Figyelem! Október 11-ig adhatók be a kérelmek a magánerdős közfoglalkoztatási programhoz!

kozmunkamagaerdoSzoros határidőre figyelmeztet a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) a magánerdős közfoglalkoztatási programmal kapcsolatban. A támogatási igényeket ugyanis október 11-én 12:00 óráig kell benyújtani!

Az országos közfoglalkoztatási programok közfoglalkoztatói legkésőbb 2013. október 11-én 12:00 óráig nyújtsák be támogatási igényüket az illetékes megyei/fővárosi kormányhivatalok munkaügyi központjaihoz. A munkaügyi központok a kérelmek alapján megtett javaslatukat 2013. október 15-én 14:00 óráig terjesztik fel a Belügyminisztérium felé.

A felterjesztett javaslatok alapján Belügyminiszter Úr dönt a támogatásokat illetően. A programok legkorábban 2013. november 1-jén megkezdődhetnek.

A közfoglalkoztatók a korábbi útmutatóban foglaltakon felül az alábbiak figyelembe vételével töltsék ki kérelmüket:
Országos közfoglalkoztatási programok
–    a bérköltség támogatásának mértéke 100%;
–    a közvetlen költségekre maximálisan a bérköltségek összköltségének 20%-a igényelhető (a közvetlen költség kizárólag a munkavégzéssel töltött időszak bérköltsége után igényelhető, a képzés időtartama alatt nem);
–    a közvetlen költségek mértékének alapjául szolgáló bérköltségbe a foglalkoztatás idejére járó bér és SZHA számítanak;
–    a december hónapra esedékes cafetéria mértéke nettó 12 400-17 400 Ft közötti összértékű Erzsébet utalvány lehet a közfoglalkoztatott bérétől függően (1. sz. melléklet);
–    a közfoglalkoztató a bérköltségekre vonatkozóan legfeljebb 1 havi előleget igényelhet;
–    a közvetlen költség előleg mértéke 2013. évben kezdődő foglalkoztatás esetén 20% lehet legfeljebb.

Az országos közfoglalkoztatási programok foglalkoztatásának, valamint képzésének ütemezését a mellékelt táblázat szerint kell megvalósítani a közfoglalkoztatóknak (4. sz. melléklet). A közfoglalkoztatók ezen adatok alapján készítsék el kérelmeiket. A táblázatban szereplő székhely szerinti ütemezést kell irányadónak tekinteni, a foglalkoztatás helye szerinti bontás csak tájékoztató jellegű adat, hiszen ez a közfoglalkoztató konkrét igényén és létszámfelvételén fog alapulni.
érem, a tervezett képzések megkezdése előtt időben adjanak névsort azon munkaügyi központok részére, akik a személy lakóhelye szerint eljárnak, amennyiben ez eltér a foglalkoztató székhelye szerinti illetékességtől.

Az előlegek kezelésénél a januártól, vagy azt követően kezdődő programok, illetve foglalkoztatások esetében előleg a 2014. évi források terhére fizethető ki. Kérem az országos közfoglalkoztatókat, hogy lehetőség szerint minimalizálják az előleg igénylésüket, tekintettel a rendelkezésre álló forrás nagyságára.

A februártól, vagy későbbi időponttól kezdődő programok esetében a hatósági szerződés megkötése már a 2014. évben, a tárgyévi forrás terhére lehetséges.

A cafetéria támogatás a mellékelt táblázatnak megfelelően történik a közfoglalkoztatott közfoglalkoztatási szerződésének megfelelő bérezés figyelembe vételével. A 6 órás munkabére így december hónapban kiegészítésre kerül nettó 12 400 – 17 400 Ft közötti összeggel. A kifizetés a közfoglalkoztató részéről legkésőbb 2013. december 20. napjáig meg kell történjen. A cafetéria elszámolása során figyelembe kell venni, hogy béren kívüli juttatásnak minősül, adóvonzata pedig 35,7%.

A 2013. novemberi téli átmeneti közfoglalkoztatás minél hatékonyabb és gyorsabb megkezdése érdekében javasoltam a munkaügyi központoknak, hogy a jelen pillanatban is közfoglalkoztatási jogviszonyban álló közfoglalkoztatottak esetében vizsgálják meg a kizárás fennállását. Ezzel elkerülhetővé válik, hogy az október végén a közfoglalkoztatásból kikerülő nagy létszám vizsgálata miatt a programok létszámfeltöltése akadozzon.

Kérem, hogy a téli átmeneti közfoglalkoztatás indítása során a korábbi és a jelen tájékoztató levelemben foglaltaknak megfelelően eljárni szíveskedjenek.

Melléklet:
1. sz. melléklet: Cafetéria számítás a decemberi bérek kiegészítésére
2. sz. melléklet: Országos közfoglalkoztatási program kérelem mintája
3. sz. melléklet: Számolási segédtáblák
4. sz. melléklet: Téli átmeneti közfoglalkoztatás létszámütemezése

(megosz.org)

erdomezolike

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?