Eredményes volt a Jobbik vadászati kerekasztala - Határozati javaslat és írásbeli kérdés is készült

Vadászati kerekasztal megbeszélést hívott össze a Jobbik kedden, amelyre az ország minden tájáról érkeztek szakemberek - tájékoztatta az Erdő-Mezőt Nunkovics Tibor, a párt szakmai asszisztense. A Magyar Zoltán országgyűlési képviselő által meghirdetett ülés témái között szerepelt például a vadászati jogkör gyakorlása, a tájegységi határok átszabása és a tájegységi fővadász szerepkörei.
Eredményes volt a Jobbik vadászati kerekasztala - Határozati javaslat és írásbeli kérdés is készült
„Az ülésen résztvevők igen aktívan szólaltak hozzá a témákhoz, és vetették fel meglátásaikat, tapasztalataikat, panaszaikat. Ezekből a tegnapi napon egy határozati javaslatot és egy írásbeli kérdést készítettünk, amelyet az Országgyűlés, illetve a földművelésügyi miniszter elé fog képviselő úr beterjeszteni” - közölte portálunkkal Nunkovics Tibor. A Jobbik ezen felül egy törvénymódosítási javaslatot is előkészített, amit hamarosan be is terjesztenek. „Remélhetőleg még az idén napirendre tűzi a Parlament, bár ez a Mezőgazdasági Bizottság jóindulatán is múlik” - tette hozzá a szakmai asszisztens.

Magyar Zoltán „Mikor kezdhetik meg a munkát a tájegységi fővadászok?” című írásbeli kérdése:

Tisztelt Miniszter Úr! A Jobbik támogatta és megfelelő elképzelésnek tartotta a tájegységi fővadászok kinevezését, hiszen a megfelelő ellenőrzési rendszer a vadgazdálkodás megfelelő működéséhez elengedhetetlen, sajnos. Ezzel együtt voltak és vannak fenntartásaink a rendszer várható gyakorlati nehézségeivel kapcsolatban. Ezeket igyekeztünk módosító indítványokkal kijavítani, ám süket fülekre találtunk csupán. Pedig biztos, hogy az 52 fővadász a ráruházott feladatokat, egyedül, napi 8 óra munkaidőben nem lesz képes elvégezni. Ahogyan az is anomáliákat szülhet, hogy a fővadász nem rendelkezik semmilyen hatósági jogkörrel. Hogyan várják akkor el, hogy a tájegységi fővadász, mint egy ellenőrzési szerv, hatékonyan lépjen fel? Tudomásunk szerint november 25-ig volt lehetőség pályázni a tájegységi fővadász munkakörre. Ezután a minisztérium fog dönteni a jelöltek alkalmasságáról, és legfőbb szűrőként két jelölted állít majd az adott tájegységi elbíráló bizottság elé, akik majd e két jelöltből választhatják ki a tájegységi fővadászt. Mindezek alapján kérdezem Tisztelt Miniszter Urat, hogy várhatóan mikor kezdhetik meg a munkát a tájegységi fővadászok? Milyen szempontok alapján szűri a minisztérium a jelölteket? Várható-e, hogy a tájegységi fővadászok hatósági jogköröket kapjanak? Várom érdemi válaszát! Budapest, 2016. november 29. Tisztelettel: Magyar Zoltán Jobbik

Magyar Zoltán országgyűlési képviselő az alábbi „A vadászati jog és a tájegységi határok kijelölésével kapcsolatos visszásságok kezelésének szükségességéről szóló határozati javaslatot” nyújtja be:

Az Országgyűlés .../2016. ( ) OGY határozata A vadászati jog és a tájegységi határok kijelölésével kapcsolatos visszásságok kezelésének szükségességéről Az Országgyűlés – a hazai vadásztársadalom helyzetének javítása és a vadgazdálkodási szempontok érvényesülésének érdekében – a következő határozatot hozza: 1. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy 2017. március 1-jéig a) dolgozzon ki megfelelő jogorvoslati lehetőséget a vadászati jog és tájegységi határok kijelölése kapcsán felmerült visszás esetek megnyugtató rendezésére; b) változtassa meg a vadásztársaságok által a földtulajdonosok irányába fizetendő haszonbérleti díj megállapításának jelenlegi gyakorlatát annak érdekében, hogy a terület adottsági szempontjait figyelembe véve, hatóságok által meghatározott konkrét összeg legyen a bérleti díj; c) dolgozzon ki olyan jogszabály-módosítást, amely kizárja, hogy több éves bérleti díj előre történő kifizetésével tőkeerős érdekkörök a vadgazdálkodási szempontok figyelembevételének elhagyásával tudjanak támogatói aláírásokat szerezni a földtulajdonosoktól; d) alkosson olyan szabályozást, amely eredményeként a tájegységi határok meghúzásakor – a korábbi ígéreteknek megfelelően – ne lehessen megyehatárt átlépni; amennyiben mégis fennáll ez a lehetőség, az mindenkinek egyformán álljon rendelkezésre; e) dolgozzon ki olyan szabályozást, melynek eredményeként a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megléte esetén a biztosító térítsen a károsult részére a vad által okozott kár esetén is. 2. Ez határozat a kihirdetést követő napon lép hatályba. Indokolás Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Csongrád, Pest, Heves, Somogy, Zala, Vas, Győr-Moson-Sopron, Veszprém, Fejér megyékből kerestek meg vadászok az elmúlt időszakban. Problémáikban az a közös, hogy a vadászati jog és tájegységi határok kijelölésekor az állam érthetetlenül, a szakmai szempontok teljes figyelmen kívül hagyásával döntött. A helyzet súlyosságát tetézi, hogy több esetben politikai és kormány- közeli gazdasági érdekek sejlenek fel a háttérben. Sajnálattal tapasztaljuk, hogy az állami földek, trafikok, EU-s és hazai források, kaszinók esetéhez hasonlóan a nemzeti érdek e területen is háttérbe szorult a kapzsisággal szemben. (Erdő-Mező Online - www.erdo-mezo.hu) erdomezolike