Ismét ösztöndíjra pályázhatnak az erdészeti iskolák tanulói (+Részletek)

Az Erdészcsillag Alapítvány a 2017/2018-as tanévre is meghirdeti erdészeti ösztöndíját, amelyre a megadott erdészeti szakképző intézmények tanulói pályázhatnak Soprontól Csíkszeredáig, Miskolctól és Mátrafüredtől, Szőcsénypusztán és Barcson át, egészen Ásotthalomig és Szegedig.
Ismét ösztöndíjra pályázhatnak az erdészeti iskolák tanulói (+Részletek)
Az Erdészcsillag Alapítvány felhívása az erdészeti ösztöndíj 2017/2018. évi pályázatára 1. Az ösztöndíjra pályázhatnak a Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom Debreceni Márton Szakképző Iskola, Miskolc FM ASzK-Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium, Mátrafüred NyME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium, Sopron Somogyi TISZK Közép-és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézménye, Barcs Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskola, Szőcsénypuszta Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kiss Ferenc Erdészeti Tagintézménye, Szeged Venczel József Szakközépiskola, Csíkszereda tanulói. 2. Az adományozás feltétele Egyesületi ösztöndíjban a szakközépiskolai és szakiskolai nappali tagozatos, erdésztechnikus, erdészeti szakmunkás szakon első alapképzésben és első kiegészítő alapképzésben részt vevő tanulók részesülhetnek két lezárt félév (egy tanévnek megfelelő oktatási időszak) után, képzési szintenként egy tanévre, a következő létszámban: szakmai középfokú iskolai tanuló Az egyesületi ösztöndíjat pályázat alapján az a tanuló nyerheti el, aki: a) az előző félévében kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el, b) tudományos, szakiskolai diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát végez és az erdészhagyományokon alapuló kiemelkedő közösségi tevékenységet folytat. Kérjük, hogy az iskola a támogatott tanulóról készítsen és csatoljon mind emberi, mind szakmai jellemzést, alkosson véleményt és részletesen tájékoztasson a szociális helyzetéről. Kerüljön csatolásra: - pályázati adatlap - tanári támogatás - a pályázó részletes önéletrajza - az elmúlt két félév bizonyítványának másolata A szakmai előmenetelen kívül legfeljebb a pályázó teljesítménynek 10 százalékáig figyelembe vehető a tanuló közéleti, közösségi, sport és egyéb tevékenysége, illetve szociális helyzete. Ugyanaz a tanuló több éven át is elnyerheti az egyesületi ösztöndíjat, de minden tanévben újra kell pályáznia. 3. Az ösztöndíj havi összege szakmai középfokú iskolai tanuló esetében a köztársasági ösztöndíj 50%-ával azonos. 4. Az ösztöndíj elbírálásának módja Az egyesületi ösztöndíj adományozására benyújtott pályázatokat június 30-ig, a szakközépiskolák és szakiskolák igazgatói javaslattal továbbítják az egyesület elnökének. Az Erdészcsillag Alapítvány kuratóriuma legkésőbb augusztus 31-ig dönt az ösztöndíjak odaítéléséről. Amennyiben a tanuló tanulói jogviszonya bármilyen okból megszűnik, vagy szünetel, az ösztöndíj tovább számára nem folyósítható. Ugyancsak fel kell függeszteni az ösztöndíj folyósítását, ha a tanuló ellen jogerős, elmarasztaló fegyelmi határozat születik. Gémesi József Erdészcsillag Alapítvány Kuratórium elnök (Forrás: Országos Erdészeti Egyesület) erdomezolike