Az EUTR rendszerről tartott szakmai előadást a NÉBIH – Erdő-Mező tudósítás

hamvasi_ferenc_5_14Az EUTR rendszer bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatban 2016. augusztus 3-án tartotta tájékoztató előadását a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága. A nemzetközi és uniós szinten kezelendő illegális fakitermelés visszaszorítására vonatkozó dokumentációs rendszer alkalmazása alól Magyarország sem kivétel, így a bevezetett intézkedésekkel meg kell tanulnunk együtt élni.

EUTR cikkek az Erdő-Mező Online erdészeti portálon >>>

2015-ben kötelezettségszegési eljárás indult hazánk ellen, mivel az EUTR rendszer bevezetésének halasztásával mi voltunk az utolsó tagország, aki ezáltal jogtalan előnyökkel rendelkezett az uniós piacokon. A 2013. márciusában hazánkban is életbe lépett rendeletet az Unión belüli faanyag mozgatás szabályozására hozták létre, ezzel csökkentve az illegális fakitermelés mértékét.

eutr_konf_2

Az alapja, hogy tilos illegális fakitermelésből származó fa és ebből készült termék forgalomba hozatala. Becslések szerint Magyarországon körülbelül fél millió köbméter fát termelnek ki illegálisan.

De mit jelent pontosan, hogy illegális? A kitermelés helye szerinti ország hatályos jogszabályai szerint jogszerűtlenül kitermelt faanyagot.

Magyarországon a kitermelés helye szerint különböző jogszabályok az irányadóak. Az első és alapvető az erdőtörvény, amely kimondja, hogy erdőben kizárólag az erdőtervben foglaltakkal összhangban és az erdészeti hatóságnak történt előzetes bejelentést követően lehet fakitermelést folytatni, mégpedig a jogosult erdészeti szakszemélyzet által kiállított műveleti lap birtokában. Majd a végrehajtást is az erdészeti hatóságnak kell bejelenteni, ahol szintén az erdészeti szakszemélyzet ellenjegyzése szükséges.

Szabad rendelkezésű erdőben, illetve fásításban szintén a hatóság felé tett előzetes formanyomtatvány beküldésével lehet fakitermelést végezni, amelyet az erdészeti hatóság záradékol vagy valamilyen feltételhez köti a kitermelés elvégzését. A munka végrehajtójának ezt a határozatot kell magánál tartania, amikor a fakitermelést folytatja.

austrofoma_elsonap_13

Az erdőtörvény hatálya alá nem tartozó területekről származó faanyag kitermelésére egyéb jogszabályok vagy önkormányzati rendeletek érvényesek.

Az 5 éven át tartó iratmegőrzési kötelezettség mellett az ellenőrző szervnek és az ellenőrzötteknek közösen kell megfelelniük. Az első piaci forgalomba helyezőnek és a kereskedőnek is megfelelő nyilvántartást kell vezetni és ez a nyilvántartási rendszer képezi az ellenőrzések alapját – mondta Lapos Tamás, EUTR referens.

Az EUTR rendelet szerint a piaci szereplő az, aki először helyezi forgalomba a faanyagot Magyarországon vagy az EU piacán. Ezek jellemzően az erdőgazdálkodók, illetve a hazai importőrök lesznek. A kereskedők az első forgalomba helyezést követően adják tovább a fát vagy faanyagot. Nekik a kereskedelmi láncban az előttük és az utánuk következő személyről is megfelelő információt kell szerezni, ezt nyilvántartásba kell venni, valamint a faanyag eredetéről a kellő gondosság elvével meg kell bizonyosodni.

Mivel az esetek sokfélesége miatt nem lehet egységes jogszabályt alkotni, így a kellő gondosság elvén (DDS) alapuló dokumentációs rendszert kell alkalmazni, amely három fő részből áll: adatgyűjtés, kockázatelemzés, kockázatcsökkentés. A dokumentációs rendszer végigvezetéséhez az alábbi linken található előadás anyaga nyújt további segítséget:
http://portal.nebih.gov.hu/-/letolthetok-a-nebih-erdeszeti-igazgatosag-eutr-eloadasanak-anyagai

A dokumentációs eljárást az első forgalomba hozatal alkalmával szükséges elkészíteni. Unióban kitermelt fa esetében a piaci szereplő az, aki értékesíti vagy felhasználja a kitermelt fát, vagy Unión kívül kitermelt fa esetében az uniós vámhatóság előtt szabad piaci forgalomba hozatal esetében a vámkezeléskor eljáró importőr – mondta Békési Péter, EUTR referens.

A rendszer alkalmazása során megfelelő módon kell adatot gyűjteni a forgalomba helyezett faanyagról. Importőr esetén a származási ország összes dokumentumát, releváns igazolását, külső tanúsító szervezetnek az iratait be kell szerezni. Itthon a hazai erdőgazdálkodóknak azt a fajta eljárást és azt a fajta kellő gondosság elve szerinti iratokat kell meghatározni, amivel a hazai forgalomba helyezett fa eredetét tanúsítani tudja.

Az adatgyűjtés során az alábbi paramétereket kell feltüntetni hazai fakitermelőknek:
• termékkategória (konkrét termékmegnevezés, termékleírás – kereskedelmi neve és típusa, fafajok közönséges és tudományos neve, minőségi kritériumok)
• kitermelés szerinti ország, régió, térség,
• mennyiség, térfogat (tömeg) darabszám,
• beszállító, kereskedő neve
• szükséges dokumentumok

Drótos Norbert - rönkszállítás az erdőben Kamaz teherautóval

Drótos Norbert – rönkszállítás az erdőben Kamaz teherautóval

A beszállítóknak és az importőröknek kockázatértékelést kell alkalmazni a beszállítandó faanyagra vonatkozóan. Erre vonatkozóan a NÉBIH honlapjáról letölthető több olyan adatbázis is, amely a kockázatelemzés elkészítéséhez segítséget nyújthat. Bizonytalan helyről származó faanyag esetében akár a további kapcsolat is megszakítható. Ennek elemzésére vonatkozik a PEFC és az FSC tanúsítvány is, amelyek nem felelnek meg az EUTR követelményeinek, így ez nem fogadható el!

A NÉBIH munkatársai mellett a rendőrség, a közlekedési hatóság valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai is részt vesznek az ellenőrzések lebonyolításában.

A bejelentési kötelezettség a NÉBIH honlapján, ügyfélkapus azonosításon történik, elektronikus úton. Bejelentkezést követően a tevékenység végzésére irányuló jogosultságát igazolnia kell a szükséges dokumentumokat. Több telephely esetén telephelyenkénti beazonosítás szükséges. A nyilvántartásban bekövetkezett változásokat be kell jelenteni (csődeljárás, jogutódlás, megszűnés stb.) a bekövetkezéstől számított 15 napon belül.

Az importőrök, ha Magyarországon forgalomba hoznak importált terméket vagy faanyagot, csatolni kell a származásra valamint nyomon követésre vonatkozó dokumentumokon kívül az exportőr nyilatkozatát arról, hogy az a termék nem illegális kitermelésből származik. Minden esetben angol vagy magyar nyelvre is le kell fordítani – tájékoztatott dr. Séra Natália, EUTR referens.

Az ellenőrzés során többek között a jogszabályok és EU-s rendelkezések betartását, kísérő dokumentációkat, engedélyek betartását stb. vizsgálják. A helyszíni ellenőrzések során az ellenőr minden helyiségbe beléphet, eszközöket ellenőrizhet, minden iratot, dokumentációt átnézhet illetve ezekről kivonatot, másolatot készíthet. Kép és hangfelvételt készíthet, valamint térítésmentesen mintát vehet az adott faanyagból, fatermékből. Közúti ellenőrzés során a fent említett szervekkel közösen a belföldi és külföldi jelzéssel ellátott járműveket is megállíthatják. Hatósági eljárásra csak az ellenőrzést követően kerülhet sor csak abban az esetben, ha jogsértést tapasztal a hatóság.

Szankciók kiszabása esetén, minden esetben nyilvánosan, ügyfélhez kötötten fogják kezelni az adatokat. 3 éven túli cselekvésekről szankció nem szabható ki.

eutr_konf_1

Az egyik legfontosabb intézkedési forma az erdővédelmi bírság kiszabása. Ha illegális fakitermelésből kerül forgalomba a faanyag, akkor a bírságot az fizeti, aki a faterméket Magyarországon forgalomba hozta. Kivéve, ha ennek a kiléte nem állapítható meg. Ekkor a bírság annak is kiszabható, akinél megtalálták a faterméket. A büntetés maximális mértéke 15 millió forint lehet, 3 éven belüli ismétlődő jogsértés esetén a bírság növelhető.

Ferenczy András az EUTR kötelezettségekkel összhangban módosított nyomtatványok folyamatát ismertette a megjelentekkel. A tervezett fakitermelés bejelentésére, a műveleti lap, a fakitermelés végrehajtásának bejelentésére valamint a szállító jegy kiállítására vonatkozó változások, kötelezettségek többsége letölthető a NÉBIH honlapjáról, valamint mellékelve megtalálható a kitöltési példa és egy kitöltési útmutató.
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/744283/EUTR_eloadas_nyomtatvanyok_alkalmazasa_Ferenczy_A.pdf/d4031baf-f159-4110-a693-0ff9ee7a2300

A NÉBIH tervei szerint az augusztusban tartott tájékoztató előadás az ősz folyamán két helyszínen folytatódik, a Dunától keletre és nyugatra, várhatóan szeptemberben.

Gyakran ismételt kérdések
http://portal.nebih.gov.hu/noveny/gyakran-ismetelt-kerdesek/faanyagtermeklanc-felugyelet

NÉBIH holnap nyomtatványok oldala
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok

NÉBIH honlap EUTR oldala
http://portal.nebih.gov.hu/-/uj-nyomtatvanyok-tajekoztatas-az-erdei-faanyag-jogszeru-kitermelese-szallitasa-es-felhasznalasa-erdekeben

(Rákóczi Ágnes – Erdő-Mező Online – www.erdo-mezo.hu)

erdomezolike

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?