Felhívás az erdei közjóléti létesítmények támogatása kifizetési kérelmek elfogadása kapcsán

Felhívjuk az erdőgazdálkodók szíves figyelmét, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet] 8. § (4) és (4a) bekezdéseinek értelmében:
Felhívás az erdei közjóléti létesítmények támogatása kifizetési kérelmek elfogadása kapcsán
„(4) Építési engedély-köteles beruházásoknál az ügyfél a kifizetési kérelemhez mellékeli a) – az illetékes építési hatóság jogerős használatbavételi engedélyének másolatát, b) – ha a használatbavételi engedély még nem emelkedett jogerőre – a nem jogerős használatbavételi engedély másolatát, vagy c) – ha a használatbavételi engedélyt az ügyfél még nem kapta kézhez –a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásának igazolását. (4a) A (4) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben a kifizetési kérelemhez kapcsolódó kifizetésre csak azután kerülhet sor, hogy az ügyfél a jogerős használatbavételi engedély másolatát annak kézhezvételétől számított 5 napon belül, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig megküldi az erdészeti hatóság részére. Az MVH a kifizetési eljárást a jogerős használatbavételi engedély másolatának benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig felfüggeszti.” Azoknál a beruházásoknál, ahol a használatbavételi engedélyezési eljárás során, az eljárásban nincs érintett szakhatóság a 312/2012 (XI. 8.) Korm.rendelet értelmében az építésügyi hatóság a használatba vétel tudomásulvételéről hatósági bizonyítványt állít ki. A 66/2013. (VII.29.) VM rendelet alapján közjóléti létesítmények támogatás keretein belül benyújtott kifizetési kérelmének esetén, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal tájékoztatása szerint, a támogatási rendelet 8.§ (4) bekezdésében szereplő használatbavételi engedéllyel az építésügyi hatóság által a használatbavétel tudomásulvételéről kiadott hatósági bizonyítvány egyenértékű. A kifizetési kérelem ügyintézése során elfogadásra kerül. (NÉBIH) erdomezolike