Erdőtervezés, monitoring, adatszolgáltatás - Sok munkát végzett el az NFK Erdészeti Főosztálya 2021-ben

A Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztálya a 2021. évben is széleskörű szakmai tevékenységének keretében végezte a körzeti erdőtervezést, az erdészeti monitoringot, az erdészeti informatikai adatbázisok karbantartását és fejlesztését, valamint az ezekhez köthető adatszolgáltatásokat, továbbá a képzésekhez és ügyfélszolgálathoz kapcsolódó feladatokat. A kitartó munka és az erdészeti ágazaton belüli összefogás szép példája a számos elért eredmény, innováció, technológiai fejlesztés.
Erdőtervezés, monitoring, adatszolgáltatás - Sok munkát végzett el az NFK Erdészeti Főosztálya 2021-ben
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK) 2020. március elsejével vette át a megyei kormányhivataloktól a körzeti erdőtervezés feladatát, ezzel párhuzamosan célul tűzte ki mindazon feladatok teljesítését, amelyek hatékonyan segítik az erdőtervek jogszabályban meghatározott, ütemezés szerinti elkészítését. 2021-ben már jelentős területeken sikerült távérzékelési módszerekkel támogatni az erdők állapotfelvételének munkáit: viszonylag alacsony költségvetéssel, űrfelvételekortofotók és felületmodellek alapján lehatárolni a fafajok előfordulását, meghatározni a lombkoronasátor záródását és a faállományok magasságát. A technológiai fejlesztésnek és a közigazgatási szervek együttműködésének köszönhetően az előző évekhez képest sikerült közel három hónappal korábban elvégezni az Országos Erdőállomány Adattár szokásos éves nyilvántartási, ellenőrzési folyamatát, az Adattár éves zárását. 2021-ben 19 erdőtervezési körzet esetében mintegy 256 ezer hektár erdőt érintően készült el az erdőterv. Az év végén 7 körzeti erdőtervezési eljárás volt folyamatban csaknem 90 ezer hektáron, ezek lezárása rövidesen meg fog történni. Igazgatási szakaszban van jelenleg 13 erdőtervezési körzet 180 ezer hektár területen. Ez év január 31-ig megindításra kerül valamennyi 2022. évi ütemtervű erdőtervezési körzet igazgatási szakasza 198 ezer hektár erdőterületet érintően. A jelenlegi ütemet tartva 2023-ra a hátralékok felszámolhatók lesznek és az erdőtervek a jogszabályokban meghatározott határidőre elkészülhetnek. A feszített tempó ellenére az NFK továbbra is nagy hangsúlyt fektet az erdőgazdálkodókkal való szoros kapcsolattartásra. Az általuk adott adatokat, javaslatokat az Erdészeti Főosztály munkatársai lehetőség szerint beépítik a készülő erdőtervekbe. A szervezet ugyancsak eredményes együttműködésre törekszik a különböző társhatóságokkal és kezelő szervekkel. erdo-fa-tel-idojaras Az erdőgazdálkodás hangsúlyos szakmai kontrollját jelenti az erdészeti szakszemélyzet jogosulti alapképzéseinek szervezése, valamint a választható kiegészítő képzések és szakmai rendezvények akkreditálásának folyamata. A 2021-es évben az alapképzést két alkalommal szervezték meg, csaknem 100 fő tett sikeres vizsgát. Az akkreditációs feladatellátás tekintetében több mint 80 választható kiegészítő képzés és majdnem 30 szakmai rendezvény akkreditációja történt meg, segítve ezzel a mintegy 3700 fő jogosult erdészeti szakszemélyzet kreditpont-gyűjtési kötelezettségét. Az NFK Erdészeti Főosztálya az erdészeti szakigazgatás és az erdőgazdálkodás működéséhez korszerű, Európában is kiemelkedőnek számító részletes és összetett adatbázist (Adattár, különböző nyilvántartások) valamint térinformatikai rendszert üzemeltet, amelyből mind a magán-, mind az állami szférának széleskörű adatszolgáltatást nyújt. Egyre többen veszik igénybe az interneten elérhető Erdőtérképet (https://erdoterkep.nebih.gov.hu/) is, amelyen keresztül számos adathoz lehet hozzáférni – egyszerűen és költségmentesen. A főosztály tevékenysége kiterjed az erdészeti szakigazgatás teljes területére; az erdészeti hatóságként működő kormányhivatalok munkájához útmutatókkal, továbbá az elmúlt évben a 10 megyei kormányhivatal szakmai ellenőrzésével járult hozzá. A főosztály véleményezte a szakágazatot érintő jogszabályokat, valamint 6 alkalommal vett részt településfejlesztési koncepciók és programok kialakításában, érvényre juttatva ezek által is az erdők kiemelt gazdasági, környezet- és természetvédelmi, valamint szociális szerepét. Kiemelt körültekintéssel kezeli az ügyfelek megkereséseit, fontos feladatának tartja a lakosság széleskörű tájékoztatását és támogatását az erdészeti szakigazgatáshoz kapcsolódó ügyintézésben. Sokan éltek is az ügyfélszolgálat által biztosított lehetőséggel és rendszeresen fordultak hozzájuk elektronikus úton írásban vagy telefonon. További segítségként 38 féle nyomtatvány, kitöltési útmutató vált elérhetővé elektronikus úton az NFK honlapján, amelyek számos erdészeti hatósági ügy egyszerűbb és gyorsabb elintézését tették lehetővé. [caption id="attachment_64693" align="aligncenter" width="800"]Fotó: NFK Fotó: NFK[/caption] Immár több mint 30 éve működik az Erdészeti Mérő- és Megfigyelő Rendszer (EMMRE), amely a főosztály tevékenységének kiemelt része. Ennek keretein belül a 2021. évben is aktív szakmai munka zajlott mind az adatgyűjtés, mind pedig annak feldolgozása, publikálása terén. A több alrendszert magába foglaló monitoring az NFK, az Erdészeti Tudományos Intézet (SOE-ERTI) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) együttműködésében zajlik. Kitér a magyar erdők erdészeti-, valamint ökológiai szempontok szerinti, részletes és független felmérésére, az erdők egészségi állapotára, károsítóinak felderítésére és a klímaváltozás vizsgálatára. Mérföldkőnek tekinthető a legnagyobb alrendszer, a Nemzeti Szisztematikus Erdőleltár (NFI) 10 éves eredményeinek közzététele két nyelven a megújult Erdőleltár honlapon (https://erdoleltar.nfk.gov.hu/https://nfi.nfk.gov.hu/), mely átfogó képet ad az ország erdeiről statisztikák és térképek formájában. Az NFI terepi felvételei 2021-ben az egész ország területét érintően 1455 mintaponton, a részletes egészségi állapot felvétel (EVH) további 78 mintaponton zajlott. Az EMMRE előbbiekben említett legnagyobb alrendszerei európai szintű hálózatokhoz kapcsolódnak, lehetővé téve a magyar erdészeti adatok nemzetközi szintre emelését. A nemzetközi partnerekkel, kutatókkal való kapcsolattartás mellett rendszeres adatszolgáltatások, valamint esetenként nagyobb nemzetközi projektekben való részvétel révén az EMMRE-nek aktív szerepe van az EU Forest Strategy európai szintű erdészeti monitoringgal kapcsolatos célkitűzéseinek elérésében is. (NFK)