Klímaváltozástól a vadgazdálkodáson át az erdészeti gépekig – Tudományos Konferencia lesz az Erdőmérnöki Karon

nyme_03_thumbFásszárú ültetvények helyzete és jövőbeni szerepük a hazai biomassza ellátásban, az aranysakál (Canis aureus) és vörös róka (Vulpes vulpes) közötti táplálkozási kompetíció vizsgálata Romániában, harveszeteres fakitermelés normatáblázatai, talajtani és klimatológiai vizsgálatok a Keszthelyi-hegységben. Csak néhány téma, amelyben előadást tartanak október 21-én Sopronban, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán. A Kari Tudományos Konferencia részletei alább!

Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdőmérnöki Kar
V. Kari Tudományos Konferencia

Időpontja: 2015. október 21.
Helyszíne: az Erdőmérnöki Kar Erzsébet kerti oktatási épülete (P épület) – Sopron Cházár tér 1.)

Program:
08:30 – Regisztráció
09:15 – Megnyitó – Prof. dr. Lakatos Ferenc dékán
09:30 – Plenáris ülés
12:00 – Poszter szekció
13:00 – Szekcióülések

Plenáris ülés

Levezető elnök: Lakatos Ferenc
Helyszín: 10-es terem (Nagyelőadó) – I. emelet

Előadások:
GÁLOS BORBÁLA, GRIBOVSZKI ZOLTÁN, KALICZ PÉTER, CZIMBER KORNÉL: Hidrológiai szélsőségek gyakoriságának várható változása a 21. században – hazánk kitettségének vizsgálata erdészeti szempontból
KIRÁLY GÉZA, BROLLY GÁBOR, CZIMBER KORNÉL: Faállomány-jellemzők légi lézeres letapogatás alapján történő meghatározása a Szigetköz példáján keresztül
KOVÁCS GÁBOR: Fásszárú ültetvények helyzete és jövőbeni szerepük a hazai biomassza ellátásban
SÁNDOR GYULA, HEFFENTRÄGER GÁBOR, TARI TAMÁS, NÁHLIK ANDRÁS: A dámszarvas szaporodásbiológiája, különös tekintettel a vemhesülés időpontjára
ZAGYVAI GERGELY, BROLLY GÁBOR, EREDICS ATTILA, KIRÁLY GÉZA, TIBORCZ VIKTOR, ZAGYVAINÉ KISS KATALIN, KALICZ PÉTER, CSISZÁR ÁGNES, NAÁR DÉNES, BARTHA DÉNES: Mesterséges lékek növényzetének és ökológiai tényezőinek komplex vizsgálata a Soproni-hegységben

Az előadások 20 percesek, amit 5 perc vita követ.

Biológiai szekció
Levezető elnök: Jánoska Ferenc
Időpont: 13:00
Helyszín: 11-es előadó – I. emelet

Előadások
BADÁCZY DOROTTYA ZSÓFIA, NÉMETH ZSOLT ISTVÁN: Talaj feletti környezeti tényezők erdei fákra gyakorolt hatása. Növényi szénhidrát és környezeti adatok főkomponens elemzése
CSISZÁR ÁGNES, ZAGYVAI GERGELY, BARTHA DÉNES, NAGY ANDREA, KISPÁL DÓRA: A magyar kőris (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis) allelopátiás szerepének vizsgálata
EREDICS ATTILA, RÁKOSA RITA, NÉMETH ZSOLT ISTVÁN: A környezeti körülmények hatása egy kislevelű hárs lombozatának spektrális sajátosságaira
FARKAS ATTILA, FODOR JÓZSEF-TAMÁS, JÁNOSKA FERENC: Az aranysakál (Canis aureus) és vörös róka (Vulpes vulpes) közötti táplálkozási kompetíció vizsgálata Romániában
HORVÁTH BÁLINT, TÓTH VIKTÓRIA, SZABÓKY CSABA, LAKATOS FERENC: Az éjszakai lepkeközösséget befolyásoló tényezők hazai gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdőkben
JÁNOSKA FERENC, VARJU JÓZSEF, ERŐS CSABA, GÁL JÁNOS: Vadaskerti vaddisznók tüdőféreg-fertőzöttségének vizsgálata
KOVÁCS GYULA, NÉMETH TAMÁS MÁRTON, WINKLER DÁNIEL, FARAGÓ SÁNDOR: Ragadozómadarak élőhelyhasználata a Lajta Project területén
KOVÁCS GYULA, SZINAI PÉTER: Mennyi hattyú van a Balatonon: sok vagy kevés?
NAÁR DÉNES, CSISZÁR ÁGNES: Gyertyános-tölgyesben kialakított lékek szukcessziójának vizsgálata a Soproni-hegység területén
NÁHLIK ANDRÁS, HEFFENTRÄGER GÁBOR, TARI TAMÁS, SÁNDOR GYULA: GPS nyakörvvel jelölt vaddisznók tér- és élőhely-használata
SZALACSI ÁRPÁD, VERES SZILVIA, KIRÁLY GERGELY: Természetközeli erdőgazdálkodás lehetőségei a Szatmár-beregi sík gyertyános-kocsányos tölgyeseiben
SZITA RENÁTA, AMBRUS ANDRÁS: A Rák-patak (Sopron) Fasor-utcai rekonstrukciójának hatása a vízi makrogerinctelen életközösségre
TARI TAMÁS, HEFFENTRÄGER GÁBOR, SÁNDOR GYULA, NÁHLIK ANDRÁS: Vadátjárók elhelyezésének értékelése műholdfelvételek alapján

Az előadások 10 percesek, amit 5 perc vita követ.

Termőhelyi és műszaki szekció
Levezető elnök: Bidló András
Időpont: 13:00
Helyszín: 01-es előadó – földszin

Előadások
BARTON IVÁN, CZIMBER KORNÉL, KIRÁLY GÉZA: A Sopron 182/B erdőrészlet (Roth féle szálaló erdő) korona és újulat térképezése távérzékelési módszerekkel
BAZSÓ TAMÁS: A TruPulse 360 B pontossági vizsgálata térképezési feladatokhoz
BIDLÓ ANDRÁS, HORVÁTH ADRIENN, GULYÁS KRISZTINA, GÁLOS BORBÁLA: Talajtani és klimatológiai vizsgálatok a Keszthelyi-hegységben
BROLLY GÁBOR, KIRÁLY GÉZA, CZIMBER KORNÉL: Fejlesztések egyesfák dendrometriai jellemzőinek automatizált meghatározására földi lézerszenner adatokból
CZIMBER KORNÉL, KIRÁLY GÉZA, BROLLY GÁBOR: Légi lézeres letapogatás adatfeldolgozó modul fejlesztése DigiTerra Map szoftverhez
CSÁKI PÉTER, GYIMÓTHY KITTI, KALICZ PÉTER, KISFALUDI BALÁZS, GRIBOVSZKI ZOLTÁN: Éghajlat-lefolyás modell kidolgozása a Zala vízgyűjtőjére
GRIBOVSZKI ZOLTÁN, KALICZ PÉTER: Fajlagos hozam becslése párhuzamosan futó talajnedvesség és talajvíz mérések alapján
HAJDU KATALIN, CZIMBER KORNÉL, KIRÁLY GÉZA: Fertő-tavi madárélőhelyek térképezése légi lézeres letapogatás objektum alapú képfeldolgozása alapján
HORVÁTH ATTILA LÁSZLÓ, SZAKÁLOSNÉ MÁTYÁS KATALIN, HORVÁTH BÉLA: Harveszeteres fakitermelés normatáblázatai
KALICZ PÉTER, HERCEG ANDRÁS, GRIBOVSZKI ZOLTÁN: Klímaváltozás hatáselemzés célú havi vízmérleg modell fejlesztése R-ben
KISFALUDI BALÁZS, PRIMUSZ PÉTER, PÉTERFALVI JÓZSEF: Részben automatizált képfeldolgozáson alapuló forgalomszámláló módszer alkalmazása erdészeti utakon

Az előadások 10 percesek, amit 5 perc vita követ

Poszterek
BANADICS ENDRE ANTAL, GULYÁS KRISZTINA: A faipari felhasználásra szánt faanyagok jövője a klímaváltozás tükrében
BARNA CSILLA, KORDA MÁRTON, BARTHA DÉNES: Rába és Csörnöc-völgy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület természetességi állapota
KIRÁLY GÉZA, BARTON IVÁN: Pilóta-nélküli repülők, és az általuk készített felvételek felhasználása az erdészeti gyakorlatban, különös tekintettel a folyamatos erdőborításra
FARAGÓ SÁNDOR, LÁSZLÓ RICHÁRD, BENDE ATTILA: Az erdei szalonka (Scolopax rusticola) ivararányának alakulása 2010-2014 között Magyarországon
FRANK NORBERT: Mezővédő erdeink az Országos Erdőállomány Adattár és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. adatbázisainak tükrében
GOSZTOLA ISTVÁN, LÁSZLÓ RICHÁRD: Az időjárás okozta nagyvad elhullások Magyarországon 1998-2007
GOSZTOLA ISTVÁN, LÁSZLÓ RICHÁRD: Az árvíz és a belvíz okozta nagyvad elhullások Magyarországon 1998-2007
GULYÁS KRISZTINA, BIDLÓ ANDRÁS, HORVÁTH ADRIENN: A Thornthwaite-féle vízmérleg modell alkalmazása a szárazság stressz kimutatására faévgyűrűkön
HEFFENTRÄGER GÁBOR, SÁNDOR GYULA, TARI TAMÁS, NÁHLIK ANDRÁS: Dámszarvasok ellési viselkedésének vizsgálata GPS-adatok alapján
KIRÁLY GERGELY, BOHUMIL TRÁVNIČEK, VOJTĚCH ŽILA: A szeder (Rubus L.) nemzetség kutatásának legújabb eredményei – a tudományra új három faj leírása a Kárpát- medencéből
KONDORNÉ SZENKOVITS MARIANN, MOLNÁR MIKLÓS: Természetszerű erdőfelújítás vizsgálata a Kisalföldi Erdőgazdaság területén
MAJOR TAMÁS, HORVÁTH BÉLA: Numerikus analízis alkalmazása talajművelő szerszámok fejlesztéséhez
MAROSVÖLGYI BÉLA, PINTÉR CSABA: A Miconthus sinerois tatai energianád-fajta betakarításának ökonómiai kérdései
NAGY GABRIELLA MÁRIA: Soproni erdei közösségi terek vonzerőleltára
NÁHLIK ANDRÁS, HEFFENTRÄGER GÁBOR, TARI TAMÁS, SÁNDOR GYULA: A vaddisznó lakott területi megjelenésének okai a Balatonfelvidéken
NEBEHAJ ESZTELLA, ALBERT LEVENTE, HOFMANN TAMÁS: Magyarországi fafajok leveleinek antioxidáns tulajdonságai és ezek szezonális változása
NÉMETH LÁSZLÓ, NEBEHAJ ESZTELLA, ALBERT LEVENTE, HOFMANN TAMÁS: Bükk (Fagus sylvatica L.) kéreg antioxidáns vegyületeinek hatékonyság-vizsgálata különböző matematikai módszerekkel
NÉMETH TAMÁS MÁRTON: A fürj (Coturnix coturnix LINNAEUS, 1758) állományának vizsgálata intenzív agrárkörnyezetben LAJTA Project területén
PÁJER JÓZSEF, POLGÁR ANDRÁS, PÉCSINGER JUDIT, PINTÉRNÉ NAGY EDIT, ELEKNÉ FODOR VERONIKA: Az életciklus-hatásértékelés módszereinek alkalmazása a klímahatás kutatásban
RÉTFALVI TAMÁS, SZABÓ PIROSKA, NEBEHAJ ESZTELLA, HOFMANN TAMÁS: Magyarországi nemestölgy hordó-faanyagok kémiai összetételének összehasonlító vizsgálata
SASS VIVIEN, BIDLÓ ANDRÁS: Az erdőkezelések hatása a talajra egy pilisi kocsánytalan tölgyesben
SZÜCS RÓBERT, LETT BÉLA: Nagy magán erdészeti vállalkozások helyzete és teljesítménye
VARGA VIVIEN, LÁSZLÓ RICHÁRD: A vörös róka (Vulpes vulpes) fiatalkori növekedése

(MEGOSZ)

erdomezolike

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?