Könnyebb lett az ipari faültetvények telepítésének támogatásigénylése - Módosult az Erdősítés támogatása című pályázati felhívás

Az ipari célú faültetvények telepítésének gördülékenyebbé tétele érdekében 2017. április 10-én módosult Erdősítés támogatása című, VP5-8.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás.
Könnyebb lett az ipari faültetvények telepítésének támogatásigénylése - Módosult az Erdősítés támogatása című pályázati felhívás
Támogatást kaphat az is a telepítéshez, aki a kifizetési igény benyújtásakor még nem rendelkezik támogatói okirattal, de a telepítést ennek hiányában is megkezdte (azaz megkezdte a csemeteültetést, dugványozást vagy a kiegészítő intézkedések megvalósítását). Ennek érdekében a pályázati felhívás az alábbiak szerint módosult: 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások című pont szövege kiegészült: A kifizetési igénylést a támogatott tevékenység maradéktalan megvalósítása után, - az 5.1 fejezet 14.) pontja szerinti eset kivételével - a támogatói okirat kézhezvételét követő két éven belül lehet - amely jogvesztő hatályú ­- benyújtani elektronikus úton. Ipari célú faültetvény esetében: a) Első mérföldkő az első kifizetési kérelem: · sikeres elsőkivitel; b) Második mérföldkő a második kifizetési kérelem: · a véghasználati fatömeg több mint 50%-ának igazoltan ipari célú választékként történő értékesítéséről szóló számviteli bizonylat (amely másolati példányát az értékesítést követő 30 napon belül a kifizető ügynökség részére megküldött). Az 5.1 Támogatás formája alfejezet pedig kiegészült a 3.4.2 alfejezetben hivatkozott új 14. ponttal: 14.) Kifizetési igénylést az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik; vagy aki a kifizetési igénylés benyújtásakor még nem rendelkezik támogatói okirattal, azonban a támogatási kérelme szerinti tevékenységet a felhívás 3.5.1. pontja alapján elvégezte és a felhívás 3.4.2. fejezetének megfelel. A pályázati dokumentáció IDE kattintva letölthető >>> iparifa_ultetveny_vadex_68 (NAK) erdomezolike