Módosult a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló kormányrendelet

magyar_kozlony_clMegjelent a 187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról.

A Kormány a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Az R. 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletnek a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet] megállapított 1. mellékletét a 187/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A közlemény elérhető a 22. oldaltól a 34. oldalig >>>

(Megosz.org)

erdomezolike

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?