Erdészeti támogatások 2014-2020 – Erdősítés

————————————————————

ERDŐSÍTÉS

MIT TÁMOGAT?

A) Hagyományos erdőtelepítést azzal, hogy a fák első véghasználata után a gazdálkodó köteles az erdőt saját erejéből felújítani, és a felújított erdőt tartósan az erdőgazdálkodásra vonatkozó szabályok szerint kezelni;
B) Ipari célú faültetvény létrehozását, azaz arra alkalmas területen minőségi faalapanyag termelését;
C) EIP csoportok projektjeinek keretén belül spontán erdősüléssel érintett tett területek erdővé alakítását.

FONTOS
Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági területen végrehajtott erdősítés egyaránt támogatható.
Mezőgazdasági területen történő telepítés esetén az érintett földterület a kötelezettségvállalási időszak végéig, de legfeljebb 12 évig továbbra is jogosult lehet a KAP l. közvetlen támogatásra (SAPS).

Nem támogatható a rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvények, karácsonyfák, valamint gyors növekedésű fajok energetikai célú faültetvényeinek telepítése; továbbá állami  tulajdonú területen az első kivitel kiegészítő költségei, a fenntartási költségek, valamint a kieső jövedelem.

KIT TÁMOGAT? 
A jogszerű mezőgazdasági földhasználót és ennek csoportjait.

FELTÉTEL a pályázáshoz: 
– a legkisebb jogosult földterület 0,5 ha;
– hatóságilag jóváhagyott erdőtelepítési tervdokumentáció és engedély.

ELŐNY az pályázáskor:
– védelmi, vagy közjóléti rendeltetésű erdő létesítése;
– magas természetességi kategóriába tartozó faállomány telepítése;
– alacsony erdősültségű területen tervezett erdősítés;
– fejlesztendő járásokban tervezett erdősítés;
– településrendezési tervben ,,erdőgazdálkodási térség” övezetbe sorolás;
– foglalkoztatás bővítése.

HOGYAN TÁMOGAT?
Vissza nem térítendő, egységköltség alapú támogatást nyújt.

KÖTELEZŐEN TELJESÍTENDŐ a támogatáshoz:
– A) célterület: a terület “erdő” művelési ágba való átminősíttetése;
– B) célterület: a fatermés több mint 5o%-ának ipari célú értékesítése
(legkésőbb 2o éven belül).

MENNYIVEL TÁMOGAT?

Alaptámogatás:

erdosites_tabla_1*10 fok feletti lejtésű területek esetében 1o%-kal megemelt telepítési támogatás alkalmazható.
**Kieső jövedelem pótlása (a KAP l. forrásból fizetett támogatási érték beszámításával): 79 euró/ha/év.

A rendelkezésre álló forráskeret túligénylése esetén a támogatás mértéke csökkenhet (legfeljebb a táblázatban felültetett összegek 8o%-áig), annak érdekében, hogy minden igénylő támogatáshoz juthasson.

Kiegészítő támogatás (egy alkalommal igényelhető):

erdosites_tabla_2

Forrás: NAK, Vidékfejlesztési Program Kézikönyv

Erdészeti támogatások (Részletekért kattintson a jogcímekre!):
Erdősítés >>>
Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása >>>
Erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése >>>
Erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása >>>
Erdei ökoszisztémák ellenálló képességének, környezeti értékének növelése >>>
Erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése >>>
Erdészeti technológia, termékfeldolgozás és értékesítés fejlesztése >>>
Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek >>>
Natura 2000 erdőterületek kompenzációs kifizetései >>>
Erdő-Környezetvédelmi kifizetések >>>
Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése >>>

Vélemény, hozzászólás?