Két erdészeti támogatás pályázati értékelési határnapja is jövő héten lesz

penz_tamogatasA jövő héten lesz az erdőgazdálkodókat támogató két pályázat értékelési határnapja. Az irányító hatóság az értékelési határnapig benyújtott támogatási kérelmet bírálja el, méghozzá az agrár-erdészeti rendszerek létrehozása és az erdő-környezetvédelmi kifizetések című erdészeti támogatások esetében.

Az agrár-erdészeti rendszerek létrehozása című (kódszám: VP5-8.2.1-16) pályázati felhívás értékelési határnapja 2017. március 16. Az Erdő-környezetvédelmi kifizetések című (kódszám: VP4-15.1.1-17) pályázati felhívás értékelési határnapja 2017. március 17. Az irányító hatóság az értékelési határnapig benyújtott támogatási kérelmet bírálja el.
A támogatási kérelmet az Államkincstár weboldalán keresztül elérhető elektronikus ügyintézési felületen történő bejelentkezést követően, az ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.

Az agrár-erdészeti rendszerek létrehozása című pályázat esetében a támogatási kérelemhez csatolni kell:
– a fásítás telepítésére vonatkozó, az erdészeti hatóság tudomásul vételi záradékával ellátott bejelentő, másolati példányát,
– az ingatlan használati jogosultságát igazoló okiratot,
– tenyésztőszervezeti igazolást.
A pályázati felhívás és a kapcsolódó dokumentumok elérhetősége: https://www.palyazat.gov.hu/vp5-821-16-agrr-erdszeti-rendszerek-ltrehozsa-1

Az Erdő-környezetvédelmi kifizetések című pályázat esetében a kérelemhez a támogatandó erdőterületen található turistautakról kiadott önkormányzati nyilatkozatot kell csatolni. (A nyilatkozat mintát a pályázati felhívás 10. számú melléklete tartalmazza.)
A pályázati felhívás és a kapcsolódó dokumentumok (pl. nyilatkozat minta) elérhetősége: https://www.palyazat.gov.hu/vp4-1511-17-erd-krnyezetvdelmi-kifizetsek

A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

(NAK)

erdomezolike

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?