Ösztöndíj pályázat az Erdőmérnöki Kar diákjainak

A VALETE ’82 Szociális és Ismeretterjesztő Alapítvány pályázatot hirdet Magyarországon, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán tanuló szociálisan rászoruló, felsőfokú képzésben résztvevő diákok részére.
Ösztöndíj pályázat az Erdőmérnöki Kar diákjainak
A pályázattal elnyerhető ösztöndíj összege 150.000,- Ft/fő, azaz százötvenezer forint/fő, amely a 2017-2018 évi tanulmányok kiadásaihoz való hozzájárulás, támogatás az Alapítvány részéről. A támogatást évente  csak két hallgató nyerheti el. Az Alapítvány Kuratóriuma a benyújtott pályázatokat pontozza, rangsorolja és a rangsorban első két, legmagasabb pontszámmal rendelkező pályázó részesül támogatásban, akik banki átutalással kapják meg a támogatási  összeget. A pontozási rendszer két részből áll:

-          egy szociális körülményekre vonatkozó részből, amely a pályázó szüleinek, családjának és magának jövedelmi és lakhatási viszonyait tárja fel, továbbá,

-          a tanulmányi eredményre vonatkozó részből A támogatás elbírálásánál  a szociális helyzet 67%, míg a tanulmányi eredmény 33%  súllyal számít. Az támogatás odaítélését a szociális és tanulmányi helyzetet is feltáró kérelem és önéletrajz benyújtásával lehet kezdeményezni.(személyes adatok, email és telefon elérhetőség is kell.) erdeszcsillag_cl A pályázati kérelemhez csatolni kell:

-          az utolsó két félév tanulmányi eredményeit igazoló dokumentumok másolata, ./ Első éveseknél az elért felvételi pontszám/

-          a szülők-, eltartottak jövedelmi helyzetét igazoló okiratok másolata.

-          erdőmérnöki kar hallgatói önkormányzatának támogató nyilatkozata A pályázónak minden olyan állítását igazolnia kell, amely a rászorultságot hivatott alátámasztani. A pályázat beküldési határideje: 2017.december  5. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a Wisnovszkyk@nebiu.gov.hu  e-mail címére küldött elektronikus levélben lehet feltenni, melyre a beérkezést követő 3 napon belül válaszolunk. A pályázatot postai úton kell legkésőbb 2017. december 5.-i feladással a  Wisnovszky Károly; 2000; Szentendre, Patak sor 3. címre elküldeni. A pályázatot elnyerő személyek neve az Országos Erdészeti Egyesület www.oee.hu című honlapján 2017. december 30-től lesz megtekinthető. (OEE) erdomezolike