Erdészeti géptámogatás csak augusztusban? – Itt az erdészeti támogatások új ütemezése 2016-ban!

erdeszeti_tamogatas_2Jóváhagyta a kormány a Vidékfejlesztési Program 2016-os éves fejlesztési keretét (ÉFK), amelynek eredményeképpen idén több mint 800 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra pályázhatnak a gazdálkodók. A most rendelkezésre álló keretből a Miniszterelnökség 59 darab felhívás megjelentetését tervezi, amelyből 4 pályázat közbeszerzési eljárással kerül meghirdetésre.

A Vidékfejlesztési Pályázatok 2016-os új ütemterve:
(milliárd forint)

Január

Tájékoztatási szolgáltatás 7,79
Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak, öntözés 22,50
Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés, eső- vagy tavaszi fagykár megelőzés 17,00
Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés 3,00
Kertészet korszerűsítése – technológiai fejlesztés öntözéssel 24,00
Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 14,00
Erdőkárok helyreállítása 6,78
Egyedi szennyvízkezelés 12,00
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója 26,90

Február

Szaktanácsadók továbbképzése 0,18
Állattartó telepek korszerűsítése 5,95
Baromfitartó telepek korszerűsítése 19,85
Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 19,85
Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 3,97
Sertéstartó telepek korszerűsítése 19,85
Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházások 6,51
Mezőgazdasági biztosítók díjához nyújtott támogatás 23,72
Élőhelyfejlesztési célú, nem termelő beruházások 3,50
Natura 2000 mezőgazdasági területek kompenzációs kifizetése 25,85
Natura 2000 erdőterületeknek kompenzációs kifizetése 25,51
Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken 23,62
Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése, fejlesztése 3,35
Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek 2,69
Nem mezőgazdasági tevékenységek, agrárdiverzifikáció, mikrovállalkozások 13,85
Vízvédelmi célú nem termelő beruházások 2,38
LEADER – Működési és animációs költségek támogatása 8,92

Március

Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 6,18
Kisméretű terményszárítók, -tisztítók és terménytárolók 19,66
Erdősítés támogatása 33,05
Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása 2,25
Helyi piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése 10,60

Április

Termelői csoportok és termelői szervezetek létrehozása 26,08
A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 36,51
Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 49,50
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezelése 18,40
LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 47,67

Május

Szakmai tanulmányutak és csereprogramok 1,49
Egyéni és csoportos szaktanácsadás 13,88
Borászat termékfejlesztés, erőforrás-hatékonyság 20,00
Agrárinnovációs operatív csoportok támogatása 3,34
Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítása, fejlesztése 35,93
Tanyák villamos energia-, vízellátási és szennyvízkezelési fejlesztései 10,20
Jármű- és eszközbeszerzések 8,30

Június

Kertészet korszerűsítése, gépbeszerzések 10,00
Mezőgazdasági termelők csatlakozása minőségrendszerekhez 7,96
Erdőkárok megelőzése 3,83
Erdei ökoszisztémák 9,76

Július

Az agrár-innovációs operatív csoportok 9,08
Az erdei ökoszisztémák közjóléti funkciói 2,00
Tájgazdálkodás 4,39
Kis gazdasági szereplők között létrehozott együttműködések 2,96

Augusztus

Bemutató üzemi programok 1,04
Rövid ellátási láncok, helyi piacok 3,84
Erdészeti technológiákra, erdei termékek feldolgozása 4,49

Szeptember

A fiatal mezőgazdasági termelők induló támogatása 37,73
Minőségrendszerek tájékoztatási és promóciós tevékenysége 2,40
Erdő-környezetvédelmi kifizetések 12,66

Október

Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 1,30

November

LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködése 1,92

(ME Agrár-vidékfejlesztésért felelős Államtitkárság)

erdomezolike

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?