Komoly megfontolás előtt a pályázók: erdőtelepítés Natura 2000 gyepterületen

2023. január 1-től az érzékeny gyepek – gyakorlatilag a Natura 2000 gyepek – feltörésére vonatkozó uniós támogatási szabályozás eltér a Natura 2000 gyepterületek használatára vonatkozó hazai anyagi jogi szabályozástól. Ez a korábban jóváhagyott, de 2022. december 31-ig nem megvalósított erdősítési támogatási kérelmek esetében esetenként szankciókat eredményezhet, illetve komoly megfontolás elé állíthatja a pályázót.

Komoly megfontolás előtt a pályázók: erdőtelepítés Natura 2000 gyepterületen

A Natura 2000 területek használatára vonatkozó hazai természetvédelmi szabályozás, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet a Natura 2000 gyepterületek feltörését más hasznosítási mód, például erdőtelepítés céljából nem zárja ki, csak egyedi engedélyeztetési kötelezettséghez köti (lásd. 9. § (2) bekezdés). Eddig ezzel összhangban állt a mezőgazdasági támogatások általános feltételéül szabott kölcsönös megfeleltetési szabályozás. A közös agrárpolitika új uniós feltételességi szabályozása, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2021/2115 RENDELETE a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU és az 1307/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, 2023. január 1-től kezdődő időszakra vonatkozóan azonban már egyedi engedély birtokában sem teszi lehetővé az érzékeny gyepek feltörését a Natura 2000 területeken (lásd III. melléklet GAEC 9: környezeti szempontból érzékeny állandó gyepterületként megjelölt gyepterületek átállításának vagy felszántásának tilalma).

 A szigorúbb rendelkezés a hazai támogatási szabályozásban, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről szóló 14/2023. (IV. 19.) AM rendeletben még nem került átvezetésre, ami a korábbi időszakban ilyen területre jóváhagyott erdősítési támogatási kérelmek esetében anomáliákat eredményezhet.

Annak nincs negatív jogkövetkezménye, ha a 2023. tavaszi erdősítés előtt a gyepfeltörést engedély birtokában még 2022. őszén elvégezték (információink szerint ez volt jellemző). Ha azonban erre is már 2023-ban került volna sor, akkor a gazdálkodó egy sor területalapú támogatás tekintetében évről évre növekvő pénzügyi szankcióra, valamint helyreállítási kötelezésre számíthatna.

Kicsit jobb a helyzet, ha a jóváhagyott erdősítési támogatási kérelemmel érintett Natura 2000 gyepterületen a gyepfeltörésre még nem került sor. Ebben az esetben a gazdálkodó mérlegelhet, hogy a szankciók tudatában végrehajtja-e az erdősítést, vagy sem. Elméletben, illetve ritkán előfordulhat olyan szituáció, amikor ez vállalható.