Átadták az idei Alföldi Erdőkért Emlékérmeket

November 5-én, Kecskeméten rendezett Kutatói Napot immár huszonharmadik alkalommal szervezte meg az Alföldi Erdőkért Egyesület a tudomány, a kutatás, az ágazati irányítás, a természetvédelmi szakemberek és az eredményeket sikerrel alkalmazó gazdálkodók bevonásával.
Átadták az idei Alföldi Erdőkért Emlékérmeket
Az AEE és a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. által közösen szervezett programon közel 80 résztvevő 10 előadást hallgathatott meg, valamint 18 posztert tanulmányozhatott át. A rendezvénynek helyet adó, idén az alapításának 40. évfordulóját ünneplő Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság látogatóközpontjában, a Természet házában megtartott szakmai nap címe „Innováció és fenntarthatóság az alföldi erdőkben” volt. Szépe Ferenc, a Földművelésügyi Minisztérium mezőgazdasági főosztályvezetője nyitóelőadásában - Mit adhat az agrárkutatás az alföldi erdészet számára? – fogalmazta meg legtalálóbban az előttünk álló feladatot: „Mi az, amit a piaci viszonyok alakulásától és az Alföld nyújtotta környezeti adottságoktól az itteni erdőgazdálkodás reálisan elvárhat? Milyen telepítési és művelési megoldások azok, melyek alkalmazásával a mezőgazdaság szempontjából gyakran kedvezőtlen, terméketlennek tűnő területeken is érték és haszon állítható elő? Milyen gondok, problémák fordulhatnak elő, azokat hogyan lehet kivédeni, elkerülni? A kérdések hosszú sorára bizony nem könnyű feleletet adni. Egy dologban azonban egészen bizonyosak lehetünk: sikerre akkor számíthatunk, ha a célok kitűzését és elérését magas szintű ismeretszerzési tevékenységgel támogatjuk, ha átgondolt és felelős kutatási programok alapján próbálunk ajánlásokat megfogalmazni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy erős kutatási háttér ott jön létre, ahol a tudományos felkészültség a gyakorlattal való folyamatos partneri együttműködés igényével találkozik. Első hallásra meglepően hathat, de a kutatási tevékenység alakításában a mindennapok gazdálkodásának kulcsszerepe van: innen kiindulva és ide visszatérve lehet és kell az új ismeretek valós értékét mérni, mérlegelni. Az elkövetkezendő évek kutatási, fejlesztési és innovációs támogatáspolitikája, nem véletlenül, a tudományos és gyakorlati szféra közötti együttműködésének előmozdítását kiemelt feladatként fogalmazza meg. A már megjelent és a közeljövőben megjelenő pályázati kiírásokban fokozott elvárás a tudásátadási folyamat hatékonyságának növelése, a gyakorlat és az elméleti ismeret közötti dinamikus kölcsönhatás megteremtése.” aee A nap további részében előadóink számos témában segítették megvilágítani a fentebb megfogalmazott célok elérését. Sipos Ferenc (KNPI) Klímaváltozáshoz alkalmazkodó, természetbarát erdőgazdálkodás a Duna-Tisza közén. Nagy Imre (NAIK ERTI) Mit ér az erdész, ha magyar? Dr. Keserű Zsolt (NAIK ERTI) Agroerdészeti rendszerek hazai alkalmazásának jelentősége. Bozsik Éva (Debreceni Egyetem) LIDAR rendszer erdészeti alkalmazhatóságának vizsgálata szikes termőhely víz forgalmának megismerésére. Kiss Tamás (NAIK ERTI) Mezőgazdasági szennyvíz alkalmazásának lehetőségei kedvezőtlen termőhelyi adottságú területen létesített energetikai faültetvényeken. Sipos István (MEGOSZ) Akác, mint klíma rezisztens elegyfaj egy széltörés tükrében Janik Gergő (KEFAG Zrt.) Táji szürke nyár fatermési tábla kialakítása a KEFAG Zrt. kezelésében álló erdőterületeken. Fehér Sándor (NYME) Nyár faanyaggal kapcsolatos aktuális kutatási eredmények a Faanyagtudományi Intézetben. Mertl Tamás (NAIK ERTI) A tövises lepényfa (Gleditsia triacanthos L.) erdészeti szempontból fontos tulajdonságai, és hasznosítási lehetőségei az Alföldön. Az előadások szünetében és azt követően is a résztvevőknek lehetősége nyílt a poszteres bemutatókat megtekinteni. Az Egyesület jogelődje által 1994-ben alapított, és első ízben 1995-ben átadott Alföldi Erdőkért Emlékérem kitüntetés és adományozási hagyományait az Egyesület tovább kívánta ápolni, folyamatossá téve és biztosítva az e téren kimagasló munkát végző szakemberek erkölcsi elismerését. Az Alföldi Erdőkért Emlékéremmel az Egyesület közgyűlése azokat a személyeket tünteti ki, akik az alföldi erdők telepítésében, felújításában, nevelésében, ill. ezek fejlesztését szolgáló területeken kiemelkedő munkát végeztek és jelentős mértékben hozzájárultak az Egyesület eredményes működéséhez. Ennek szellemében 2015-ben Emlékérmet adományozott: - Dr. Barátossy Gábor Erdészeti Hivatal nyugalmazott vezetője - Prof. Dr. Lakatos Ferenc egyetemi tanár, az Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet igazgatója, az NYME Erdőmérnöki Kar dékánja - Baráth Béla kerületvezető erdész, vadász (NYÍRERDŐ Zrt). - Donkó Károly erdészetigazgató (NEFAG Zrt). - Hidas Tibor erdőgazdálkodási osztályvezető (NYÍRERDŐ Zrt.) - Nagy Imre tudományos munkatárs, (NAIK ERTI) - Szabó Péter erdészeti igazgató (KEFAG Zrt.) részére. A kitüntetettek méltatása, valamint a Kutatói Nap teljes anyaga a www.aee.hu honlapunkon (a korábbi kiadványok is) hamarosan megtekinthető lesz. (Forrás: AEE - Országos Erdészeti Egyesület) erdomezolike