Elindult az EUTR – az illegálisan kivágott fák elleni küzdelem

eutrAz illegális fakitermelésnek súlyos gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi következményei vannak a világ eddig fennmaradt erdőire és az azoktól függő közösségekre nézve.

Az EU kiemelten fontos exportpiacot jelent az olyan országok számára, ahol az illegális fakivágás gyakori jelenség. Ha struccpolitikát folytatunk, azzal akaratunkon kívül támogatjuk az erdőgazdálkodással kapcsolatos bűncselekményeket, és hátráltatjuk a bűnüldözői erőfeszítéseket a világ legszegényebb fakitermelő országaiban.

Ezért az EU jogszabályban rögzítette a kész faanyagok és a nyersfa behozatalát, mely mind a 27 tagországra kötelező érvényű. A jogszabály egyaránt vonatkozik az EU-ban előállított és az importból származó faanyagra és fatermékekre. A fára és fatermékekre vonatkozó uniós rendelettel összhangban lévőnek kell tekinteni minden olyan faanyagot és faterméket, amelynek van érvényes FLEGT – engedélye vagy CITES – engedélye.

Az új, fára és fatermékekre vonatkozó uniós rendelet (995/2010/EU rendelet) tiltja az illegális kitermelésből származó fának és az abból készült termékeknek az uniós piacon való forgalomba hozatalát. A rendelet az uniós piacon csak az első alkalommal forgalomba kerülő fára és fatermékekre vonatkozik. A rendelet három alapvető kötelezettséget ír elő az illegális fakitermelésből származó faanyagok és fatermékek forgalomba bocsátásának megakadályozása érdekében:

Tiltja az illegális kitermelésből származó fának és az abból készült termékeknek első alkalommal történő forgalomba hozatalát az uniós piacon.
Az uniós piaci szereplőknek – a fát vagy fatermékeket az európai uniós piacon első alkalommal forgalomba hozó természetes és jogi személyeknek – „kellő gondossággal” kell eljárniuk.
A kereskedőknek – a belső piacon már forgalomba hozott fát vagy fatermékeket vásároló és eladó szereplőknek – nyilvántartást kell vezetniük a beszállítóikról és vevőikről a faanyagok egyszerű visszakereshetősége érdekében.

Március elejétől elérhető a fára és fatermékekre vonatkozó uniós rendelet (EUTR) hivatalos honlapja.  A szabályozás és a rendeletek magyar nyelven is elérhetőek.

(greenprofit.hu)

erdomezolike

Hozzászólások

hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?