Az Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanács (ESZT) tevékenysége és bemutatása

Az Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanács (ESZT) – mint az egyetlen szakirányú országos érdekképviseleti szervezet – 1994 óta képviseli az összes hazai erdészeti szaporítóanyag- (csemete-, dugvány-, mag-) termelő, -kereskedő és -felhasználó érdekeit hazai és nemzetközi szakmai és közéleti fórumokon. A Terméktanács, mint egyesületi formában működő jogi személy, célja nemcsak a teljes termékpálya résztvevőinek érdekképviselete, de az 1993. évi VI. törvény alapján a terméktanácsoknak biztosított feladatok ellátása is.
Az Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanács (ESZT) tevékenysége és bemutatása
Annak érdekében, hogy a hazai erdőkben minőségi szaporítóanyagok (erdészeti és fás szárú energetikai csemeték, dugvány, mag) kerüljenek felhasználásra, illetve az országból kikerülő szaporítóanyagok minősége is biztosított legyen, a hatályos rendelkezések szerint minden hazai erdészeti szaporítóanyagot termelő és forgalmazó vállalkozás (őstermelő, egyéni vállalkozó, kft., stb.) tagja kell, hogy legyen Terméktanácsunknak. Ebből kifolyólag csak azok a szaporítóanyagok legálisak Magyarországon, amelyek előállítói vagy forgalmazói rendelkeznek az ESZT tagsági igazolásával. csemete1 Terméktanácsunk 2011-ben elnöke volt – jelenleg pártoló tagja – a Magyar Szaporítóanyag Termesztők Szövetsége és Terméktanácsnak, amin keresztül jelenleg is tagja az Európai Faiskolások Egyesületének (ENA). Mivel az erdészeti szaporítóanyag szakterület európai uniós szinten is saját érdekképviseleti szervezettel rendelkezik, Terméktanácsunk 2009 óta tagja az Európai Erdészeti Csemetekertek Szövetségének (EFNA). Az EFNA tevékenységén keresztül direkt beleszólásunk van az uniós szakmai joganyag- (direktívák és rendeletek) tervezetek véleményezésébe. Ugyancsak ennek a szakmai szövetségnek a kapcsolatrendszerén keresztül sikerült több pályakezdő fiatal szakembert pár hónapos szakmai gyakorlatra kiküldenünk a szomszédos tagországokba, szakmai gyakorlatra. Terméktanácsunk évente kettő küldöttközgyűlést rendez: tavasszal, illetve ősszel. Az alapszabályunknak megfelelően a küldöttközgyűlések nyilvánosak a tagság számára. A küldöttközgyűlések legfontosabb célja – a kötelező napirendi programokon kívül – a tagság szóbeli tájékoztatása az aktuális piaci és jogszabályi környezetről. Az őszi küldöttközgyűlések alkalmával rendszeresen országos erdészeti csemetebörzét is rendezünk, ezzel is elősegítve az értékesítéseket, illetve a szakmai kapcsolatok kialakulását. eszt Terméktanácsunk elnöksége rendszeresen összehívja az ESZT Választmányát, különösen akkor, ha olyan jogi vagy szakmai kérdések merülnek fel, amelyek véleményezésére az elnökség szélesebb szempontok vizsgálatát igényli. Érdekérvényesítő feladatunk ellátását nagyban segítik a Terméktanácson belüli munkacsoportok által kialakított álláspontok. Ilyen munkacsoportokat speciális szakmai kérdések áttekintésére hozunk létre adott feladatokra, határozott időtartamra. A 2012-es évben például külön munkacsoportunk foglalkozott bizonyos VM-rendeletek áttanulmányozásával és véleményezésével, de az energetikai célú szaporítóanyagok joganyagainak áttekintésére is volt munkacsoportunk. Mivel a Terméktanács elsődleges célja a hosszú távra belátható termelést, kereskedelmet és egyenletes piacot segítő jogi környezet megteremtése, munkánk során szorosan együttműködünk és joganyagokat egyeztetünk a kormányzati szervekkel, a minisztériumokkal, illetve a hatóságokkal. Ennek az együttműködésnek és munkának az eredménye, hogy a problémás kérdésekben mindig megtaláljuk azt a szakmai kompromisszumot, amely a termelők és kereskedők számára is elfogadható. Ezáltal a termelői oldal biztosítani tudja a megfelelő minőségű és mennyiségű hazai erdészeti szaporítóanyaggal való ellátást a magyarországi erdők számára, aminek segítségével meg tudjuk őrizni kiemelkedő szerepünket az export-, illetve az unión belüli kereskedelemben. csemete2 A hazai termelés jelentőségét jól mutatja az alábbi táblázat, amely a 2011/2012-es évre vonatkozó termelési mutatókat tartalmazza. Terméktanácsunk közösségi marketinggel segíti tagságát a termékek kereskedelmében és piacra jutásában. Az egyik leghatékonyabb ilyen marketingeszközünk a honlapunkon (www.csemete.hu) üzemeltetett digitális „Térképes csemetekereső” rendszerünk. A weblapunkon 2011 és 2012 során kifejlesztettünk egy országosan is egyedülálló erdészeti szaporítóanyag-kereső rendszert, amelynek segítségével a szaporítóanyagot keresők naprakész termelői készleteket és elérhetőségeket tekinthetnek meg pár kattintással. A honlap adatbázisát a rendszerbe beregisztrált tagság maga kezelheti és töltheti fel. A másik marketingeszközünk az évente megjelentetett Évkönyvünk, ami tartalmazza a hazai erdészeticsemete- és mag-szaporítóanyag komplett adatbázisát, illetve termelői név- és címjegyzéket. Ez a kiadványunk elsősorban az a célt szolgálja, hogy a piac áttekinthetőbb legyen mind a termelők, mind a felhasználók oldaláról. Az évre aktuális évkönyvünk a honlapunkról (www.csemete.hu) ingyenesen letölthető. Amennyiben a témában információra van szüksége, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, elérhetőségünket honlapunkon megtalálja. Hiszünk abban, hogy munkánk eredményeként a minőségi hazai erdészeti szaporítóanyagok a jövőben is biztosítani fogják a hazai erdők genetikai sokszínűségének fennmaradását! (Kárpáti Béla ESZT, elnök - mezohir.hu) erdomezolike