Ösztöndíj pályázat szociálisan rászoruló erdészeti felsőfokú képzésben résztvevők számára

palyazati_felhivasA VALETE 82 SZOCIÁLIS ÉS ISMERETTERJESZTŐ ALAPÍTVÁNY (a továbbiakban: Alapítvány) pályázatot hirdet szociálisan rászoruló, Magyarországon erdészeti tevékenységet ellátó, aktív, nyugdíjas, illetve elhunyt erdész végzettségű szülő, illetve szülők erdészeti felsőfokú képzésben (Erdőmérnöki Kar) résztvevő gyermekei részére.

A pályázattal elnyerhető ösztöndíj összege 150.000,- Ft/fő, azaz százötvenezer forint/fő, amely a 2015-2016 évi tanulmányok kiadásaihoz való hozzájárulás, támogatás az Alapítvány részéről.

A támogatást csak két hallgató nyerheti el.

Az Alapítvány Kuratóriuma a benyújtott pályázatokat pontozza, rangsorolja és a rangsorban első két, legmagasabb pontszámmal rendelkező pályázó részesül támogatásban, akik a támogatást a Kuratórium által szervezett 2015. december 16-én tartandó rendezvényen vehetik át.

A pontozási rendszer két részből áll:
– egy szociális körülményekre vonatkozó részből, amely a pályázó szüleinek, családjának és magának jövedelmi és lakhatási viszonyait tárja fel, továbbá,
– a tanulmányi eredményre vonatkozó részből.

A támogatás elbírálásánál a szociális helyzet 67%, míg a tanulmányi eredmény 33% súllyal számít.

A támogatás odaítélését a szociális és tanulmányi helyzetet is feltáró kérelem és önéletrajz benyújtásával lehet kezdeményezni. A pályázati kérelemhez csatolni kell:
– a szülők végzettségét igazoló okirat másolata,
– születési anyakönyvi kivonat másolata,
– az utolsó két félév tanulmányi eredményeit igazoló dokumentumok másolata,
– a szülők-, eltartottak jövedelmi helyzetét igazoló okiratok másolata.
– Erdőmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzatának támogató nyilatkozata

A pályázónak minden olyan állítását igazolnia kell, amely a rászorultságot hivatott alátámasztani.

A pályázat beküldési határideje: 2015.december 3.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a Wisnovszkyk@nebih.gov.hu e-mail címére küldött elektronikus levélben lehet feltenni, melyre a beérkezést követő 3 napon belül válaszolunk.

A pályázatot postai úton kell legkésőbb 2015 december 3.-i feladással a Wisnovszky Károly, 2000, Szentendre, Patak sor 3. címre kell elküldeni.

A pályázatot elnyerő személyek neve az Országos Erdészeti Egyesület www.oee.hu című honlapján 2015. december 11-től lesz megtekinthető.

(Forrás: VALETE 82 Alapítvány – Országos Erdészeti Egyesület)

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?