Hagyományos Vadászati Módok Szakbizottsága – az idei tervekről

Az Országos Magyar Vadászkamara legfiatalabb – 2015 nyarán létrehozott – szakbizottsága március 10-én egyeztetett a 2016-os munkáról és feladatokról. A tagok egyebek között megfogalmazták javaslataikat a Vadászati törvény végrehajtási rendeletének további módosításához, illetve döntöttek három szakág vizsgaanyagának új kiadványban való megjelentetéséről is.
Hagyományos Vadászati Módok Szakbizottsága – az idei tervekről
A Vtv. beemelte az engedélyezett vadászati módok közé az elöltöltő-fegyveres vadászatot és az agarászatot. Sok, a hagyományos vadászati módokat illető kérdésről a törvény rendelkezik, az abban szereplő, több esetben kedvezőtlen szabályozáson már nem lehet módosítást eszközölni. A Vhr.-hez kapcsolódó javaslatok célja ily módon az, hogy a jövőbeni módosítás révén tompítani lehessen a hagyományos vadászati módokra vonatkozó kedvezőtlen szabályokon. Az ülésen Ambrózy Árpád tájékoztatott arról, hogy Prágay István, a szakbizottság tagja a Magyar Solymász Egyesület elnökeként egy támogatási kérelmet juttatott el Pechtol Jánoshoz, az OMVK főtitkárához, amelyben a Szent Hubertus Solymászversenyre kért az egyesület számára 1 300 000 forintot. Az anyagot Pechtol János Ambrózy Árpádnak továbbította azzal, hogy az OMVK elnöksége nem szándékozik külön-külön támogatni a szakágakat illetve az azokat képviselő szervezeteket. Javasolta, hogy a szakbizottság nyújtson be pótköltségvetést, és a korábban igényeltnél nagyobb összegből az egyes szakágra jutó összegekről illetve azok felhasználásáról a szakbizottsági tagok döntsenek. Mindennek tükrében a szakbizottság megszavazta, hogy a korábbi két költségvetési tételen kívül (közös kiadvány a hagyományos vadászati módokról – kb. 1 500 000 Ft, a hagyományos vadászati módok napjának megrendezése – 600 000 Ft) a vadászíjász, az agarász és az elöltöltő-fegyveres vadász szakág jelentesse meg egy új kiadványban a saját kiegészítő vizsgájának anyagát. A kiadvány kivitele a Vadászévkönyvével megegyező lehetne, a költség az előzetes számítások szerint kb. 700 000 Ft kiadványonként, amennyiben az 150 oldalas és 500 példányban jelenik meg. Ambrózy Árpád javasolta, hogy a solymász szakág – amely nem képviseltette magát az ülésen – ugyanezt az összeget kapja meg a Szent Hubertus Solymászverseny támogatásaként. Az OMVK Elnökségének benyújtott pótköltségvetés végösszege így 2 800 000 Ft lett. OMVK_HVMSZB_ules_2016_03_10 A szakbizottság tagjainak régóta szívügye, hogy lehetőség nyíljon a 18 év alattiak számára is a vadászíjászatra, az agarászatra és a solymászatra. Ezért Ambrózy Árpád indítványozta, hogy szakbizottsági elnöki minőségében levelet fogalmazzon meg dr. Jánoska Ferencnek, az OMVK Oktatási Szakbizottsága elnökének, amelyben együttműködést kezdeményez a két szakbizottság között az ifjúsági vadászat lehetőségének megteremtéséért. A tagok egyhangúlag támogatták ezt a kezdeményezést. A jövőbeni gyors döntéshozás céljából Pólik Sándor javasolta, hogy a szakbizottság módosítsa ügyrendjét oly módon, hogy indokolt esetben – amennyiben a tagok sürgős állásfoglalására van szükség – lehetséges legyen az elektronikus szavazás. A módosítást mindenki támogatta. Glück Balázs azt indítványozta, hogy a Szakbizottság üléseinek közérdekű anyagai kerüljenek fel az OMVK honlapjára az ülésekről szóló beszámolókkal együtt. A jelenlévők ezt a javaslatot is támogatták. A Szakbizottság javaslatai a Vhr. módosításához >>> (a szakbizottsági egyeztetésen megszavazott pontosításokat tartalmazó, az OMVK Elnökségének benyújtott anyag) Levél dr. Jánoska Ferencnek az ifjúsági vadászat elősegítéséről >>> (OMVK; Fotó: OMVK | Földvári Attila) erdomezolike