2023-ban csökkenhet a faipari cégek száma?

Nem jellemezte magas cégfluktuáció a faipari szektort 2022-ben, alapvetően stagnált az itt működő cégek száma. Az egyéni vállalkozók köre tavaly közel 100 fővel tovább csökkent. A jövő rövidtávon várhatóan nem hoz jelentős kiugrást, 2023-ban csökkenő cégszámmal érdemes számolni – írja elemzésében az Opten.

2023-ban csökkenhet a faipari cégek száma?

A 2021 tavaszán világszinten egekbe emelkedő egyes fűrészáru termékek áraival ellentétben a faanyag árak 2022 december végén új mélypontra estek a világpiacon. A jövőt a világpiaci elemzők sem látják rövid távon optimistán, véleményük szerint a globális építőipari faanyagpiac 2024-ig nem fog helyreállni. Az ukrajnai háború miatti globális kínálat csökkenése úgy tűnik, még nem volt hatással a faárakra.

A hazai faiparhoz kapcsolódó tevékenységek és társas vállalkozások a biztató 2021-et követően sem mondhatják el, hogy túl vannak egy elég hosszú ideje tartó stagnáló időszakon. Az új körülményekhez a vállalkozások eltérő mértékben tudtak alkalmazkodni, egyes feldolgozó vállalkozások nem tudták érvényesíteni a növekvő beszerzési költségeket a termékeik árában, különösen a papírgyártás területén nőtt meg 2021 során a felszámolások és csődök száma.

A faiparba tartozó, vizsgált tevékenységi körök:

  • 02 Erdőgazdálkodás
  • 16 Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
  • 17 Papír, papírtermék gyártása
  • 31 Bútorgyártás

Az elmúlt két évet megelőzően a faiparhoz köthető ágazatokban gyakorlatilag négy éven keresztül folyamatosan csökkent a társas vállalkozások száma. 2016-ban még mintegy 8800 társas vállalkozás működött az erdőgazdálkodásban, a fafeldolgozásban, a bútorgyártásban és a papírgyártásban együttesen. A mélypont 2020-ban volt, amikor a cégszám már közel ezerrel volt kevesebb, mint 2016-ban. 2021 a cégek számában fordulópontnak is tűnhetett, megállt a csökkenés és kismértékű növekedés következett be, de ez jelentős részben a covid miatt elhalasztott kényszertörléseknek volt köszönhető. 2022-ben sem csökkent a cégek száma, azonban a 2021-2022-es évek együttes növekedése a százat sem érte el. A világpiaci előrejelzéseket, elemzéseket úgy tűnik, a magyarországi cégtrend sem hazudtolja meg, és a 2022-es alakulás/megszűnés negatív iránya, azaz több vállalkozás szűnt meg, mint amennyi alakult, azt vetíti előre, hogy várhatóan 2023-ban a cégszámban csökkenés lesz.

A faiparon belül a fafeldolgozó vállalkozások száma csökkent a legjobban, és immár ötödik éve a cégszám csökkenése a meghatározó ebben a szegmensben. Ugyanez az ötéves tendencia jellemzi a papír, papírtermékek gyártását is, azzal, hogy a 2022-es évben is csökkenés valósult meg, de a csökkenés száma alig haladta meg a szegmensben működő vállalkozások 1 százalékát. Az elmúlt éveket nézve az erdőgazdálkodásban működő cégek száma mutatta a legnagyobb stabilitást, és arányát tekintve itt volt a legmagasabb cégszám növekedés a faipari szektoron belül, és ebben a szegmensben egyedüliként mondható el 2022-re, hogy több vállalkozás alakult, mint amennyi megszűnt.

A faiparban működő vállalkozások foglalkoztatottjainak számát nézve növekedés következett be kivétel nélkül minden szegmensben, közel 900 fővel nőtt az előző évhez képest. 2017-ben volt hasonló 60 ezres alkalmazotti létszám a faiparhoz kötődő vállalkozásoknál. A legnagyobb létszámnövekedés arányaiban a fafeldolgozásban valósult meg, közel 2 százalék, ami 300 feletti létszámbővülést hozott, és így a faiparon belül továbbra is megtartotta a legnagyobb foglalkoztatói címet. Létszám tekintetében a papírgyártást érdemes kiemelni, egyrészt azért, mert ezen a területen a cégszámhoz képest viszonylag sok alkalmazott van, másrészt azért, mert ez az ágazat folyamatosan növelni tudta alkalmazotti létszámát.

A társas vállalkozások mellett közel 7 000 egyéni vállalkozó is működik a négy faiparhoz köthető ágazatban. 2022-ben a számuk csökkent, és a 2020-tól fennálló trend megfordult, azaz kevesebb egyéni vállalkozó alakult, mint amennyi megszűnt. Önmagában már az alakulási kedv is hanyatlóban volt, 2021-hez képest közel 30 százalékkal kevesebb egyéni vállalkozó kezdte meg működését, azonban a kata változásnak is betudhatóan az elmúlt 3 év legmagasabb megszűnése realizálódott az ágazatban. Az egyéni vállalkozók száma a többi ágazathoz képest viszonylag alacsonynak számít, tehát kevéssé jellemző ez a gazdasági forma a faiparban, mint sok egyéb ágazatban. Ugyanakkor 2022 során több mint 750 egyéni vállalkozás jött létre az iparágban, ami két és félszer több, mint ahány társas vállalkozás indult, tehát ezen a területen is elindult az egyéni vállalkozók sokasodása.

Jelenleg a 2021-es beszámolók adatai állnak rendelkezésre, a jelen megítélését a 2022. évi pénzügyi adatok ismerete alapozná meg igazán. A 2021-es világpiaci árnövekedés valóban begyűrűzött Magyarországra, ez szembetűnő a 2021-es árbevétel növekedés dinamikájában is. A bevételek a faipari ágazatban közel 20 százalékkal emelkedtek, és minden szegmensre a növekedés volt a jellemző ebben az évben, kivétel nélkül.

A legkisebb növekedést a papír, papírtermék gyártásban (15 százalékot meghaladó), a legmagasabbat (26 százalék) a fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártásában realizáltak. A bevételnövekedés a nyereségben is megmutatkozott, de extraprofit nem realizálódott, hiszen a legtöbb szegmensben 10 százalék alatt maradt az árbevétel arányos adózott eredmény, míg a faipari ágazati szint nem érte el a 7 százalékot sem.

A hazai faipari cégek döntő többsége továbbra is Budapesten és Pest vármegyében található, és a dobogó második – Borsod-Abaúj-Zemplén – és harmadik – Bács-Kiskun – helyén sem következett be változás 2022-re. A fővárosban és Pest vármegyében található a faipari vállalkozások egyharmada, 2021-hez képest 3 százalékponttal csökkent a részarányuk.