Február 1-től elektronikus úton nyújtható be az erdészeti géptámogatás kifizetési kérelme

Február 1-től csak elektronikus úton nyújthatók be a kifizetési kérelmek számos beruházási támogatásnál - hívja fel a figyelmet az MVH. Ide tartozik az erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése 1-2. jogcím is.
Február 1-től elektronikus úton nyújtható be az erdészeti géptámogatás kifizetési kérelme
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közlése szerint 2013. február 1-jén megnyílt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló egyes beruházási jellegű támogatások kifizetése iránti kérelmek benyújtásának újabb időszaka Az érintett jogcímek az alábbiak: • Állattartó telepek korszerűsítése (ÁTK) • Baromfi telepek korszerűsítése • Kertészet korszerűsítése • Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése (Kertészeti gépbeszerzés) • Erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése 1-2. (Erdészeti gépbeszerzés) • Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése (Szárító) • Öntözés, melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése (Öntözés) • Mezőgazdasági utak fejlesztése (Mezőgazdasági út) • Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP) • Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítése (Nyersszesz, nyersolaj) • Falumegújítás és -fejlesztés (Falufejlesztés) • Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése (Mikrovállalkozás) • Turisztikai tevékenységek ösztönzése (Turizmus) • Vidéki örökség megőrzése • Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének egyes jogcímei (LEADER) Fontos változás, hogy a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet február 1-jén hatályba lépő módosítása értelmében a felsorolt jogcímek tekintetében kifizetési kérelmet kizárólag elektronikus úton, az MVH által rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. Az aktuális beadási időszak 2013. február 1-től május 31-ig tart. Az MVH arra is felhívja a figyelmet, hogy a rendelet hatályos verziója a www.magyarorszag.hu jogszabálykeresőjében (https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso) elérhető. Javasolják az említett rendeletben, valamint az egyes jogcímrendeletekben foglalt feltételek alapos megismerését, a kapcsolódó MVH közlemények áttanulmányozását, illetve az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu) megjelenő tájékoztató anyagok folyamatos figyelemmel kísérését. További tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhető. (Erdő-Mező Online) erdomezolike