Erdészeket is kitüntettek a nemzeti ünnep alkalmával

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartott megemlékezésen a hagyományokhoz híven kitüntető elismeréseket adtak át az erdészeti ágazat szereplőinek.

Erdészeket is kitüntettek a nemzeti ünnep alkalmával

Az egység jelenik meg a kitüntettek körében: bárhonnan érkezzenek, bármilyen szakterületen dolgozzanak, munkásságuk egy irányba mutat, ami az Agrárminisztériumhoz tartozó ágazatok, szakterületek erősítése, felemelése

emelte ki Nagy István agrárminiszter az ünnepségen. 

A tárcavezető hozzátette: nehéz időkben különösképpen szükség van olyanokra, akik a próbatételek közepette is példát mutatnak azzal, hogy igyekeznek a legjobbat kihozni magukból és a rájuk bízott javakból.

A március 15-i ünnepségen az erdészeti ágazat alábbi szereplőit tüntették ki.

Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta:

Hölbling Sándor közgazdász, a Mecsekerdő Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese részére, a mecseki erdészet informatikai fejlesztése során végzett kiváló munkája elismeréseként.

Klemencsics András, a Pest Vármegyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztályának nyugalmazott vezetője részére, az erdőtervezés és - felügyelet területén végzett magas színvonalú munkája elismeréseként.

Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta:

Rencsi Gábor József, az Északerdő Erdőgazdasági Zrt. Tállyai Erdészeti Igazgatóságának erdészeti igazgatója részére, a természetvédelem, a fakitermelés, az erdőfelújítás és a vadgazdálkodás közötti egyensúly fenntartása érdekében végzett négy évtizedes munkája elismeréseként.

Takács József erdőmérnök, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Nagybajomi Erdészetének igazgatója részére, a külső-somogyi dombvidék fakitermelési rendszereinek tervezésében és szervezésében elért eredményei elismeréseként.

Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta:

Szelestei Péter programozó matematikus, a Bakonyerdő Zrt. Informatikai Osztályának vezetője részére, az erdőgazdaság korszerű működtetéséhez szükséges informatika fejlesztésében, illetve speciális szakmai rendszerek kidolgozásában betöltött szerepe elismeréseként.

Dr. Nagy István miniszter úr az Életfa Emlékplakett Arany fokozatát adományozta:

Bakonyi Lajos, a Bakonyerdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze részére, a bakonyi, kemenesaljai erdőkért hosszú évtizedeken át végzett lelkiismeretes munkájáért, valamint az egykori Iharkút település lelkes hagyományőrzőjeként folytatott értékmentő tevékenységéért.

Szelessné Mezei Erzsébet, a Pilisi Parkerdő Zrt. nyugalmazott műszaki vezetője részére, a Budapesti Erdészet érdekében végzett több évtizedes elkötelezett munkájáért, az Országos Erdészeti Egyesület Gödöllői Helyi Csoportjában folytatott közösségteremtő tevékenységéért.

Dr. Nagy István miniszter úr az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozatát adományozta:

Dr. Bolgár Józsefné, a Soproni Egyetem nyugalmazott egyetemi adjunktusa részére, a leendő erdőmérnök generációk több mint három évtizedes lelkiismeretes oktatásáért.

Hornyánszky Antal, a Nemzeti Földügyi Központ nyugalmazott erdőtervezési igazgató helyettese részére, az eredményes erdőgazdálkodás és az erdész szakma jó hírnevének öregbítése érdekében végzett tevékenységéért, valamint az erdész-bányász-kohász hagyományok regionális szintű ápolásáért.

Kató Sándor, a Mecsekerdő Zrt. nyugalmazott erdőművelési főmunkatársa részére, a növényvédőszeres technológiák bevezetése és gyakorlati alkalmazása, valamint az erdőművelési ágazat informatikai fejlesztése terén végzett kiváló munkájáért.

Dr. Mátyás Csaba, a Soproni Egyetem professor emeritusa részére, a hazai és nemzetközi erdészeti kutatások, különösen az erdészeti genetika, az evolúcióökológia, valamint az erdőnemesítés terén elért eredményeiért.

Dr. Tóth Sándor László, az Agárminisztérium nyugalmazott vezető-főtanácsosa részére, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség és a Faipari Tudományos Egyesület szakmai támogatásában nyújtott érdemeiért, szakírói tevékenységéért.

Dr. Nagy István miniszter úr az Életfa Emlékplakett Bronz fokozata elismerést adományozta:

Horváth László, a Pilisi Parkerdő Zrt. nyugalmazott erdész technikusa részére, hivatásos vadászként és kerületvezető erdészként végzett elhivatott munkájáért, értékteremtő tevékenységéért.

Pétervári-Varga Ágnes, a Gemenc Zrt. nyugalmazott bér- és társadalombiztosítási ügyintézője részére, több mint három évtizedes áldozatos munkájáért, mellyel hozzájárult az erdőgazdaság eredményességéhez.

Dr. Nagy István miniszter úr Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott:

Demeter József fafaragó, a Demiart Kft. vezetője részére, a fafaragás ősi mesterségének tovább éltetéséért, mely az erdélyi kultúra, népművészet és kézművesség szerves része.

Virág Csabáné, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Sárvári Erdészetének vadászházi gondnoka részére, a vadászház hatékony működésében játszott szerepéért, a megszálló vendégek ellátása érdekében végzett munkájáért.

A kitüntetettek teljes listája ITT érhető el.