Módosult az „Erdő-környezetvédelmi kifizetések” című pályázati felhívás

erdeszeti_tamogatas_62018. szeptember 14-én a Szechenyi2020 honlapon megjelent tájékoztatás szerint módosult az „Erdő-környezetvédelmi kifizetések” elnevezésű (VP4-15.1.1-17. kódszámú) felhívás. Az alábbiakban összefoglaljuk a módosítás tartalmi részleteit.

1. A felhívás módosítására részben az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt.), valamint Az Evt. végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (továbbiakban: Vhr.) szabályozásának időközben hatályba lépő változásai miatt került sor.
Ennek részeként:
– az egész felhívásban és annak mellékleteiben a szálaló erdőgazdálkodás örökerdő gazdálkodásra, az átalakító üzemmód átmeneti üzemmódra, a szálalási terv örökerdő fenntartási tervre módosul
– a felhívás 5.1 számú (A támogatás formája) fejezetben az megváltozott a fakitermelés bejelentésére vonatkozó paragrafus száma.
– a felhívás 1. számú mellékletében (Fogalomtár) módosult az „erdészeti nyilvántartási térkép”, az „erdőterv” , a „fokozatos felújítóvágás”, a „főfafaj”, az „intenzíven terjedő fa-és cserjefaj”, a „szálalás” és a „véghasználati faállománytípus” fogalmak meghatározása.
– a felhívás 3. számú mellékletében (Örökerdő erdőgazdálkodás tevékenység esetén támogatható célállomány-típusok) megváltozott a célállomány típusok elnevezése.
– a felhívás 7. számú mellékletben (A kézi ápolás szakmai követelményei és az erdőállományok kézimunka igényes ápolása tevékenység esetében az újulatra megállapított minimális csemeteszámok) és a 8. számú mellékletben (Örökerdő gazdálkodás esetén az egyes célállománytípus-csoporthoz megállapított minimális csemeteszámok) módosult a célállomány-típus csoportok esetében elvárt minimális tőszám előírása.
– A 13. számú mellékletben (Bejelentési adatlap) változtak a fakitermelési módok elnevezései.

penz_tamogatas

2. A felhívás 3.4.1. fejezetének (Műszaki és szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások) III. 3. bekezdésében megváltozott a támogatást igénylők képzési kötelezettségére vonatkozó előírás. A Vidékfejlesztési Program keretében szervezett „Felkészítés az Erdő Környezetvédelmi kifizetésekre” című képzés teljesítésének végső határideje 2020. december 31 – én jár le.
Meghatározták azoknak a körét is, akik mentességet kapnak a képzés elvégzése alól, így mentesül az:
– aki az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: ÚMVP) keretében meghirdetett az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedéshez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet szerinti Erdő-környezetvédelmi kifizetések támogatáshoz kapcsolódó képzési kötelezettségét teljesítette,
– továbbá a nem természetes személy támogatást igénylő abban az esetben, amennyiben jogelődje az ÚMVP időszakban a fenti kötelező képzést teljesítette, feltéve, hogy a jogutódlás átalakulással, avagy egyesüléssel történt.

3. A felhívás 5.1 (A támogatás formája című) fejezetében megváltoztak a kifizetési igénylés benyújtásának szabályai.
A módosítás eredményeképpen a kifizetés igénylést nem csak a támogatói okirat kézhezvételének évét követő két évben, hanem a hatálybalépésétől számított második kifizetési igénylés benyújtására nyitva álló időszak végéig lehet beadni.
Kifizetési igénylést továbbá az is benyújthat, aki a kifizetési igénylés benyújtásakor még nem rendelkezik támogatói okirattal, azonban a támogatási kérelme szerinti tevékenységet a felhívásban foglaltak szerint elvégezte és az a felhívásban tett elvárásoknak megfelel.

4. A Támogatói Okirat a felhívással összhangban módosult.

A módosításról szóló tájékoztatás itt elérhető.

(NAK)

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?