25 éves a FAGOSZ

Negyed század! Hosszan lehetne sorolni a FAGOSZ történelmének eseményit, érdemeit, de nem tesszük, pusztán szerettünk volna megemlékezni arról, hogy immár 25 éves a FAGOSZ.
25 éves a FAGOSZ
A Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség idén ünnepli fennállásának 25 éves évfordulóját. Pontosabban az alapító közgyűlés 1990. júniusában volt, a titkárság pedig 1990. október 1-vel kezdte meg működését. E negyedszázados évforduló azt bizonyítja, hogy a szakma értékeli a FAGOSZ által végzett munkát és az általa nyújtott információkat, szolgáltatásokat. A Szövetség elnöksége és titkársága a 25 év alatt számos törvény és más jogszabály tervezet véleményezett a tagságtól kapott észrevételek alapján, (pl. erdőtörvény, vadászati törvény, faporos rendelet, ...), valamint az elnök, az elnökség és a főtitkár összekötő kapocs igyekezett lenni a hatóságokhoz. Kifejlesztettük, közzétettük először papíron, majd CD-n, mára az interneten a Fakat-adatbázist, mely ma két nyomtatott címtárban és továbbfejlesztve Fatudakozó néven jelenleg is működik, folyamatosan aktualizáljuk. A FATÁJ először fénymásolóval, majd nyomdában készült és postán küldtük, majd áttértünk az elektronikus állományokra és az e-levélben küldésre. Immár 10 éve, 2005-ben a FAGOSZ honlapra költöztettük a lapot, ott 2007-ben nyerte el mai szerkezetét, 2009-től pedig önálló helyre, a fataj.hu-ra került. Évente két Fakereskedelmi és Faipari Konferenciára hívjuk össze a szakma képviselőit, az idén ősszel már a 49. lesz október 28-29-én! Az ügyvezető főtitkár, Mőcsényi Miklós a kezdetek óta, immáron 25 éve végzi feladatát és a szakmai titkár Tóth János is 23 éve dolgozik itt a szakma érdekében. Mezei Károlyné Anikó a kezdetektől foglalkozik a szövetség pénzügyeivel. Egy ideje nagy segítség Pádár Tiborné Ani adatbázisunk karbantartásában. Több-kevesebb ideig erősítette a titkárságot Molnár Jánosné, Bakos Szilvia, Győri Nándor, Milei Olga. Szakturizmusunk időszakában dr. Szőnyi László, a FATÁJ kezdeteinél pedig Telkes János volt igen nagy segítségünkre. Az alapszabály értelmében a Szövetség szakmai irányítását a tagság által választott elnökség, illetve elnök végzi. A 25 év alatt szakmailag ismert és elismert személyek végezték ezen feladatot. Tisztelettel emlékezünk a Szövetség első elnökére Dr. Alpár Tiborra, de álljon itt felsorolva a többi elnök is: Dr. Ébli György, Czebei Sándor, Cserép János, Nádasi Gyöngyi, Fekete Lajos, Horváth Ferenc, és a jelenlegi elnök, aki a második ciklusát tölti: dr. Jung László. Elnökségünkben két "törzstag" van: Horváth Ferenc a kezdetektől, aki elnök is volt, illetve Oláh János, aki 20. éve elnökségi tagunk. 37 cég és más szervezet alapította a FAGOSZ-t. Volt mikor 170 körül járt a taglétszám, most 74 tagja van a Szövetségnek. (22 állami erdőgazdaság, 5 magánerdő gazdálkodó, 16 faipari cég, 13 kereskedő, 14 beszállító, 1 oktatási intézmény és 3 örökös tiszteletbeli tag) Foglalkoztunk külföldi tanulmányutak szervezésével, működtettünk különböző részterületek számára tagozatokat, részt vettünk bel- és külföldön kiállításokon, a legkülönbözőbb eseményeket szerveztük meg, ápoltuk a kapcsolatot a társ erdészeti és faipari szövetségekkel, szakszervezetekkel, kötöttünk ágazati kollektív szerződést, stratégiai partneri megállapodást főhatósággal, részt vettünk akác koalícióban, foglalkoztunk ágazai PR-rel, famarketinggel, építettük nemzetközi kapcsolatainkat, stb hosszan lehetne sorolni, de e cikkben nem cél a kifejteni részletesen a FAGOSZ történelmét. Pusztán szerettünk volna megemlékezni arról, hogy immár 25 éves a FAGOSZ. Az elmúlt negyed évszázad már mögöttünk van, s most az előttünk álló feladatokra kell koncentrálunk, de jól esik kicsit visszatekinteni a megtett útra. Szeretettel hívjuk, várjuk a szakma képviselőit és a szakmát szerető kollégákat az említett Konferenciára, mert a részvétel lehetőséget ad szakmai ismeretek bővítésére is. Ha az olvasónak bármilyen, - szakmával kapcsolatos - kérése igénye van, az jelezze a titkárságnak. Azon dolgozunk, hogy a Szövetség a további években is a megszokott módon eleget tehessen az elvárásoknak. Ebben természetesen mindig előnyt élveznek tagjaink. FAGOSZ titkárság (fataj.hu) erdomezolike