Jámbor László maradt az Országos Magyar Vadászkamara elnöke

Megtartotta tisztújító küldöttközgyűlését az Országos Magyar Vadászkamara. 2018. április 13-án az országos küldöttek – akik rekordlétszámmal, a 283-ból 220-an vettek részt az eseményen – egyebek mellett az alapszabályban meghatározott tisztségviselőkről döntöttek. Az OMVK elnöke Jámbor László maradt, akinek köszönőlevele alább olvasható.
Jámbor László maradt az Országos Magyar Vadászkamara elnöke

Tisztelt Országos Küldöttek, Vadásztársaim!

A magam és az OMVK tisztújító küldöttközgyűlésén megválasztott minden tisztségviselő nevében köszönöm a bizalmat. A munkát folytatjuk. Úgy gondolom jó úton járunk, de folyó ügyeinken túlmenően még számtalan megoldatlan kérdés áll előttünk, melyekre választ kell adnunk, nem is beszélve kiemelt feladatainkról (Országos Vadgazdálkodási Alap, Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Vadászati Múzeum, 2021. évi Vadászati Világkiállítás). Bízom benne, hogy négy év múlva ismét elmondhatjuk, hogy eredményekben gazdag időszakot hagytunk magunk mögött és a szorgalmas munka, az együtt gondolkodás, az összefogás meghozta gyümölcsét. omvk_kuldottgyules Minden választás a demokrácia ünnepe. Igaz ez a kamarai választásokra is. A tisztújításon a 283 országos küldöttből 220-an voltak jelen és adták le voksukat. A magas részvételi arány egyértelműen mutatja, hogy a vadásztársadalmat képviselő küldöttek felelősséget éreznek az őket megválasztó közösségek iránt és véleményükkel javítani kívánják a vadászat és a vadgazdálkodás feltételeit és szolgálni boldogulásukat. Ez a nagy részvétel egyúttal erős legitimitást is biztosít a megválasztott vezetők és tisztségviselők számára. A közel egy évvel ezelőtt megválasztott Jelölő Bizottságnak elegendő idő állt rendelkezésére ahhoz, hogy az OMVK megyei vezető testületeit és az országos küldötteket több körben megkérdezve, az eredményeket folyamatosan visszacsatolva, jelölteket állítson. Az Elnökség, ebből a körből kiválasztva, segítő szándékkal – semmilyen jogi relevanciával nem bíró – ajánlást tett közzé, ami a teljes jelöltlistával együtt hozzáférhető volt az OMVK honlapján. A korábbi tisztújításokhoz viszonyítva a küldöttközgyűlésen történő választás technikai feltételi is módosultak. A nem támogatott jelölt kihúzása helyett igenlő szavazatot kellett leadni és ehhez szavazófülkék is rendelkezésre álltak. Mindezek eredményeként a küldötteknek a választandó tisztségek többségében több jelölt közül kellett kiválasztaniuk az arra legalkalmasabb személyt, s ezzel a lehetőséggel felelőséggel éltek is. Ezt mutatja, hogy a többes jelölések ellenére a küldöttközgyűlésen minden tisztség betöltésre került. Köszönet mindazoknak, akik a tisztújítás előkészítésében részt vettek, munkájukkal segítették annak lebonyolítását és maguknak a küldötteknek, akik a döntéseket meghozták. A kamarai választásokat mindössze egy, a Beírókönyv blogon megjelent cikksorozat árnyékolta be némiképpen, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül. Nem az a probléma, hogy a szerző kifejti véleményét a kamara korábbi vezetéséről (kiemelten az elnökről), ehhez mindenkinek joga van. Azt a stílust azonban ahogyan ezt teszi, vissza kell utasítanom. Nem gondolom, hogy a vadásztársadalom többségének az lenne a véleménye, hogy az elmúlt négy évben semmi pozitív változás nem történt, és az előző vezetés kizárólag saját önmegvalósítását kereste a kamarában. Ha ez így lett volna, a tisztújításon nem ez az eredmény születik, amikor is – a széles merítési lehetőség ellenére – mindössze néhány poszton változott a különböző tisztségeket betöltők személye. Feladat van bőven. A továbbiakban is számítunk minden vadásztársunk véleményére, de az árokásásra, az egység megbontására irányuló tudatos bomlasztást nem tudjuk elfogadni. Hadd idézzem ezzel kapcsolatban a Beírókönyv blog 2018. április 15-én közzétett cikkének záró sorait: „A jövőben segíteni fogunk egyfajta ellenzéki összefogást a kamarán belül. Ha újabb kamarai vezetők, tisztségviselők keresnek meg minket, akkor – természetesen az ő anonimitásukat is tiszteletben tartva – biztosítjuk a nyilvánosságot, és ha kell, segítünk a koordinációban.” A megszólított kamarai vezetők nevében is visszautasítom ezt az ajánlatot, ami azt feltételezi, hogy a kamara nemrég meggyőző többséggel megválasztott vezetőinek nincs annyi emberi tartása, hogy véleményüket a megfelelő fórumokon kinyilvánítsák, s ehhez egy anonimitásukat garantáló ellenzéki blogra van szükség. Ez az a „segítség”, amiből nem kérünk. Végezetül az előttünk álló nem kis feladatok sikeres megoldása érdekében a továbbiakban is kérem minden vadásztársunk támogatását. Üdv a vadásznak, Tisztelet a vadnak! Dr. Jámbor László OMVK elnök (omvk.hu)