Jámbor László: Jelentősen átstrukturálódnak a vadászati érdekképviseletek feladatai

Az Országos Magyar Vadászkamara június 30-i, rendkívüli elnökségi ülésén megvitatta Pechtol János főtitkár távozásának körülményeit. Az egyetlen napirenden szereplő téma megtárgyalása során a főtitkár és dr. Jámbor László elnök is kifejtette álláspontját, aminek eredményeképp — az Elnökség döntésének értelmében — konszenzusos megállapodás született.
Jámbor László: Jelentősen átstrukturálódnak a vadászati érdekképviseletek feladatai
Dr. Jámbor László, az OMVK elnöke a munkáltatói jogokat gyakorló személyként korábban megszüntette Pechtol János munkaviszonyát nyugdíjjogosultságára való tekintettel. Az intézkedés találgatásoknak adott táptalajt, ezért ült össze az Elnökség. A döntést az indokolta, hogy a jövőben a vadászati érdekképviseletek feladatai jelentősen átstrukturálódnak. A Vadászkamara vezetésében - a jelentős forrástöbblet miatt - gazdasági kérdésekben járatos vezetőkre lesz szükség. A felmondási idő végéig Pechtol Jánost az Elnökség nem kötelezte munkavégzésre, a főtitkári feladatokat a soron következő országos választásig Dikasz Tamás, az OMVK Nógrád megyei Területi Szervezetének titkára látja el. Az új haszonbérleti ciklusban — a vadászatra jogosultak feladatait figyelembe véve - az Országos Magyar Vadászati Védegylet szerepe megnövekszik. Az ügyvezető elnöknek a vadgazdálkodás és a vadászat gyakorlati problémáira, illetve a 2021-es Vadászati Világkiállítás előkészítésére kell nagyobb hangsúlyt fektetnie. Az OMVK vezetése és Elnöksége ezúton is kifejezésre juttatja, hogy nagyra értékeli a leköszönő főtitkár munkáját, elismeréssel adózik 42 éves szakmai múltja előtt, és megköszöni a Vadászkamara operatív vezetőjeként az elmúlt 20 évben végzett eredményes tevékenységét. Miután a vadászszövetségeket tömörítő Védegylet operatív vezetője marad a következő években is, az együttműködés a két érdekképviseleti szervezet között töretlenül folytatódik a megszokott gyakorlatnak megfelelően mind országos, mind pedig megyei szinten. Jámbor László (OMVK) erdomezolike