fiatalabb kollégák számára. A jelölésekből kitűnik erdei iskoláztatásban betöltött jelentős, majdhogynem pótolhatatlan szerepe. Úgy hiszem nemcsak az Erdei Iskola Egyesületben végzett munkájáért, hanem személyében egy kiemelkedő tanító-nevelő pedagógus kaphat elismerést.” „Az erdei iskola az Ő anyáskodása nélkül nem az lenne ami, hiszen sokan a mai erdei iskolázók közül nem ismernénk, talán ki sem próbáltuk volna az Ő tapasztalatai, mondhatnám pozitív megszállottsága nélkül. Számtalan kolléga és ennek a számnak a sokszorosa gyermek köszönheti Neki, hogy valaha is átélte azt az élményt, amit Ő is átél nap mint nap – az imént felsoroltakon keresztül –, és amit csak nyújthat ez a tanítási, nevelési, önismereti, közösségépítési, a munka örömét megmutató „csodaszer, elixír”: az ERDEI ISKOLA.” (greenfo.hu; Fotók: Bajomi Bálint) erdomezolike