Erdő-környezetvédelmi intézkedések támogatása - május 15-ig kell benyújtani a kifizetési kérelmet

A NÉBIH Erdészeti Igazgatósága felhívja az erdőgazdálkodók figyelmét, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások esetében a kifizetési kérelmet 2014. május 15-ig kell benyújtani.
Erdő-környezetvédelmi intézkedések támogatása - május 15-ig kell benyújtani a kifizetési kérelmet
Az erdő-környezetvédelmi intézkedés célja a magántulajdonú erdőterületeken a természetközeli erdőgazdálkodás támogatása, ezáltal az erdő állapotának ökológiai és gazdasági szempontból való fejlesztése. Az intézkedésnek köszönhetően támogatásra kerül a helyi szaporítóanyagok alkalmazása, az őshonos fafajok arányának és az erdővédelmi célokat is segítő faji diverzitásnak a növelése, valamint a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerekre való átállás. Az erdők közelebb kerülnek az adott termőhely természetes erdőtársulásához, s ezáltal jobban eleget tudnak tenni a közjóléti és védelmi funkcióiknak. Felhívjuk az erdőgazdálkodók figyelmét, hogy a szálaló erdőgazdálkodás célprogramban szereplő erdőrészletek esetében az alábbi kötelezettséget is teljesíteniük kell, amennyiben az adott részletek a 2009. évi támogatási kérelmekben kerültek jóváhagyásra és a 2010. évtől minden évben kifizetési kérelemben is szerepeltek (vagyis 5. évesek) : 1. A szálaló üzemmódban kezelt erdőrészletek esetében a természetbeni állapotról az EKV rendelet 5. melléklete szerinti állapotfelvételi lapot kell készíteni, és annak aláírt másolati példányát legkésőbb az 5. kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak végéig (2014. május 15.) a területileg illetékes erdészeti hatósághoz kell eljuttatni postai úton. (EKV rendelet 16. § (3) 2) pontja). 2. A szálaló és átalakító üzemmódban kezelt erdőrészletek esetében egyaránt a támogatási időszak alatt nyitott vagy bővített lékekben a megfelelő mértékű újulatot biztosítani kell. A lékekben az újulat nélküli terület nagysága nem lépheti túl a lék területének a 10 %-át, melyet az MVH különös figyelemmel fog vizsgálni az 5. éve szálaló erdőgazdálkodás célprogramban szereplő erdőrészletek esetében. (EKV rendelet 16. § (3) k) pontja) Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság erdomezolike