Március 1-jétől az OMVK adja ki a külföldiek vadászati engedélyeit

omvk_logoAz engedélykiváltás menete a korábbi alapokon nyugszik, de vannak benne változások is, ezért kérjük a vadászatra jogosultakat és a vadászatszervezőket, hogy figyelmesen olvassák el az alábbi tájékoztatót!

A vadászati engedélyek kiadásának törvényi szabályozása:

Vtv. 62. §
(1) A magyarországi állandó lakóhellyel nem rendelkező tizennyolcadik életévét betöltött személy kérelemre akkor kaphat vadászati engedélyt, ha nem áll vadászati engedélyt visszavonó határozat hatálya alatt, továbbá rendelkezik:
a) bérvadászati szerződéssel vagy vendégvadászati meghívással;
b) vadászlőfegyver-, vagy ragadozó madár behozatali engedéllyel, vagy
c) állandó lakóhelyének joga szerint megkövetelt vadászlőfegyver-, vagy ragadozó madár tartási engedéllyel, továbbá
d) a vadászat során másnak okozott károk fedezetére szolgáló érvényes vadászati felelősségbiztosítással.
(2) A vadászati engedélyt a kamara akkor állítja ki, ha a kérelmező az (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti igazolásokat előzetesen bemutatja.

Vadászati engedély kiadására irányuló kérelmet kizárólag a „Vadászati engedély iránti kérelem” elnevezésű nyomtatványon lehet benyújtani a megyei Kamarához.

Vadászati engedély iránti kérelem minta (kattintson a letöltéshez!)

A lapot kitöltve személyesen, illetve postai vagy elektronikus úton lehet eljuttatni a megyei Kamarához. Minden esetben mellékelni kell hozzá a bérvadászati szerződést, vagy meghívólevelet, illetve amennyiben vadászatszervező az igénylő, akkor a vadászatra jogosulttal megkötött szerződést is.

A korábbi gyakorlattal ellentétben az engedély nem hónapokra, hanem 30 napos időszakokra váltható ki (a legrövidebb időtartam 30 nap). Természetesen továbbra is lehetőség van az éves (365 napos) engedély kiváltására.

vadaszpuska5960x640

A kérelem csak a vadászatra jogosult megbízottja vagy a vadászatszervező iroda által aláírva és lepecsételve érvényes, ezek hiányában a vadászati engedély nem adható ki!

A vadászati engedélyek díjai 2017. március 1-jétől:
– 30 napos vadászati engedély: 10 000 Ft
– éves (365 napos) vadászati engedély: 100 000 Ft

Külföldi vadászbaleset- és felelősségbiztosítás díjai:
– 1-5 hónapra: 30 naponként 1000 Ft
– 6- 12 hónapra: 6000 Ft
A fizetés módjáról érdeklődjön az OMVK megyei Területi Szervezeteinél!

A vadász felelősség- és baleset-biztosítás és a vadászati engedély a kiadás pillanatától érvényes.

(OMVK)

erdomezolike

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?