A NÉBIH Erdészeti Igazgatóság szakértői is részt vesznek a DIABOLO, EU által finanszírozott nemzetközi projektben

nebihA DIABOLO (Distributed, integrated and harmonised forest information for bio-economy outlooks – Megosztott, Integrált és Összehangolt Erdészeti Információ a Biogazdasági Távlatokhoz) projektet Finnország Természeti Erőforrások Intézete (Luke) koordinálja, ami egy, a Horizont 2020 Társadalmi Kihívások (Horizon 2020 Societal Challenges) program úttörő kutatási projektjei közül. A DIABOLO pontosabb, harmonizált és aktuális erdészeti információt biztosít az Európai Nemzeti Erdőleltárok (European National Forest Inventories, ENFIN) együttműködési hálózatán keresztül. A projekt eredménye hozzájárul a konzisztens erdészeti információkon alapuló EU politika és nemzetközi folyamatok fejlesztéséhez. A DIABOLO teljes költségvetése 5 millió euró, amelyet a konzorcium 25 európai országból delegált 33 partnere használhat fel.

A DIABOLO projekt Európa társadalmi, ökológiai és gazdasági kihívásaival foglalkozik

Európa erdészeti ágazata az európai zöld infrastruktúra részeként hozzájárulhat jelentős jövőbeni társadalmi, ökológiai és gazdasági kihívások kezeléséhez. Ezek a kihívások növelni fogják az erdőkkel szemben támasztott igényeket. Például a faanyag iránti kereslet Európában a fejlődő biogazdaság eredményeként az előrejelzések szerint jelentősen növekedni fog, ugyanakkor nem igazán ismert, hogy az európai erdőkben elegendő faanyag termelődik-e a jövőbeli igényeinek kielégítésére. A faanyag és az energiatermelés mellett, a szén-dioxid megkötés, a biológiai sokféleség megőrzése, a vízvédelem, a tájgazdálkodás, a talajvédelem és tápanyag-szabályozás, valamint a turizmus és a rekreáció is megjelenik az igények között.

A forrásokért vívott növekvő verseny új erdészeti politikát igényel a különböző politikai szinteken és a különböző szektorokban. Ezek a politikák megfelelő, összehangolt, átfogó és megbízható naprakész adatokat és információkat igényelnek a tényeken nyugvó, kiegyensúlyozott és optimális döntéshozatal érdekében.

Ezen kihívásokra adott válaszként a 25 európai országból delegált 33 partner a 2015. április 27-28. között a finnországi Joensuu –ban tartott találkozón elindította a 4 éves, EU által finanszírozott Horizont 2020 DIABOLO projektet.

A DIABOLO projekt bővíti az európai erdészeti erőforrásokról rendelkezésre álló tudásunkat, ezzel támogatja egy innovatív, fenntartható és befogadó biogazdaság fejlődését.

A Joensuu-ban tartott megbeszélésen a DIABOLO konzorcium megállapodott a három legfontosabb kutatási terület és eredmény projekt időtartama alatti elérésének, terjesztésének, kommunikációjának és hasznosításának kereteiben:
• adatgyűjtési módszerek fejlesztése, például a nemzeti erdőleltárokra és megfigyelő rendszerekre vonatkozólag, annak érdekében, hogy pontosabb, összehangoltabb és aktuálisabb információink legyenek, melyek aztán beépíthetőek az EU erdészeti információs rendszereibe
• konzisztens, aktuális erdészeti információk biztosítása uniós politikák és nemzetközi folyamatok kialakításának támogatása érdekében
• módszertanok kidolgozása a légi és űrfelvételeken, valamint a földi megfigyeléseken alapú platformokon gyűjtött adatok innovatív felhasználására

A DIABOLO projekt az erdészeti erőforrásokra és az erdők nyújtotta javak és szolgáltatások fenntartható biztosítására vonatkozó jobb ismeretek elérését célozza meg. Ez a tudás új lehetőségeket teremt Európában az innovatív, fenntartható és befogadó bio-gazdaságra. A korszerű eredmények elérése mellett, a magas hatékonyság érdekében a DIABOLO, mely transz-diszciplináris kutatási projekt, 25 európai ország szakértőit fogja össze a kvantitatív modellezés, a politika- és társadalomtudományok, és a nemzeti erdőleltárok területeiről. A projektben résztvevők elkötelezettek abban, hogy új módszereket és információkat nyújtsanak a különféle végfelhasználók számára, tekintettel Európa ökológiai, társadalmi és gazdasági sokszínűségére is.

További információ:

DIABOLO – Distributed, Integrated and Harmonised Forest Information for Bioeconomy Outlooks (Megosztott, Integrált és Összehangolt Erdészeti Információ a Biogazdasági Kilátásokhoz)
Ezt a projektet az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programja támogatja a 633464. számú támogatási megállapodásalapján.
A projekt időtartama: 2015.03.01-2019.02.28.
Koordinátor: Finnország Természeti Erőforrások Intézete Finnország
Tuula Packalen professzor, DIABOLO projekt koordinátor, Natural Resource Institute Finland (Luke), firstname.lastname@luke.fi
Markus Lier kutató, DIABOLO projekt menedzser, Natural Resource Institute Finland (Luke), firstname.lastname @luke.fi
Charles Harper kutatási menedzser, DIABOLO WP terjesztés, University College Dublin, Ireland, firstname.lastname @ucd.ie
http://diabolo-project.eu/background/

(NÉBIH Erdészeti Igazgatóság)

erdomezolike

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?